Kdaj dobi vlagatelj izplačana sredstva na račun?

Upravljavec izplača zahtevano število enot premoženja sklada v denarju na denarni račun, ki je naveden na pristopni izjavi oziroma na naročilu za izplačilo, najkasneje v petih delovnih dneh od prejema njegove popolne zahteve za izplačilo, hkrati pa mu tudi posreduje obračun izplačila enot premoženja sklada.

Na kateri račun se nakažejo denarna sredstva iz naslova prodaje enot sklada?

Upravljavec izplača zahtevano število enot premoženja podsklada v denarju na denarni račun, ki je naveden na pristopni izjavi oziroma na naročilu za prodajo.

Ali lahko zahtevano izplačilo ali prenos sredstev tudi prekličem?

Preklic naročila za prodajo ali prenos je možno na družbo za upravljanje oddati z obrazcem Preklic naročila za prodajo in prenos. Preklic naročila bomo v družbi Triglav Skladi upoštevali le, če bo to prišlo na naš naslov preko pošte, osebno ali preko faxa, in sicer najkasneje drugi delovni dan do 14.00 ure po prejemu Naročila za prodajo in prenos.

Ali se pri izplačilu vseh enot premoženja pristopna izjava zapre?

Ne. Pristopna izjava ostane aktivna, tudi ko na njej ni več sredstev. To pomeni, da je v sklad možno kadarkoli ponovno vplačati denarna sredstva.

Kako poteka postopek za izplačilo enot iz podsklada Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi?

Imetnik investicijskega kupona (vlagatelj) lahko od družbe za upravljanje kadarkoli pisno zahteva, da mu izplača vrednost njegovih investicijskih kuponov delno ali v celoti. Vlagatelj lahko izpolni zahtevek (Naročilo za prodajo in prenos) na vseh vpisnih mestih. V primeru, da zahtevek posreduje upravljavcu po pošti ali telefaksu, mora zahtevku priložiti vse potrebne listine oziroma dokumente.

Zahteva za prodajo se lahko glasi na določeno število enot premoženja, na vse enote premoženja ali na višino zneska. Vlagatelj lahko zahteva izplačilo sredstev na določeno periodo- mesečno, četrtletno, polletno ali letno.

Kakšen je postopek pri izplačilu vlagatelja, ki je mladoletna oseba?

V primeru prodaje investicijskih kuponov, katerih imetnik je otrok, Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih določa omejitve, ki se razlikujejo glede na otrokovo starost in glede na to, ali ima otrok starše ali skrbnika.

Če je vlagatelj starejši mladoletnik (15–18 let), družba za upravljanje izplača odkupno vrednost investicijskega kupona le, če izplačilo odobri tudi njegov zakoniti zastopnik (eden od staršev), kar potrdi s podpisom Naročila za prodajo in prenos. Takšno naročilo mora podpisati tudi starejši mladoletnik.

Ali lahko vlagatelj naredi prenos iz enega v drug podsklad?

V okviru Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi je možno prehajanje med vsemi podskladi. Vlagatelj lahko prehaja med podskladi krovnega sklada tako, da posreduje izpolnjen obrazec Naročilo za prodajo in prenos na družbo za upravljanje, na enega od načinov, ki so določeni za naročilo za prodajo.

Ali je prenos sredstev med podskladi obdavčen?

Za vlagatelja – fizično osebo prehod med podskladi Krovnega sklada pomeni odlog ugotavljanja davčne obveznosti, vendar samo v primeru, če družba za upravljanje razpolaga z vsemi potrebnimi podatki vlagatelja v skladu z davčnimi in drugimi predpisi. Vlagatelji, za katere družba Triglav Skladi ne razpolaga s podatki o času in nakupni vrednosti zamenjanih investicijskih kuponov, bodo v času med prejemom zahteve in obračunom pozvani, da družbi Triglav Skladi te podatke posredujejo. Če družba Triglav Skladi s temi podatki ne bo razpolagala, vlagatelj ne bo upravičen do uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti in bo zavezan v primeru prehoda med podskladi Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi oddati napoved za odmero dohodnine za leto, v katerem bo prehod izvedel.

Dokumenti
Zapri

Želim izvedeti več

V primeru, da ste mlajši od 15 let, za oddajo povpraševanja potrebujete privolitev staršev ali skrbnika.

Privolim, da lahko družba Triglav Skladi d.o.o. moje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-pošta) in druge podatke, zbrane preko spletnega brskalnika, zbira in uporablja za neposredno trženje, profiliranje, spremljanje obnašanja ciljnega kupca in občasno prejemanje prilagojenih sporočil po e-pošti oziroma telefonu (tudi SMS). Privolitev lahko kadarkoli prekličem. Moje podatke lahko obdelujejo samo pooblaščeni zaposleni in pogodbeni obdelovalci družbe. S potrditvijo sem seznanjen, da so podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov, vključno s pravicami posameznika, dostopne v rubriki Politika zasebnosti.

Obveščanje izvaja družba Triglav Skladi d.o.o. Z vašo privolitvijo vam bomo lahko pripravili ponudbe, ki bodo prilagojene prav vašim potrebam, zahtevam in interesom oz. vašemu profilu. Na podlagi prepoznanih interesov, navad, potreb, zahtev in želja se bomo lahko posebej posvetili temu, da vam v največji možni meri ponudimo zgolj tisto, kar resnično potrebujete. Redno vas bomo lahko obveščali o vam prilagojenih ponudbah, storitvah in novostih družb Skupine Triglav, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. – za popoln, ažuriran seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu).

Pomembno:

Seznanitvene informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov

Družba Triglav Skladi d.o.o. vaše osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi vaše privolitve in za namene, ki so opredeljeni zgoraj ter natančneje opisani tukaj hrani do preklica privolitve z vaše strani.

Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj opredeljene namene ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje. Posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav Skladi, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, ali na dpo@triglavskladi.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v družbi Triglav Skladi d.o.o. lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglavskladi.si.

Za uspešno oddajo morate sprejeti privolitev. V kolikor ne želite, lahko še vedno stopite v stik z nami prek 080 10 19.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na https://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

Strokovni prispevki

Bodo pogonska goriva še naprej tako draga?

Preberi več