Triglav Evropa

Triglav Evropa sredstva investira v delnice uveljavljenih evropskih podjetij z dobrimi poslovnimi rezultati in dolgoročno poslovno strategijo. Predstavlja pravo izbiro za vse, ki želite del svojih prihrankov oplemenititi na evropskem kapitalskem trgu.
Vrednost enote sklada
Dnevna sprememba:
Stopnja tveganja
5/7
Priporočena doba vlaganja
+5 let
Vrsta sklada
Delniški
 

Vsi izračuni so informativne narave in služijo lažji predstavi donosnosti posameznega sklada. Temeljijo na zadnjem znanem VEP sklada.

Sprememba v izbranem obdobju (%) Sprememba 1 mesec (%) Sprememba 1 leto (%) Sprememba 3 leta (%) Sprememba 5 let (%) Sprememba od začetka (%)
 

Vsi izračuni so informativne narave in služijo lažji predstavi donosnosti posameznega sklada. Temeljijo na zadnjem znanem VEP sklada.

 

Vsi izračuni so informativne narave in služijo lažji predstavi donosnosti posameznega sklada. Temeljijo na zadnjem znanem VEP sklada.

Primerjava skladov in naložbenih kombinacij

Izberi naložbene kombinacije in sklade:

Triglav Azija
Triglav Balkan
Triglav High Yield Bond
Triglav EM Potrošne dobrine
Triglav Naravni viri
Triglav Evropa
Triglav Hitro rastoča podjetja
Triglav Money Market EUR
Triglav Obvezniški
Triglav Rastoči trgi
Triglav Renta
Triglav Severna Amerika
Triglav Steber Global
Triglav Nepremičnine
Triglav Svetovni razviti trgi
Triglav Top Brands
Triglav Zdravje in farmacija
Triglav Dinamični
Triglav Drzni
Triglav Megatrendi
Triglav Umirjeni
Triglav Varni
Triglav Zmerni

Opozorilo!

Vsa mesta so polna!

x
1 mesec
6 mesecev
1 leto
3 leta
5 let
od začetka
od do
Datum: 4.3.2012 - 4.3.2015

Nalaganje podatkov ... Prosimo počakajte.

Tabela primerjav med izbranimi naložbenimi kombinacijami/skladi

           
Vrsta produkta          
Tip sklada /
struktura naložbene
kombinacije
         
Tveganje          
Priporočljiva doba vlaganja          
Aktualni VEP          
Sprememba danes          
Sprememba v
izbranem obdobju
         
Sprememba v 1 mesecu          
Sprememba v 1 letu          
Sprememba v 3 letih          
Sprememba v 5 letih          
Sprememba od začetka          
mio €
Premoženja v upravljanju
Vlagateljev
Za mesečno varčevanje
Zakaj vlagati v sklad Triglav Evropa?
  • Naložbe sklada so usmerjene v globalna evropska podjetja, ki upravljajo vodilne blagovne znamke (npr. Nestle, Novartis, Siemens, Allianz, itd.) in so hkrati največji izvozniki na hitro rastoče svetovne trge.
  • Stabilno makroekonomsko okolje in pretežna izpostavljenost evru zmanjšujeta naložbeno in valutno tveganje.
  • Zaradi svoje naložbene politike sklad priporočamo kot dopolnilo obstoječim naložbam v vzajemne sklade Triglav Skladi.
Opis sklada

Sklad Triglav Evropa uvrščamo med regionalne delniške sklade. Osnovni cilj sklada je zagotavljanje nadpovprečne dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Naložbe so regionalno usmerjene v delnice evropskih podjetij, ki poslujejo globalno in imajo jasno dolgoročno perspektivo poslovanja.

Tveganost naložb

Triglav Evropa se uvršča med visoko tvegane vzajemne sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na trgu vrednostnih papirjev evropskih držav. 

Komu je sklad namenjen?

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

  • Želite del svojega premoženja investirati v delnice velikih evropskih podjetij.
  • Ste pripravljeni sprejemati večja naložbena tveganja.
  • Zasledujete dolgoročne finančne cilje, v obdobju daljšem od 5 let.
  • Že imate izkušnje z varčevanjem v vzajemnih skladih.
Upravljavec sklada
Sašo Ivanović
Direktor sektorja upravljanja premoženja
T: 01/300-73-17

Sašo Ivanović je univerzitetni diplomirani ekonomist. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Upravlja vzajemne sklade Triglav Steber GlobalTriglav Evropa in Triglav Nepremičnine.

Naložbena politika sklada

Osrednja pozornost naložbene politike delniškega sklada Triglav Evropa je namenjena naložbam v delnice največjih in najboljših evropskih podjetij. Delež naložb v lastniške vrednostne papirje in delniške ciljne sklade znaša najmanj 85 % sredstev sklada. Izpostavljenost do delnic izdajateljev z domicilom v regiji Evropa znaša vsaj 80 % sredstev sklada.

Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne naložbene politike. Gibanje čiste vrednosti sredstev sklada je močno odvisno od razmer na organiziranih trgih vrednostnih papirjev v Evropi. Naložba v enote premoženja sklada Triglav Evropa je zato primerna predvsem za izkušene vlagatelje in vlagatelje, katerih premoženjski položaj dopušča prevzemanje večjih naložbenih tveganj.

Sestava naložb na dan 31. 3. 2017
Datum ustanovitve 22. 12. 2005
Matična številka 5853915020
Davčna številka SI76205371
Vplačilo kuponov na transakcijski račun 05100-8011711966
Bloomberg oznaka ADZUEVR SV
IBAN SI56 0510 0801 1711 966
SWIFT ABANSI2X
ISIN koda SI0021400633
Oznaka investicijskega kupona ABDVI
Vrsta sklada Delniški
Naložbena politika Aktivna
Geografska usmeritev Evropa
Ocena tveganja 5/7
Vstopni stroški največ 3 % Cenik vstopnih stroškov »
Izstopni stroški Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem.
Upravljavska provizija 2,25 %
Celotni stroški poslovanja 2,33 % Arhiv »
Presečna ura 01:00
Izberite način pristopa pri izbiri sklada
Pokličite nas
080 10 19
Triglav vzajemni skladi
Skladi vredni zaupanja

Pridružite se vlagateljem v delnice podjetij, ki skrbijo za pridobivanje in predelavo ključnih dejavnikov razvoja globalne ekonomije – naravnih virov.

Dopolnite svoj naložbeni portfelj z delnicami podjetij iz nepremičninskega sektorja, ki predstavlja največji globalni naložbeni razred.

Triglav Zdravje in farmacija

Vlagajte v delnice podjetij iz sektorja zdravstvo in farmacija, saj staranje prebivalstva in podaljševanje življenjske dobe omogočata stabilno rast teh podjetij na srednji in daljši rok.

Triglav Severna Amerika

Zagotovite si naložbo v največji in najrazvitejši svetovni kapitalski trg in investirajte v delnice največjih podjetij na ameriškem trgu in v dolarsko valuto.

Triglav Top Brands

Investirajte v delnice globalnih podjetij z najbolj uveljavljenimi blagovnimi znamkami na svetu, kot so Coca-Cola, Apple, BMW, Google, L'Oreal in številne druge.

Triglav Svetovni razviti trgi

Zagotovite si izpostavitev v delnice največjih svetovnih podjetij iz najbolj razvitih trgov Severne Amerike, Evrope, Azije in Pacifika.

Triglav Renta

Postanite del skupine zmernih vlagateljev, ki si želijo uravnoteženo izpostavljenost do delnic največjih svetovnih podjetij ter prvovrstnih državnih in podjetniških obveznic.

Triglav Rastoči trgi

Vlagajte v hitro rastoče trge Latinske Amerike, vzhodne Evrope, Azije in Pacifika, ki v zadnjih letih beležijo nekajkrat višjo gospodarsko rast od razvitih trgov.

Triglav Obvezniški

Investiranje v obveznice z visoko bonitetno oceno privlači predvsem umirjene vlagatelje, saj predstavlja primerno naložbo za uravnavanje nihajnosti portfelja.

Triglav Money Market EUR

Ste umirjen vlagatelj in vas zanima investiranje v instrumente denarnega trga in v bančne depozite? Triglav Money Market EUR zasleduje doseganje vedno pozitivne donosnosti.

Triglav Hitro rastoča podjetja

Vlagajte v delnice malih, fleksibilnih in hitro rastočih svetovnih podjetij z velikim potencialom rasti.

Triglav EM Potrošne dobrine

Pridružite se vlagateljem v delnice podjetij iz sektorja potrošnih dobrin na rastočih trgih, ki učinkovito izkoriščajo naraščajočo kupno moč tako imenovanih novih potrošnikov.

Triglav High Yield Bond

Investirajte v visoko donosne državne in podjetniške obveznice in si zagotovite višjo donosnost kot pri obveznicah visoke bonitete.

Triglav Azija

V svoj portfelj vključite delnice najzanimivejših azijskih podjetij in vlagajte v najobetavnejše gospodarsko območje na svetu.

Triglav Steber Global

To je največji slovenski vzajemni sklad za globalne naložbe, ki vam omogoča najširšo razpršitev naložb v kapitalsko močna in visoko likvidna svetovna podjetja s potencialom stabilne rasti.

Triglav Balkan

Vas zanima ozko specializirana naložba v obetavno ekonomsko področje? Vzajemni sklad Triglav Balkan nudi izpostavitev do delnic izbranih podjetij balkanske regije.

Triglav Evropa

Dobri poslovni rezultati in dolgoročna poslovna strategija sta prednosti za vlagatelje, ki jih zanimajo uveljavljena evropska podjetja.

Zapri

Želim izvedeti več

To prevent automated spam submissions leave this field empty.