Safety

Komu je namenjena naložbena kombinacija Triglav Varni?

  • Varčevalcem, ki ne veste ali boste lahko varčevali dolgoročno, vendar lahko varčujete vsaj 2 leti.
  • Vlagateljem, ki želite nizko nihajnost svoje naložbe.
  • Tistim, ki vas zanimajo naložbe na denarnem trgu in pričakujete nižje donose.
  • Vsem, ki ste na področju naložb previdni in ne želite prevzemati večjega naložbenega tveganja. 

Če imate zelo umirjena naložbena pričakovanja, se odločite za kombinacijo Triglav Varni. Z vplačilom boste pridobili vnaprej določeno razmerje vzajemnih skladov Triglav Money Market EUR (40 %), Triglav Obvezniški (40%) in Triglav High Yield Bond (20 %).

Ker gre za naložbo, ki prinaša nizko naložbeno tveganje, naložbeno kombinacijo priporočamo vlagateljem, ki niso pripravljeni sprejemati večjega naložbenega tveganja. 

Za vlagatelje

Če imate zelo umirjena naložbena pričakovanja, se odločite za kombinacijo Triglav Varni. Z vplačilom boste pridobili vnaprej določeno razmerje vzajemnih skladov Triglav Money Market EUR (40 %), Triglav Obvezniški (40%) in Triglav High Yield Bond (20 %).

Ker gre za naložbo, ki prinaša nizko naložbeno tveganje, naložbeno kombinacijo priporočamo vlagateljem, ki niso pripravljeni sprejemati večjega naložbenega tveganja.