Od trajnostnih zavez k odgovornim dejanjem

Trajnost

V začetku oktobra je japonsko mesto Tokio gostilo konferenco PRI in Person 2023, eno izmed največjih konferenc s področja trajnosti, ki je na eno mesto privabila številne podpisnike Načel Združenih narodov za odgovorno investiranje (UN PRI) in ostalo za odgovorno investiranje zainteresirano javnost.

Letošnja konferenca, ki je potekala pod geslom »Premik od zavez k dejanjem«, je v treh dneh udeležencem ponudila več kot 30 predavanj ter številne spremljevalne dogodke, na katerih so si udeleženci in predavatelji lahko izmenjali znanje o najnovejših trendih, izzivih in priložnostih na področju odgovornega investiranja.

Dobršen del razprav in predavanj je bil, zaradi lokacije dogodka v Aziji, namenjeni vlogi azijskih držav v globalnem prehodu na nizkoogljično gospodarstvo. Prizadevanja države gostiteljice na tem področju je predstavil tudi japonski premier Fumio Kushida.

Poleg okoljske problematike je bil velik poudarek tudi na temah, povezanih z biotsko raznovrstnostjo in človekovimi pravicami, ter na povezavah med naravo, podnebjem in ljudmi, saj je te teme bo besedah številnih govorcev nemogoče obravnavati ločeno. Izpostavljeno je bilo, da brez ukrepanja na področju izgube biotske raznovrstnosti ne bomo mogli preprečiti nepopravljive škode in posledic, ki že sedaj vplivajo na podnebje, naravo in ljudi.

Predstavljen je bil tudi septembra 2023 objavljen okvir za razkritja, povezana z naravo (Task Force on Nature-related Financial Disclosures – TNFD), ki dopolnjuje okvir za razkritja, povezana s podnebjem (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures - TCFD). Za slednje so udeleženci konference izkazali izredno veliko zanimanje, saj imajo po njihovem mnenju prav tveganja v povezavi z biotsko raznovrstnostjo velik finančni in družbeni vpliv, velik izziv pa ostaja, kako oceniti omenjene vplive.

Človekovim pravicam in biotski raznovrstnosti bo v prihodnje pri razvoju standardov za nefinančno poročanje največ pozornosti namenil tudi Mednarodni odbor za standarde na področju trajnosti (International Sustainability Standards Board - ISSB).

Skladno z geslom konference je bilo na konferenci poudarjeno tudi dejstvo, da zgolj upravljanje trajnostnih tveganj ni dovolj. Poudarilo se je pomembnost tega, da lastniki premoženja in upravljavci premoženja postanejo bolj konkretni pri implementaciji svojih načrtov in zavez, se bolj aktivno vključujejo v komunikacijo z zakonodajalci in podjetji ter navsezadnje povezujejo z drugimi lastniki premoženja in upravljavci premoženja.

Treba je priznati, da se finančne organizacije še vedno srečujejo s številnimi izzivi pri prehodu na odgovorni način investiranja. Eden od teh izzivov je dostopnost trajnostnih podatkov. Drug izziv je pomanjkanje strokovnega znanja, in sicer predvsem v manjših in srednje velikih podjetjih. Tretji izziv pa je veliko število sprememb na področju regulacije. Ampak vsi prej omenjeni izzivi niso razlog za obupanje. Situacija se namreč hitro izboljšuje, ne nazadnje tudi zaradi Načel Združenih narodov za odgovorno investiranje in številnih izobraževalnih dogodkov, ki jih organizirajo. Nedvomno je bil takšen dogodek tudi konferenca PRI in Person 2023 v Tokiu, saj je okoli 1300 udeležencem ponudil bogate razprave in nova spoznanja, ki bodo v pomoč pri razreševanju zgornjih izzivov.

Štirje ljudje stojijo pred steno z napisi

Dogodka smo se udeležili tudi štirje predstavniki družbe Triglav Skladi – Alexandr Gutirea, Gašper Dovč, Urša Vuga in Laura Slapničar – in prejeli neprecenljivo znanje in informacije za prihodnje delo ter razvoj naše družbe na poti trajnostnega poslovanja hkrati pa tudi potrditev dosedanjega dela ter razvoja Investicijske filozofije in Politike odgovornega investiranja družbe Triglav Skladi.

Konferenca PRI in Person 2023 je potrdila, da imamo kot upravljavci premoženja veliko priložnost in hkrati odgovornost, da trajnostne vidike postavimo v jedro vseh prihodnjih investicijskih odločitev in s tem postanemo »ustvarjalci« in ne »jemalci« prihodnosti za vse.