Investiramo za boljbo prihodnost min

Leto 2023 je bilo za investitorje na finančnih trgih uspešno. Kljub globalnim izzivom, kot so višje obrestne mere in geopolitične napetosti, so podjetja in gospodinjstva ohranila močan finančni položaj, največja svetovna gospodarstva, zlasti ZDA, pa so se izognila recesiji.

Dogajanje v letu 2023 odpira pomembna vprašanja za leto 2024:

  • Ali se bo gospodarska dinamika še naprej upočasnjevala?
  • Kako bodo znižane napovedi globalne rasti in geopolitični konflikti vplivali na trg?
  • Ali nas čaka recesija, ki so jo mnogi napovedovali?
  • Zakaj vlaganje, ki upošteva trajnostne vidike, ni le odgovor na trenutne izzive, ampak tudi način za ustvarjanje dolgoročne presežne vrednosti?