Želim pristopiti

Vaša odločitev je pravilna. Danes je pravi čas za začetek varčevanja!

Pristopite lahko na več načinov!

Kje lahko pristopim k Triglav vzajemnim skladom?

K Triglav vzajemnim skladom pristopite s podpisom pristopne izjave. Podpis pristopne izjave lahko opravite:

Kaj potrebujem ob pristopu kot fizična oseba?

Če želite pristopiti kot fizična oseba, potrebujete:

 • veljaven osebni dokument (npr. osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje),

 • davčno številko,

 • podatek o bančnem računu (številka TRR in naziv banke).

Kaj potrebujem ob pristopu, če sem mladoleten/a?

Če še niste polnoletni, boste morali pristop opraviti skupaj s svojim zakonitim zastopnikom (starš/i). Potrebujete veljaven osebni dokument, davčno številko in podatke o bančnem računu (številka TRR in naziv banke). Če osebnega dokumenta še nimate, lahko vaš zakoniti zastopnik predloži rojstni list.

Kaj potrebujem, če želim pristopiti kot pravna oseba?

Če želite pristopiti kot pravna oseba, potrebujete:

 • veljaven osebni dokument zakonitih zastopnikov/pooblaščencev (npr. osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje),

 • davčno številko zakonitih zastopnikov/pooblaščencev,

 • notarsko overjen izpis iz sodnega ali drugega javnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,

 • podatke o dejanskih lastnikih,

 • davčno številko pravne osebe,

 • matično številko pravne osebe,

 • številko transakcijskega računa pravne osebe,

 • žig pravne osebe (če posluje z žigom),

 • če pristop opravlja pooblaščenec pravne osebe, ta potrebuje pooblastilo družbe za zastopanje.

Kaj prejmem ob pristopu?

Ob podpisu pristopne izjave boste prejeli:

 • Ključne podatke za vlagatelje,

 • predstavitveno brošuro,

 • svojo kopijo pristopne izjave in

 • plačilne instrukcije, s katerim lahko opravite vplačilo v izbrane sklade.

Kot vlagatelj lahko zahtevate tudi Prospekt krovnega sklada ter polletno in letno poročilo krovnega sklada.

Kako poteka vplačilo?

Izbirate lahko med naslednjimi načini vplačevanja:

 • posamičnimi oziroma enkratnimi vplačili,

 • rednimi mesečnimi vplačili s pomočjo direktne obremenitve v okviru varčevalnega načrta ali

 • se odločite za oboje hkrati: večji znesek sredstev vplačate enkratno, hkrati pa mesečno varčujete s pomočjo direktne obremenitve v okviru varčevalnega načrta.
   

V sklad ali naložbeno kombinacijo lahko vplačate z nakazilom sredstev na transakcijski račun izbranega sklada ali naložbene kombinacije s pomočjo plačilnega naloga.

 • Vplačate lahko poljubno izbran znesek, ki v primeru vplačila v naložbeno kombinacijo ali vplačila preko direktne obremenitve ne sme biti nižji od 30 EUR.

 • Plačilo lahko izvršite na katerikoli banki, pošti ali preko e-bančništva.

 • Vplačani znesek se preračuna v enote premoženja sklada.

 • Vlagatelj ob enkratnem vplačilu prejme potrdilo o vplačilu in nov predtiskani nalog, v primeru mesečnih vplačil preko varčevalnega načrta pa vlagatelj prejme zbirno potrdilo za posredovana vplačila v določenem obdobju.

Za več informacij izberite
Zapri

Želim izvedeti več

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na https://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

Mesečno poročilo

Poročilo o poslovanju Triglav vzajemnih skladov, maj 2018

Preberite poročilo