Triglav Nepremičnine

Triglav Nepremičnine sredstva investira v delnice podjetij iz nepremičninskega sektorja, ki predstavlja največji globalni naložbeni razred.
Vrednost enote sklada
Dnevna sprememba:
Stopnja tveganja
5/7
Priporočena doba vlaganja
+5 let
Vrsta sklada
Delniški
 

Vsi izračuni so informativne narave in služijo lažji predstavi donosnosti posameznega sklada. Temeljijo na zadnjem znanem VEP sklada.

Sprememba v izbranem obdobju (%) Sprememba 1 mesec (%) Sprememba 1 leto (%) Sprememba 3 leta (%) Sprememba 5 let (%) Sprememba od začetka (%)
 

Vsi izračuni so informativne narave in služijo lažji predstavi donosnosti posameznega sklada. Temeljijo na zadnjem znanem VEP sklada.

 

Vsi izračuni so informativne narave in služijo lažji predstavi donosnosti posameznega sklada. Temeljijo na zadnjem znanem VEP sklada.

Primerjava skladov in naložbenih kombinacij

Izberi naložbene kombinacije in sklade:

Triglav Azija
Triglav Balkan
Triglav High Yield Bond
Triglav EM Potrošne dobrine
Triglav Naravni viri
Triglav Evropa
Triglav Hitro rastoča podjetja
Triglav Money Market EUR
Triglav Obvezniški
Triglav Rastoči trgi
Triglav Renta
Triglav Severna Amerika
Triglav Steber Global
Triglav Nepremičnine
Triglav Svetovni razviti trgi
Triglav Top Brands
Triglav Zdravje in farmacija
Triglav Dinamični
Triglav Drzni
Triglav Megatrendi
Triglav Umirjeni
Triglav Varni
Triglav Zmerni

Opozorilo!

Vsa mesta so polna!

x
1 mesec
6 mesecev
1 leto
3 leta
5 let
od začetka
od do
Datum: 4.3.2012 - 4.3.2015

Nalaganje podatkov ... Prosimo počakajte.

Tabela primerjav med izbranimi naložbenimi kombinacijami/skladi

           
Vrsta produkta          
Tip sklada /
struktura naložbene
kombinacije
         
Tveganje          
Priporočljiva doba vlaganja          
Aktualni VEP          
Sprememba danes          
Sprememba v
izbranem obdobju
         
Sprememba v 1 mesecu          
Sprememba v 1 letu          
Sprememba v 3 letih          
Sprememba v 5 letih          
Sprememba od začetka          
mio €
Premoženja v upravljanju
Vlagateljev
Za mesečno varčevanje
Zakaj vlagati v sklad Triglav Nepremičnine?
  • Vlagateljem omogoča plemenitenje dela premoženja v sektorju, ki glede na globalne trende obeta visok potencial za rast.
  • Naložbena strategija nudi razpršeno udeležbo na globalnem trgu nepremičnin večih vrst, iz različnih regij in sektorjev tudi z manjšimi vložki.
  • Nepremičnine predstavljajo največji globalni naložbeni razred, ki je nizko koreliran z ostalimi naložbenimi razredi in zato ponuja pozitivne učinke razpršitve za vlagateljevo premoženje.
  • Podjetja iz tega sektorja ponujajo nadpovprečne dividende.
Opis sklada

Sklad Triglav Nepremičnine uvrščamo med sektorske delniške sklade. Osnovni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Naložbe so sektorsko usmerjene v nepremičninske sklade in delnice podjetij, ki upravljajo z nepremičninami ter enote delniških ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne delnice.

Tveganost naložb

Triglav Nepremičnine se uvršča med visoko tvegane vzajemne sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim tržnimi in gospodarskimi razmerami na kapitalskih trgih, dodatno pa s specifičnimi tveganji sektorja nepremičnin.

Komu je sklad namenjen?

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

  • Želite del svojega premoženja investirati v sektorsko omejene, specializirane naložbe s področja nepremičnin.
  • Iščete naložbe s potencialno višjo donosnostjo in ste hkrati pripravljeni sprejemati večja naložbena tveganja.
  • Vas zanima dolgoročno varčevanje, daljše od 5 let.
  • Že imate izkušnje z varčevanjem v vzajemnih skladih.
Upravljavec sklada
Sašo Ivanović
Direktor sektorja upravljanja premoženja
T: 01/300-73-17

Sašo Ivanović je univerzitetni diplomirani ekonomist. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Upravlja vzajemne sklade Triglav Steber GlobalTriglav Evropa in Triglav Nepremičnine.

Naložbena politika sklada

Sklad Triglav Nepremičnine sredstva vlaga v delnice in enote investicijskih skladov iz sektorja nepremičnin. Sklad ima vsaj 80 % sredstev naloženih v delnice podjetij iz sektorja nepremičnin (ang. Real estate) ali v enotah delniških ciljnih skladov, ki imajo svojo naložbeno politiko podobno naložbeni politiki sklada. Delež naložb v delnice in investicijske sklade predstavlja najmanj 85 % vseh sredstev sklada.

Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne naložbene politike. Gibanje čiste vrednosti sredstev sklada je močno odvisno od splošnega gospodarskega položaja in razmer na svetovnih trgih vrednostnih papirjev kot tudi od specifičnih razmer znotraj nepremičninskega sektorja. Naložba v enote premoženja sklada Triglav Nepremičnine je zato primerna za izkušene vlagatelje in vlagatelje, katerih premoženjski položaj dopušča prevzemanje večjih naložbenih tveganj.

Sestava naložb na dan 31. 3. 2017
Datum ustanovitve 14. 11. 2016
Matična številka 5853915032
Davčna številka SI76205371
Vplačilo kuponov na transakcijski račun 0510-08015586922
Bloomberg oznaka TRINEPR SV
IBAN SI56 0510 0801 5586 922
SWIFT ABANSI2X
ISIN koda SI0021401706
Oznaka investicijskega kupona TDUTN
Vrsta sklada Delniški
Naložbena politika Aktivna
Geografska usmeritev Globalna (sektor Nepremičnine)
Ocena tveganja 5/7
Vstopni stroški največ 4 % Cenik vstopnih stroškov »
Izstopni stroški Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem.
Upravljavska provizija 2,50 %
Celotni stroški poslovanja sklada 2,75 % * Arhiv »
Presečna ura 01:00

* Podatek o obsegu celotnih stroškov poslovanja predstavlja oceno, saj sklad še ne posluje dovolj dolgo. 

Izberite način pristopa pri izbiri sklada
Pokličite nas
080 1019
Triglav vzajemni skladi
Skladi vredni zaupanja

Pridružite se vlagateljem v delnice podjetij, ki skrbijo za pridobivanje in predelavo ključnih dejavnikov razvoja globalne ekonomije – naravnih virov.

Dopolnite svoj naložbeni portfelj z delnicami podjetij iz nepremičninskega sektorja, ki predstavlja največji globalni naložbeni razred.

Triglav Zdravje in farmacija

Vlagajte v delnice podjetij iz sektorja zdravstvo in farmacija, saj staranje prebivalstva in podaljševanje življenjske dobe omogočata stabilno rast teh podjetij na srednji in daljši rok.

Triglav Severna Amerika

Zagotovite si naložbo v največji in najrazvitejši svetovni kapitalski trg in investirajte v delnice največjih podjetij na ameriškem trgu in v dolarsko valuto.

Triglav Top Brands

Investirajte v delnice globalnih podjetij z najbolj uveljavljenimi blagovnimi znamkami na svetu, kot so Coca-Cola, Apple, BMW, Google, L'Oreal in številne druge.

Triglav Svetovni razviti trgi

Zagotovite si izpostavitev v delnice največjih svetovnih podjetij iz najbolj razvitih trgov Severne Amerike, Evrope, Azije in Pacifika.

Triglav Renta

Postanite del skupine zmernih vlagateljev, ki si želijo uravnoteženo izpostavljenost do delnic največjih svetovnih podjetij ter prvovrstnih državnih in podjetniških obveznic.

Triglav Rastoči trgi

Vlagajte v hitro rastoče trge Latinske Amerike, vzhodne Evrope, Azije in Pacifika, ki v zadnjih letih beležijo nekajkrat višjo gospodarsko rast od razvitih trgov.

Triglav Obvezniški

Investiranje v obveznice z visoko bonitetno oceno privlači predvsem umirjene vlagatelje, saj predstavlja primerno naložbo za uravnavanje nihajnosti portfelja.

Triglav Money Market EUR

Ste umirjen vlagatelj in vas zanima investiranje v instrumente denarnega trga in v bančne depozite? Triglav Money Market EUR zasleduje doseganje vedno pozitivne donosnosti.

Triglav Hitro rastoča podjetja

Vlagajte v delnice malih, fleksibilnih in hitro rastočih svetovnih podjetij z velikim potencialom rasti.

Triglav EM Potrošne dobrine

Pridružite se vlagateljem v delnice podjetij iz sektorja potrošnih dobrin na rastočih trgih, ki učinkovito izkoriščajo naraščajočo kupno moč tako imenovanih novih potrošnikov.

Triglav High Yield Bond

Investirajte v visoko donosne državne in podjetniške obveznice in si zagotovite višjo donosnost kot pri obveznicah visoke bonitete.

Triglav Azija

V svoj portfelj vključite delnice najzanimivejših azijskih podjetij in vlagajte v najobetavnejše gospodarsko območje na svetu.

Triglav Steber Global

To je največji slovenski vzajemni sklad za globalne naložbe, ki vam omogoča najširšo razpršitev naložb v kapitalsko močna in visoko likvidna svetovna podjetja s potencialom stabilne rasti.

Triglav Balkan

Vas zanima ozko specializirana naložba v obetavno ekonomsko področje? Vzajemni sklad Triglav Balkan nudi izpostavitev do delnic izbranih podjetij balkanske regije.

Triglav Evropa

Dobri poslovni rezultati in dolgoročna poslovna strategija sta prednosti za vlagatelje, ki jih zanimajo uveljavljena evropska podjetja.

Zapri

Želim izvedeti več

To prevent automated spam submissions leave this field empty.