ZA: Zoja in Hana

Sta najino največje darilo. Vsak dan se trudiva biti najboljšau za vaju. Želiva in verjameva, da bosta v življenju leteli še višje, kot bo zraslo to drevo. Zelo vaju imava rada!

OD: Mami Nika in oči Grega