Kam s prihranki, je odvisno tudi od vaše starosti

TS vlaganje starost

Odgovor na vprašanje “kam se splača vložiti prihranke” je v določeni meri odvisen tudi od starosti varčevalca. V nadaljevanju bomo razložili, zakaj.

Jure* je star 35 let. Ima redno zaposlitev, družino in od lani tudi stanovanje. Njegovi prihodki mu omogočajo, da na mesec nameni 150 evrov za dolgoročno varčevanje. Računa, da bo z vlaganjem v vzajemne sklade do 60. leta privarčeval med 100 in 120 tisoč evri, kar mu bo omogočilo zgodnejšo upokojitev in varnejšo starost. Njegova odločitev je smotrna, saj ima pred seboj 25 let vlaganja, zato si lahko privošči nekoliko višje tveganje delniškega sklada, ki praviloma prinaša višji donos. Poleg tega se bo v zadnjih 5 letih s preoblikovanjem portfelja dodatno zaščitil – a več o tem nekoliko kasneje.

Angelika* je stara 55 let. Pri 65 letih bo dosegla upokojitveno starost, do takrat pa želi oplemenititi svoje prihranke, ki jih ima zdaj na bančnem računu. Poleg tega bi do upokojitve dodatno vlagala po 300 evrov na mesec, saj si želita z možem kupiti manjši vikend na podeželju. Na podlagi ciljev in predvidenega časa vlaganja ji je svetovalec za prvih 5 let priporočal mešani delniško-obvezniški sklad, za drugih 5 let pa konzervativni obvezniški sklad. 

Pri daljšem obdobju vlaganja lahko tvegate več

Ker se nihanja naložbe na dolgi rok praviloma izravnajo, se lahko pri daljšem obdobju vlaganja izpostavite nekoliko večjemu tveganju – in s tem možnosti višjega donosa. Obratno si pri krajšem obdobju vlaganja običajno želimo manj tveganja, na račun tega pa vzamemo v zakup nekoliko nižji donos, pri čemer je slednji praviloma še vedno višji kot donos na bančne depozite.

Svoj naložbeni portfelj lahko prilagajate

Začetna izbira sklada ne pomeni, da je vaša odločitev zacementirana vse do konca. Nasprotno – celo priporočljivo je, da svoj naložbeni portfelj skozi čas prilagajate.

Zakaj je dobro prilagajati naložbeni portfelj

Vrnimo se k primeroma Jureta in Angelike. Ker ima Jure pred seboj 25 let vlaganja, si večino časa lahko privošči bolj dinamičen delniški portfelj, saj se bodo morebitna vmesna nihanja na dolgi rok izravnala. Šele 5 let pred izplačilom naložbe bo svoja sredstva iz delniškega sklada prenesel v mešani delniško-obvezniški ali morda celo konzervativni obvezniški sklad, da bi ustvarjeno premoženje zaščitil pred morebitnimi nihanji, ki bi se zgodila tik pred izplačilom.

Angelika medtem nima toliko časa, pa tudi sicer raje sprejme nekoliko nižji donos v zameno za nižje tveganje. Kljub temu bo privarčevala veliko. Poglejmo njen izračun**:

 • Začetni vložek: 30.000 evrov
 • Mesečni vložek: 300 evrov
 • Prvih 5 let: mešani/zmerni sklad s pričakovano 5% letno donosnostjo
 • Drugih 5 let: obvezniški/konzervativni sklad s pričakovano 3% letno donosnostjo

Po prvih 5 letih vlaganja v mešani delniško-obvezniški sklad bo skupno privarčevala 58.715 evrov.

Nato bo svoj portfelj prilagodila tako, da bo ta privarčevani znesek prenesla v še manj tvegan obvezniški sklad in nadaljevala z mesečnimi vplačili v višini 300 evrov. Tako bo po 10 letih s pametnim investiranjem in zmanjševanjem tveganja skupno privarčevala 87.489 evrov.

Kaj pa Jure? Poglejmo še njegov izračun**:

 • Začetni vložek: 0
 • Mesečni vložek: 150 evrov
 • Prvih 20 let: delniški/dinamični sklad s pričakovano 7% letno donosnostjo
 • Zadnjih 5 let: mešani/zmerni sklad s pričakovano 5% letno donosnostjo

Po 20 letih vlaganja 150 evrov mesečno v delniški sklad bo skupno privarčeval 76.561 evrov.

