• Triglav Renta

  Triglav Renta sredstva investira v delnice največjih svetovnih podjetij in prvovrstne državne in podjetniške obveznice ter je prava izbira za vse z zmernimi naložbenimi pričakovanji.

  • +12,12 % 1 leto
  • +5,04 % 3 leta
 • Triglav Top Brands

  Triglav Top Brands vlaga v delnice podjetij, ki upravljajo z najbolj prepoznavnimi svetovnimi blagovnimi znamkami.

  • +34,70 % 1 leto
  • +36,86 % 3 leta
 • Triglav Sklad denarnega trga EUR

  Osnovni naložbeni cilj sklada je ohranitev glavnice in donosnost, skladna z obrestnimi merami na denarnem trgu ob visoki varnosti naložb ter visoki stopnji likvidnosti, ob istočasnem spodbujanju okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja.

  • +3,06 % 1 leto
  • +3,27 % 3 leta
 • Triglav Azija

  V svoj portfelj želite vključiti delnice zanimivejših azijskih podjetij in vlagati v najobetavnejše gospodarsko območje na svetu.

  • -6,59 % 1 leto
  • -41,08 % 3 leta
 • Triglav Evropa

  Osrednji naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja ob istočasnem spodbujanju
  določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja.

  • +14,52 % 1 leto
  • +17,74 % 3 leta
 • Triglav Hitro rastoča podjetja

  Vlagati želite v delnice malih, fleksibilnih in hitro rastočih podjetij z velikim potencialom rasti.

  • +15,82 % 1 leto
  • +11,80 % 3 leta
 • Triglav Jugovzhodna Evropa

  Zanima vas ozko specializirana naložba v obetavno ekonomsko področje in delnice izbranih podjetij balkanske regije.

  • +25,42 % 1 leto
  • +67,62 % 3 leta
 • Triglav Okoljska perspektiva

  Triglav Okoljska perspektiva vlaga v izbrana globalna podjetja, ki razvijajo, proizvajajo in ponujajo proizvode ali storitve, ki temeljijo na tehnologijah, ki so okolju manj škodljive kot trenutno splošno uveljavljene tehnologije. 

  • +10,77 % 1 leto
  • +2,12 % 3 leta
 • Triglav Severna Amerika

  Zagotoviti si želite naložbo v največji in najrazvitejši svetovni kapitalski trg ter investirati v delnice največjih podjetij na ameriškem trgu in v dolarsko valuto.

  • +31,18 % 1 leto
  • +40,17 % 3 leta
 • Triglav Steber Global

  Zanima vas razpršitev naložb v kapitalsko močna in visoko likvidna podjetja s potencialom stabilne rasti v okviru največjega slovenskega vzajemnega sklada za globalne naložbe.

  • +17,92 % 1 leto
  • +12,84 % 3 leta
 • Triglav Svetovni razviti trgi

  Sklad Triglav Svetovni razviti trgi spodbuja okoljske in družbene značilnosti ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. 

  • +19,61 % 1 leto
  • +21,84 % 3 leta
 • Triglav Tehnologije prihodnosti

  Sklad vlaga v delnice najperspektivnejših in najmočnejših tehnoloških podjetij, ki razvijajo in proizvajajo proizvode ali storitve, ki temeljijo na tehnologijah prihodnosti ali gradijo poslovne modele na uporabi tehnologij prihodnosti.

  • +35,28 % 1 leto
  • +29,01 % 3 leta
 • Triglav Trgi v razvoju

  Sklad Triglav Trgi v razvoju spodbuja okoljske in družbene značilnosti ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. 

  • +3,26 % 1 leto
  • -23,07 % 3 leta
 • Triglav Zdravje in dobro počutje

  Triglav Zdravje in dobro počutje vlaga v delnice podjetij, ki razvijajo, proizvajajo in ponujajo proizvode ali storitve, ki izboljšujejo človekovo zdravje in počutje.

  • +8,57 % 1 leto
  • +21,86 % 3 leta