Pravno obvestilo

Lastnik spletnega mesta in domene www.triglavskladi.si (v nadaljevanju spletno mesto Triglav Skladi) je Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana.

Družba Triglav Skladi posluje na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana (ATVP), ki kot pristojni nadzorni organ tudi nadzoruje poslovanje družbe v skladu z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in drugo veljavno zakonodajo.

Omejitev odgovornosti za spletne objave, tiskovine in druge javno dostopne dokumente družbe
  • Spletno mesto

Vsebina spletnega mesta je bila za uporabnike pripravljena preudarno, skrbno in v skladu s strokovnimi standardi družbe. Njen namen je tako informativen kot izobraževalen, podane informacije pa so bile pridobljene iz virov, za katere družba Triglav Skladi verjame, da so verodostojni.

Vsebine na spletnem mestu same po sebi ne pomenijo naložbenega priporočila in jih je potrebno obravnavati tudi v kontekstu individualnih potreb in naložbenih ciljev posameznika, zato uporabnike spletnega mesta vabimo, da se pred sprejetjem naložbene odločitve posvetujejo s strokovnjaki družbe Triglav Skladi in si tako pridobijo dodatne informacije, potrebne za sprejem preudarne naložbene odločitve.

V primeru kakršnih koli dodatnih vprašanj ali nejasnosti v zvezi z vsebinami, objavljenimi na tem spletnem mestu, je uporabnikom na voljo naslednji elektronski naslov za komuniciranje z družbo: info@triglavskladi.si.

Družba Triglav Skladi si prizadeva za točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na spletnem mestu www.triglavskladi.si, vendar ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala ali bila povezana z obstojem, dostopom in uporabo spletnega mesta oziroma informacij, ki jih spletno mesto vsebuje, ali nezmožnosti uporabe informacij na spletnem mestu in morebitne napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Družba Triglav Skladi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov pridobljenih prek povezav, ki niso last  družbe Triglav Skladi, in prav tako ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah.

  • Tiskovine in drugi javno dostopni dokumenti družbe

Vsebine, ki jih pripravlja družba, ne predstavljajo priporočila za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k izstavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč so namenjene informiranju javnosti o storitvah in produktih družbe Triglav Skladi d.o.o. ter obveščanju o dogajanjih na kapitalskih trgih. Vsebine tudi niso  namenjene nudenju osebnih investicijskih nasvetov, saj ne upoštevajo investicijskih ciljev, finančne situacije, znanja in izkušenj posameznih vlagateljev ter specifičnih potreb osebe, ki se je na kakršenkoli način seznanila z delom ali celotno vsebino posameznega javno dostopnega dokumenta.  

Družba tudi ne jamči za točnost in popolnost objavljenih podatkov in ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne posledice, ki bi izhajale iz njihove uporabe. Družba Triglav Skladi d.o.o. si pridržuje pravico kadarkoli in v kakršnemkoli obsegu spremeniti, dodati ali odstraniti dokument ali vsebino. Posamezen dokument lahko vsebuje tudi zgodovinske podatke o donosnosti finančnih instrumentov, ki niso pokazatelj donosnosti v prihodnosti. Družba Triglav Skladi d.o.o. posebej opozarja, da so naložbe v finančne instrumente, vključno s finančnimi instrumenti, ki so lahko predmet gradiva ali vsebine, ki jo pripravlja družba, tvegane. Seznanitev z vsemi oblikami tveganj pri naložbah v finančne instrumente je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve vlagatelja. Družba Triglav Skladi d.o.o. in njeni zaposleni ne prevzemajo odgovornosti za rezultate ali katerekoli druge posledice dejanj ali opustitev, opravljenih na podlagi vsebine posameznih dokumentov ali javno dostopnih vsebin, ki jih je pripravila družba.

Avtorske pravice

To spletno mesto ter vse na njem objavljene vsebine in gradivo so predmet avtorske in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine v skladu z veljavno zakonodajo.

