Zakaj vlagati v sklad Triglav Rastoči trgi?

 • Rastoča gospodarstva so najmanj zadolžena gospodarstva na svetu in imajo čedalje večjo vlogo v globalnem gospodarstvu.
 • Beležijo nadpovprečno gospodarsko rast, imajo močan izvoz in mlado demografsko strukturo, ki dosega vedno višjo kupno moč, zaradi česar se razvija velik notranji trg in krepi domača potrošnja.
 • V prihodnjih letih bodo rastoči trgi gonilna sila svetovne gospodarske rasti.
 • Zaradi naložbene politike sklad priporočamo kot dopolnilo obstoječim naložbam v vzajemne sklade.
 • 1,5 milijarde €

  premoženja v upravljanju

 • 110 tisoč

  vlagateljev

 • 25+ let

  izkušenj z upravljanjem premoženja

Emerging markets

Komu je sklad namenjen

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

 • želite del svojega premoženja investirati na globalne hitro rastoče trge,
 • iščete naložbe s potencialno višjo donosnostjo in ste pripravljeni sprejemati višja naložbena tveganja,
 • vas zanima dolgoročno varčevanje, daljše od 5 let,
 • že imate izkušnje z varčevanjem v vzajemnih skladih.
 • Sprememba v izbranem obdobju (%)

 • Sprememba 1 mesec (%)

  +2,53 %
 • Sprememba 1 leto (%)

  -8,05 %
 • Sprememba 3 leta (%)

  -24,54 %
 • Sprememba 5 let (%)

  -5,12 %
 • Sprememba 10 let (%)

  +8,64 %
 • Sprememba od začetka (%)

  +14,76 %

Ikona prikazuje, da lahko naložite xml datoteko Izvozi v Excel razpredelnico [.xlsx]

Opis in podatki sklada

Sklad Triglav Rastoči trgi uvrščamo med globalne delniške sklade. S skladom stremimo k doseganju visokih donosov z naložbami v najbolj dinamične in najhitreje rastoče trge na svetu. Naložbe sklada so globalno usmerjene, in sicer pretežno v delnice podjetij na hitro rastočih svetovnih trgih Azije, Latinske Amerike, Afrike in Vzhodne Evrope.

Naložbena politika sklada

Naložbe sklada globalno usmerjamo v delnice podjetij in investicijske sklade na hitro rastočih svetovnih trgih Azije-Pacifika, Latinske Amerike, Afrike in Vzhodne Evrope. Delež naložb v delnice predstavlja najmanj 85 % vseh sredstev.

Upravljanje naložb sklada temelji na načelu zmerno aktivne naložbene politike. Gibanje čiste vrednosti sredstev sklada je močno odvisno od razmer na organiziranih trgih vrednostnih papirjev na rastočih trgih. Naložba v sklad Triglav Rastoči trgi je zato primerna za izkušene vlagatelje in vlagatelje, katerih premoženjski položaj dopušča prevzemanje večjih naložbenih tveganj.

Tveganost naložb

Sklad Triglav Rastoči trgi se uvršča med visoko tvegane vzajemne sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim tržnimi in gospodarskimi razmerami na hitro rastočih kapitalskih trgih.

Stopnja tveganja

4 / 7

Podatki o skladu

Datum ustanovitve 18.05.2006
Matična številka 5853915004
Davčna številka SI76205371
Vplačilo kuponov na transakcijski račun SI56 0400 1004 6639 820
Bloomberg oznaka TRIRAST SV
IBAN SI56 0400 1004 6639 820
SWIFT KBMASI2X
ISIN koda SI0021400096
Oznaka investicijskega kupona TDURS
Vrsta sklada Delniški
Naložbena politika Aktivna
Geografska usmeritev Globalni trgi v razvoju
Ocena tveganja 4 / 7
Vstopni stroški največ 3,00 % Cenik vstopnih stroškov
Izstopni stroški Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem.
Upravljavska provizija 2,50 %
Tekoči stroški poslovanja sklada 3,60 %
Presečna ura 01:00

Sestava naložb sklada na dan 30. oktober 2023