Kaj je varčevalni načrt?

Varčevalni načrt je oblika dolgoročnega varčevanja, namenjen vlagateljem, ki želijo z rednimi mesečnimi vplačili varčevati v Triglav vzajemnih skladih. Varčevanje s pomočjo varčevalnega načrta je enostavno in stroškovno učinkovito. Primerno je za vse, ki želijo z relativno nizkimi mesečnimi vplačili privarčevati primeren znesek sredstev. Koliko lahko privarčujete na ta način, preverite z vlagateljskim kalkulatorjem.

Katere so prednosti varčevanja z varčevalnim načrtom?

Bistvene prednosti varčevalnega načrta so:

  • Enostavnost. Varčevalni načrt omogoča plemenitenje sredstev z rednimi mesečnimi vplačili v poljubne podsklade Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.
  • Prihranek pri stroških. Zaradi dolgoročnega rednega mesečnega vplačevanja nudi ugodnosti pri vstopnih stroških.
  • Optimizacija donosnosti. Zagotavlja doseganje optimalnejše povprečne nakupne vrednosti enot premoženja in s tem večjo možnost za doseganje donosov.
  • Fleksibilnost. Varčevalni načrt nudi optimiranje privarčevanih finančnih sredstev glede na zastavljeni varčevalni cilj, saj omogoča prenose (prehode) sredstev med podskladi Krovnega sklada.
  • Začasna prekinitev vplačevanja (moratorij). V primeru, da vlagatelj začasno ne more vplačevati predvidenih zneskov v varčevalni načrt, lahko kadarkoli, s pisnim obvestilom poslanim na Triglav Sklade, d. o. o., začasno prekine vplačevanje za poljubno obdobje, ki pa ne more biti daljše od 1 leta. Po tem obdobju je vlagatelj zopet zavezan vplačevati dogovorjene zneske, sicer se mu varčevalni načrt prekine.
  • Prehodi med podskladi Krovnega sklada in optimiranje premoženja. Vlagatelj lahko v obdobju varčevanja menja sklade, v katerih plemeniti svoja sredstva.
  • Likvidnost. Vplačana sredstva niso vezana in so vlagatelju v primeru potrebe vedno na voljo.
Koliko varčevalnih načrtov ima lahko posamezen vlagatelj?

Vlagatelj ima lahko istočasno odprtih več varčevalnih načrtov in lahko kadarkoli odpre dodatnega, priporočljivo pa je, da se posvetuje s finančnim svetovalcem o smotrnosti več varčevalnih načrtov, saj fleksibilnost znotraj enega varčevalnega načrta omogoča prilagajanje glede na vlagateljeve potrebe.

Koliko znaša najmanjše mesečno vplačilo v varčevalni načrt?

Višina mesečnega vplačila v okviru varčevalnega načrta ni omejena, v primeru vplačevanja s pomočjo direktnih obremenitev SEPA ali vplačevanju v naložbene kombinacije pa ne more biti nižja od 30 EUR.

Ali lahko vlagatelj predčasno zaključi varčevanje v varčevalnem načrtu?

Posamezni varčevalni načrt se prekine v naslednjih primerih:

  • Vlagatelj ne vplača treh zaporednih mesečnih vplačil in ne uveljavlja moratorija.
  • Vlagatelj po izteku moratorija ne prične ponovno vplačevati v varčevalni načrt.
  • Vlagatelj pošlje pisni zahtevek za prekinitev varčevalnega načrta.

Po prekinitvi varčevalnega načrta ostanejo privarčevana sredstva naložena v tistih skladih, v katere je vlagatelj sredstva vplačeval ali prenašal. Vlagatelj lahko izkoristi možnost nadaljnjega plemenitenja privarčevanih sredstev, prenašanja sredstev med skladi, obročnega izplačevanja privarčevanih sredstev ali pa po potrebi zahteva izplačilo sredstev v enkratnem znesku. V primeru izplačila pred potekom 5 let od začetka varčevanja, se na izplačana sredstva obračunajo fiksni izstopni stroški.

V vseh primerih prekinitve varčevalnega načrta se nadaljnja vplačila na pristopno izjavo obračunavajo po veljavni lestvici vstopnih in izstopnih stroškov za enkratna vplačila.

Ali lahko vlagatelj predčasno izplača denarna sredstva iz varčevalnega načrta?

Vlagatelj lahko kadarkoli odda zahtevo za izplačilo sredstev. V kolikor je izplačilo izvedeno prej kot po poteku 5 let varčevanja se na izplačana sredstva obračunajo minimalni izstopni stroški.

Dokumenti
Zapri

Želim izvedeti več

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na https://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

Strokovni prispevki

Pripravljanje terena za normalizacijo monetarne politike

Preberi več