Izvensodno reševanje sporov

Morebitne spore med družbo Triglav Skladi in vlagatelji v investicijske sklade, ki jih upravlja družba Triglav Skladi, oziroma neprofesionalnimi strankami, s katerimi je družba Triglav Skladi v pogodbenem razmerju v zvezi s storitvami gospodarjenja s finančnimi instrumenti, je mogoče izvensodno reševati pred stalno in neodvisno Arbitražo Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov –GIZ, s sedežem v Ljubljani, Čufarjeva 5, telefonska številka: 01 430 49 18, e-naslov: arbitraza@zdu-giz.si. Zainteresirani vlagatelji lahko pridobijo dokumentacijo o okoliščinah, v katerih lahko pride do izvensodnega reševanja sporov, in se seznanijo z vsemi elementi sheme izvensodnega reševanja sporov na spletnih straneh Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov - GIZ www.zdu-giz.si/arbitraza in družbe za upravljanje www.triglavskladi.si, na sedežu družbe za upravljanje in na vseh vpisnih mestih.

Skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov objavljamo tudi elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov. Platforma je na voljo na povezavi http://ec.europa.eu/odr.

Uporaba prava in sodna pristojnost

Obiskovalci spletnega mesta soglašajo, da za uporabo tega spletnega mesta in za razlago teh pravil velja pravo Republike Slovenije.

Za vse morebitne spore v zvezi z uporabo tega spletnega mesta je pristojno sodišče v Ljubljani.

Spoštovanje določb pravnega obvestila

Vstop na spletno mesto www.triglavskladi.si pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji. Če boste nadaljevali z obiskom in uporabo vsebin na tem spletnem mestu, pristajate na ta pravila.

Zapri

Želim izvedeti več

V primeru, da ste mlajši od 15 let, za oddajo povpraševanja potrebujete privolitev staršev ali skrbnika.

Privolim, da lahko družba Triglav Skladi d.o.o. moje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-pošta) in druge podatke, zbrane preko spletnega brskalnika, zbira in uporablja za neposredno trženje, profiliranje, spremljanje obnašanja ciljnega kupca in občasno prejemanje prilagojenih sporočil po e-pošti oziroma telefonu (tudi SMS). Privolitev lahko kadarkoli prekličem. Moje podatke lahko obdelujejo samo pooblaščeni zaposleni in pogodbeni obdelovalci družbe. S potrditvijo sem seznanjen, da so podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov, vključno s pravicami posameznika, dostopne v rubriki Politika zasebnosti.

Obveščanje izvaja družba Triglav Skladi d.o.o. Z vašo privolitvijo vam bomo lahko pripravili ponudbe, ki bodo prilagojene prav vašim potrebam, zahtevam in interesom oz. vašemu profilu. Na podlagi prepoznanih interesov, navad, potreb, zahtev in želja se bomo lahko posebej posvetili temu, da vam v največji možni meri ponudimo zgolj tisto, kar resnično potrebujete. Redno vas bomo lahko obveščali o vam prilagojenih ponudbah, storitvah in novostih družb Skupine Triglav, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. – za popoln, ažuriran seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu).

Pomembno:

Seznanitvene informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov

Družba Triglav Skladi d.o.o. vaše osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi vaše privolitve in za namene, ki so opredeljeni zgoraj ter natančneje opisani tukaj hrani do preklica privolitve z vaše strani.

Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj opredeljene namene ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje. Posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav Skladi, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, ali na dpo@triglavskladi.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v družbi Triglav Skladi d.o.o. lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglavskladi.si.

Za uspešno oddajo morate sprejeti privolitev. V kolikor ne želite, lahko še vedno stopite v stik z nami prek 080 10 19.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na https://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

Varčevanje za pokojnino – kdaj je potrebno začeti?

Preberite e-vodič 3 koraki do brezskrbne prihodnosti

Preberite e-vodič