Prednosti varčevanja v vzajemnih skladih Triglav Skladi

Strokovno upravljanje premoženja. Vzajemne sklade Triglav Skladi upravlja ekipa finančnih strokovnjakov s področja upravljanja premoženja in analiz vrednostnih papirjev. Premoženje upravljajo tako, da dnevno spremljajo dogajanje na kapitalskih trgih, identificirajo naložbene priložnosti in optimizirajo naložbeni portfelj posameznega sklada glede na njegovo naložbeno politiko.

Fleksibilnost vplačevanja in izplačevanja. V sklad lahko vplačujete v poljubnih zneskih in v poljubnih obdobjih. Vsak vlagatelj lahko izbere, ali želi svoja sredstva vplačati enkratno ali bo večji znesek privarčeval z rednimi mesečnimi vplačili v sklad.

Likvidnost sredstev. Sredstva, ki jih vložite v sklad, niso »vezana«, to pomeni, da lahko enote vzajemnega sklada kadar koli unovčite.

Razpršenost in varnost naložb. Premoženje v vsakem vzajemnem skladu je razpršeno v več različnih naložb, ki jih je lahko tudi preko 100. Razpršenost naložb zmanjšuje naložbeno tveganje, obenem pa omogoča doseganje relativno visokih donosov.

Nižji stroški varčevanja. Ker vzajemni sklad ni pravna oseba, ampak združeno premoženje vlagateljev, so vse prodaje naložb, ki jih opravijo upravljavci sklada, proste davčnih obveznosti. Obenem se z varčevanjem v vzajemnem skladu izognete tudi stroškom transakcij z vrednostnimi papirji, saj so ti zaradi večjega obsega sredstev nižji.

Davčne prednosti krovnega sklada. V času varčevanja lahko svoja sredstva poljubno prenašate med izbranimi skladi krovnega sklada in ste s tem deležni odloga davčne obveznosti. To pomeni, da davek na ustvarjen kapitalski dobiček plačate šele ob prodaji in izplačilu sredstev na vaš transakcijski račun. Ker je davčna stopnja degresivna, ste za daljše obdobje varčevanja nagrajeni z nižjo davčno stopnjo davka na ustvarjen kapitalski dobiček. Ta se iz začetnih 25 % po prvih petih letih zniža za 10 odstotnih točk, nato pa vsakih 5 let za 5 odstotnih točk.

Nizki zneski vplačil. Vplačila v vzajemni sklad so lahko tudi zelo nizka. Vplačilo v vzajemni sklad vam namreč daje priložnost, da svoja, tudi relativno majhna sredstva, razpršite v številne naložbe, česar vam posamezne neposredne naložbe v obveznice in delnice zaradi svoje visoke vrednosti in transakcijskih stroškov ne omogočajo.

Preglednost. Na podlagi dnevne objave vrednosti enote premoženja (VEP) lahko vsak vlagatelj kadar koli izračuna vrednost svojih sredstev, ki jih ima vložene v posamezen sklad. Vrednost VEP lahko dnevno spremljate:

Enostavnost. Triglav Skladi ima široko mrežo pogodbenih partnerjev, pri katerih lahko na enem mestu uredite vse potrebno v zvezi s pristopom k skladom, prenosi sredstev med skladi in z izplačili.

Prihranek časa. Naložba v vzajemni sklad pomeni, da se vam ne bo treba ukvarjati z iskanjem optimalne razpršitve sredstev, saj bodo to namesto vas počeli upravljavci sklada. Stanje svojih naložb pa boste lahko preko portala Emil spremljali kar od doma.

Možnost zastave vplačanih sredstev. V primeru nujne potrebe po denarju sredstev ni potrebno dvigovati iz vzajemnega sklada, saj vam banke ob zastavi enot premoženja omogočajo pridobitev likvidnostnega kredita po ugodnejših pogojih kot sicer.

Namen varčevanja v vzajemnih skladih

Varčevanje v vzajemnih skladih je namenjeno vsem vlagateljem, ki:

  • želijo oplemenititi svoje premoženje v vrednostnih papirjih;
  • nimajo dovolj časa, znanja ali potrpljenja, da bi sami izbirali, kupovali ter prodajali vrednostne papirje na borzi;
  • želijo, da bi dolgoročno iz vloženih sredstev nastalo več, kot če bi varčevali v bančnih depozitih.

V vzajemnih skladih ljudje varčujejo za različne namene. Zlasti so primerni za doseganje bolj odmaknjenih ciljev, kot so na primer:

  • nakup nepremičnine,
  • zbiranje sredstev za šolanje otrok,
  • dodatno varčevanje za pokojnino,
  • varčevanje za predčasno upokojitev,
  • zagotovitev varne rezerve finančnih sredstev.
Zapri

Želim izvedeti več

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na https://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

Mesečno poročilo

Poročilo o poslovanju Triglav vzajemnih skladov, junij 2018

Preberite poročilo