Podjetja so v dobri kondiciji, tehnični kazalniki visoki

Racunalnik

Največ sprememb pri našem pogledu na naložbene razrede so v oktobru in novembru prinesle objave poslovnih rezultatov podjetij za tretje četrtletje ter sporočila centralnih bank, ki se jim nikakor ne mudi z zaostrovanjem monetarnih politik.

Objave rezultatov poslovanja so bile v povprečju zelo dobre, nad pričakovanji in so med analitiki sprožile nov val pozitivnih revizij poslovanja za letošnje in naslednje leto. Na vrednotenja je to vplivalo pozitivno in ublažilo učinke rasti delniških trgov. Padec zahtevanih donosnosti pri obveznicah pa je poskrbel, da se medsebojna razmerja med vrednotenji delnic in obveznic niso spremenila.

Fundamentalni kazalniki poslovanja, kot so donosnost kapitala in profitne marže, so zaradi dobrega poslovanja še nekoliko višje in dosegajo nove rekordne vrednosti. Prostora za nadaljnjo rast pa je verjetno manj kot v preteklosti. Analitske revizije poslovanja so v oktobru in novembru dobile pospešek, predvsem za leto 2022 se napovedi poslovanja konkretno izboljšujejo. Nevarnost za kratkoročno poslovanje predstavljajo visoke cene energije (nafta, elektrika, plin), materialov, dvig rasti plač ob hkratni upočasnitvi dinamike gospodarske rasti ter motnje v dobavah. Dolgoročneje pa pomirja pogled, da se bo ponudbena stran v naslednjem letu uravnotežila, medtem ko na strani povpraševanja ni nobenih znakov popuščanja.

Tveganja gospodarskega upočasnjevanja se nanašajo predvsem na kitajsko upočasnjevanje, motnje v dobavnih verigah, visoke cene energentov, inflacijo. Tveganja povezana z virusom covid-19 se v Evropi ponovno stopnjujejo in normalizacije razmer zaenkrat ni na vidiku.

Retorika centralnih bank, ki se jim ne mudi s sprejemanjem restriktivnejših ukrepov, je voda na mlin delniškim trgom, preprečila pa je tudi nadaljnji dvig zahtevanih donosnosti obveznic oziroma obrnila njihovo krivuljo. Tu je ocena ugodnejša kot pred mesecem dni.

Večina tehničnih kazalnikov za Evropo in ZDA prehaja v t. i. „prenakupljeno“ območje, kar je v preteklosti kazalo na visoko verjetnost borzne korekcije. To je tudi glavni zadržek, zaradi katerega kratkoročno priporočilo za delnice ostaja nespremenjeno.

Naklonjenost delnicam sicer ostaja večja kot do obveznic ali denarja. Pričakujemo da bo padec zahtevanih donosnosti pozitivno vplival na gibanje cen obveznic, »cena« denarja pa tako ali tako ostaja negativna. Alokacije se še naprej nahajajo v nevtralnem območju, dolgoročni pogled pa je delnicam vse bolj naklonjen.