Naložbena politika vzajemnih skladov

Vzajemni skladi se med seboj razlikujejo predvsem glede naložbene politike, ki natančneje opredeljuje dovoljene naložbe sklada v posamezne:

 • vrste vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov (delnice, obveznice, zakladne menice, bančni depoziti ipd.);
 • geografske regije (Amerika, Evropa, Azija, ipd.) ali posamezne države;
 • gospodarske sektorje (finance, zdravstvo, tehnologija, surovine in materiali, ipd.);
 • razrede velikosti podjetij, v katere sklad investira (majhna, srednja, velika podjetja);
 • valute (evro, dolar, jen ipd.).

Vzajemni skladi na osnovi različnih naložbenih politik vlagateljem omogočajo različne višine pričakovanih donosov in stopnje nihajnosti upravljanih sredstev. Te vlagatelji izberejo glede na svoj naložbeni tip. Višji kot je odstotek sredstev sklada, naloženih v delnice, bolj je vlaganje sredstev v sklad tvegano, saj je nihajnost sklada večja, po drugi strani pa je dolgoročno višji tudi pričakovan donos, ki ga tak sklad dosega.

Vrste skladov

Glede na naložbeno politiko lahko vzajemne sklade družbe Triglav Skladi razvrstimo v enega od treh vrst vzajemnih skladov. Pri tem lahko za vsako vrsto sklada na podlagi dolgoročnih preteklih gibanj opredelimo pričakovan povprečni letni donos:

Triglav Skladi upravljajo 11 delniških skladov: Triglav Azija, Triglav Balkan, Triglav EM Potrošne dobrine, Triglav Energija, Triglav Hitro rastoča podjetja, Triglav Rastoči trgi, Triglav Steber Global, Triglav Surovine in materiali, Triglav Svetovni razviti trgi, Triglav Severna Amerika in Triglav Zdravje in farmacija.

Triglav Skladi upravljajo 2 mešana sklada: Triglav Evropa in Triglav Renta.

Triglav Skladi upravljajo 2 obvezniška sklada Triglav Obvezniški in Triglav EM Bond.

 • Delniški skladi
  • pričakovan letni donos je 8–12 % letno;
  • 75 % in več sredstev sklad investira v delnice;
  • priporočljiva doba varčevanja v teh skladih je več kot 5 let.
 • Mešani (uravnoteženi) skladi
  • pričakovan letni donos je 5–7 % letno;
  • od 40 do 75 % sredstev sklad investira v delnice, ostalo pa v varnejše obveznice in bančne depozite;
  • priporočljiva doba varčevanja v teh skladih je več kot 3 leta.
 • Obvezniški skladi
  • pričakovan letni donos je okoli 4 % letno;
  • 75 % in več sredstev sklad investira v obveznice;
  • priporočljiva doba varčevanja v teh skladih je več kot 2 leti.
Zapri

Želim izvedeti več

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na http://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

Mesečno poročilo

Poročilo o poslovanju Triglav vzajemnih skladov, december 2017

Preberite poročilo