Ali lahko v vzajemnih skladih varčujejo tudi mladoletniki?

Da, vendar z njihovim premoženjem do otrokovega 15. leta razpolaga njihov zakoniti zastopnik s soglasjem pristojnega Centra za socialno delo. Mladoletniki, stari nad 15 let, lahko s svojim premoženjem razpolagajo s privolitvijo zakonitega zastopnika.

Kateri stroški neposredno bremenijo vlagatelja pri varčevanju v skladih?

Vlagatelja neposredno lahko bremenijo vstopni, izstopni stroški in stroški ob prehodu med skladi.

Kaj so vstopni in izstopni stroški?

Vstopni / izstopni stroški so stroški, do katerih je upravičena družba za upravljanje ob vplačilu / izplačilu sredstev v/iz sklada. Vstopni / izstopni stroški so navadno izraženi v odstotku od vrednosti vplačila / izplačila.

Pregled vseh neposrednih stroškov je vlagateljem na voljo v dokumentu Lestvice vstopnih in izstopnih stroškov, odvisen pa je tudi od morebitnih akcijskih ponudb.

Kateri stroški še bremenijo sklad?

Premoženje sklada bremenijo stroški določeni v prospektu sklada. Navadno so to upravljavska provizija, provizija za opravljanje skrbniških storitev in nekateri drugi stroški, povezani z upravljanjem premoženja sklada (stroški plačilnega prometa, trgovalni stroški, stroški obveščanja.

Kaj je upravljavska provizija?

Upravljavska provizija je letna provizija, do katere je upravičena družba za upravljanje in jo zaračunava za upravljanje sklada. Upravljavska provizija se obračunava vsak delovni (obračunski) dan iz sredstev sklada in je vlagatelj ne plačuje posebej. Višina upravljavske provizije je določena v Pravilih upravljanja sklada.

Kaj je provizija za skrbniške storitve?

Skrbniška provizija je letna provizija do katere je upravičena banka skrbnica. Višina je izražena v odstotku od povprečne letne čiste vrednosti sredstev sklada. Skrbniška provizija se obračunava vsak delovni (obračunski) dan iz sredstev sklada in je vlagatelj ne plačuje posebej.

Dokumenti
Zapri

Želim izvedeti več

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na https://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

Strokovni prispevki

Evropa prva v nogometu, Amerika pa v donosih

Preberi več