Nato bo svoj portfelj preoblikoval in z investiranjem še 5 let nadaljeval v manj tveganem mešanem delniško-obvezniškem skladu. Na ta način bo s pametnim investiranjem v 25 letih skupno privarčeval 107.927 evrov.

Ugoden davčni vidik investiranja v sklade

Investiranje v vzajemne sklade ima v primerjavi z drugimi naložbami veliko prednost, saj se prehajanje med različnimi podskladi istega krovnega sklada ne obravnava kot prodaja in nov nakup vrednostnih papirjev, kar pomeni, da takšna transakcija ni predmet obdavčitve.

Poglejmo podrobneje. Če bi Jure namesto investiranja v sklade neposredno kupoval delnice ali vlagal v ETF-je, bi po trenutno veljavni zakonodaji:

 • Ob preoblikovanju portfelja po 20 letih bi po načelu FIFO (ang. first in, first out) plačal davek na kapitalski dobiček za investicije, opravljene v zadnjih 15 letih (25 % za vplačila v zadnjih 5 letih, 20 % za vplačila, opravljena pred 5–10 leti in 15 % za vplačila, opravljena pred 10–15 leti, 0 % za vplačila pred več kot 15 leti).
 • Ob končnem izplačilu po 25 letih (20 let / preoblikovanje / 5 let) bi nato še enkrat plačal od 20 do 25 % davka na (v tem času) ustvarjen kapitalski dobiček, saj bi od preoblikovanja oziroma novega nakupa vrednostnih papirjev minilo manj kot 10 oziroma manj kot 5 let.

Ker pa je izbral vlaganje v sklade, za vplačila, od katerih je minilo več kot 15 let, ne bo plačal davka (davčna stopnja 0 % pri več kot 15-letnem imetništvu). Za ostala vplačila pa bo obdavčen po načelu FIFO po davčni lestvici:

 • 0–5 let: 25 %
 • 5–10 let: 20 %
 • 10–15 let: 15 %

Z odločitvijo za vzajemne sklade si je Jure tako zagotovil ugodnejšo obdavčitev svojih kapitalskih dobičkov.

Tudi Angelika lahko po trenutno veljavni zakonodaji računa na plačilo manj davka, kot če bi na enak način vlagala neposredno v delnice ali ETF-je. Kajti pri slednjih vsaka prodaja “ponastavi števec” in se začne čas trajanja naložbe šteti od začetka, medtem ko se v primeru vzajemnih skladov prehajanje med podskladi krovnega sklada ne šteje za prodajo in vnovičen nakup.

Poleg starosti oziroma dolžine investiranja upoštevajte tudi namen

Namen investiranja je pogosto pogojen z vlagateljevo starostjo, ni pa vedno tako. Tudi za mlade, ki varčujejo za nepremičnino ali drug pomemben nakup, je pametno, da svoj naložbeni portfelj v zadnjih letih pred izplačilom preoblikujejo in na ta način zmanjšajo izpostavljenost potencialnim nihanjem.

Svetovalci Triglav Skladov so vam vedno na voljo

Za vsa vprašanja o vlaganju v vzajemne sklade – vključno s tem, kateri sklad izbrati ter kako in kdaj preoblikovati svoj naložbeni portfelj – se lahko obrnete na izkušene finančne svetovalce Triglav Skladov na telefonski številki 080 10 19 ter elektronskem naslovu info@triglavskladi.si

Že danes investirajte za varno in udobno starost

Kot smo videli iz primerov Jureta in Angelike, lahko pametno varčevanje zagotovi lepo popotnico za varno in udobno življenje po upokojitvi. Redna mesečna vplačila v Varčevalni načrt Triglav Skladov vam omogočijo, da se lahko upokojite prej in tudi v času upokojitve ohranite življenjski standard, kot ste ga navajeni. Pri čemer velja, da za varčevanje z investiranjem v sklade nikoli ni prepozno, a prej kot boste začeli, večji bo lahko končni privarčevani znesek. Zato začnite že danes. Sklenite varčevalni načrt Triglav Skladov tukaj.*Osebi Jure in Angelika sta izmišljeni. Uporabljeni sta z namenom lažje ponazoritve različnih življenjskih situacij in naložbenih strategij brez navajanja osebnih podatkov resničnih oseb.

**Izračun je informativne narave. Pretekli donosi ne zagotavljajo enakih donosov v prihodnosti.