Prisegamo na večjo rast razvitih trgov v primerjavi s trgi v razvoju

Zapiski

OBRAZLOŽITEV:

ZDA – bolj umirjena dinamika rasti dobička na delnico (EPS), apreciacija ameriškega dolarja, ohranitev visokih profitnih marž in prevalitev višjih proizvodnih cen izdelkov na končnega potrošnika.

V ZDA pričakujemo nadaljevanje rasti BDP (potrošnja, investicije, infrastrukturni projekti), ki pa bo vendarle na bolj zmerni dinamiki, medtem ko pričakujemo rast EPS (dobički na delnico) na ravni 8 % za indeks S&P 500. Kljub naraščajočim cenam vstopnih surovin in energentov ter težavam v dobavni verigi (ozka grla pri proizvodnji čipov, na transportu, itd.) menimo, da se bodo profitne marže celo rahlo izboljšale v prihodnjem letu, saj bodo proizvajalci višje stroške proizvodov uspešno in brez posebnih težav prenesli na končnega kupca. To se bo zgodilo zato, ker smo priča rasti plač in to najbolj v segmentu delavcev z najnižjo stopnjo izobrazbe, po drugi strani pa imajo gospodinjstva v ZDA izjemno visoko stopnjo prihrankov in torej višjo kupno moč. Opažamo, da ostajajo vrednotenja v ZDA na povišanih ravneh, razlog je v veliki koncentraciji visoko tehnoloških podjetij, ki pa ustvarjajo visoke stopnje dobička, vendar smo mnenja, da so taka vrednotenja upravičena, če pogledamo pod lupo negativnih realnih obrestnih mer ter situacije na dolžniškem trgu vrednostnih papirjev. Brezposelnost se bo še zniževala in bo konec leta 2022 najverjetneje dosegla dno, potrošnja se bo povečevala, tukaj predvsem stavimo na rast storitvenega sektorja, ki je trenutno še v krču zaradi covid pandemije. A menimo, da bo covid v letu 2022 obvladan zaradi polne precepljenosti oz. prekuženosti prebivalstva. Res je, da se proti koncu leta pričakuje dva dviga obrestne mere, za katera menimo, da sta primerna in da je to prava pot k normalizaciji razmer na monetarnem področju, ter da bosta pozitivna za delniški trg. To je sicer zelo pogojeno s stopnjo inflacije, za katero menimo, da se bo v prihodnjem letu umirila, zato Fedu ne bo potrebno bolj drastično posegati v obrestno mero. Na valutnem področju menimo, da bo ameriški dolar še naprej pridobival nasproti ostalim valutam, kar bo pozitivno vplivalo na donosnost evropskega vlagatelja na ameriški delniški trg.

Evropa – pričakujemo solidno rast EPS ob ugodnih vrednotenjih, okrevanje storitvenega sektorja, črno piko predstavlja neenotnost držav članic EMU

Obeti za evropsko gospodarstvo so v letu 2022 zelo spodbudni in podobni kot v ZDA, vsaj glede na rast BDP. Napovedi analitikov glede rasti EPS pa so še nekoliko bolj spodbudne, saj znašajo za evropski indeks Stoxx Europe 600 od 8 % pa do14 %. Iz zgodnje faze okrevanja po recesiji prihajamo v zrelejšo fazo gospodarskega cikla, kjer pričakujemo v ospredju bolj »value« sektorje (finance, industrija), ki jih je v Evropi več kot v ZDA. Zaradi nižje stopnje inflacije pričakujemo, da bo ECB v letu 2022 ohranila obrestno mero nespremenjeno in naklonjeno delniškim naložbam. Rast bo izvirala tudi iz okrevanja storitvenega sektorja, ki se bo z zajezitvijo epidemije vse bolj odpiral. Pričakujemo, da se bodo profitne marže ohranile na višjih nivojih, podjetja bodo višje proizvodne cene prevalila na končnega potrošnika. Vrednotenja so že nekaj časa ugodna, zato je evropski trg s tega vidika privlačen. Po drugi strani pa je potrebno opozoriti, da je Evropa velikokrat neenotna, prepočasna v odzivanju (zaradi pogajanj med državami, različnih interesov itd.), obstaja različnost v videnju, kaj je ustrezna monetarna politika, kar negativno vpliva tudi na finančne trge, ki zato zahtevajo določeno premijo na tveganje.

Japonska – se prebuja, poslovanje podjetij se izboljšuje

Japonska se v zadnjem obdobju nekoliko prebuja, izboljšujejo se poslovanje podjetij, potrošnja, investicije podjetij in izvoz. Okužbe s covid-19 so na zelo nizki ravni zaradi visoke precepljenosti prebivalstva (skoraj 80%), kar omogoča ekonomiji, da se odpira, to pa zelo pozitivno vpliva na rast dobičkov podjetij, predvsem iz storitvenega sektorja.

Obljubljene so fiskalne spodbude z neposrednimi denarnimi injekcijami, primarno za gospodinjstva z nižjimi dohodki. Monetarna politika bo ostala ohlapna in spodbujevalna, inflacija ni težava. Vrednotenja podjetij so ugodna, profitne marže se izboljšujejo, rast EPS je napovedana na ravni 8 % za leto 2022, pričakujemo tudi nadaljevanje odkupov lastnih delnic, ki je bilo v zadnjem obdobju skoraj ustavljeno.

Trgi v razvoju – visoka tveganja, regulacija

Kot ugotavljamo v zadnjem obdobju se Kitajsko gospodarstvo upočasnjuje, napovedana rast v 2022 je pod 5 %, kar je najmanj v zadnjih 30-ih letih, če izvzamemo leto 2020. Razloge za ohlajanje lahko iščemo v zapiranju lokalnega gospodarstva zaradi ničelne tolerance do covid okužb, nižanju deleža energetsko najbolj potratnih industrij kot del prizadevanja države za dekarbonizacijo, vse manjši migraciji prebivalstva iz ruralnega v urbano okolje, vse slabši situaciji na nepremičninskem trgu, ki pomeni 25 do 30% rasti BDP ter državni regulaciji.

Vrednotenja na trgih v razvoju so sicer zelo ugodna, razloge za tako stanje pa gre iskati predvsem na Kitajskem, kjer vodstvo države izvaja program »common prosperity« oz. bolj pravične razdelitve premoženja, to pa vpliva na največja in najboljša podjetja, saj jim preko regulacije zmanjšuje moč (boj proti nelojalni konkurenci oz. monopolu), zmanjšuje stopnjo rasti, na koncu pa celo v večji meri pobere dobiček (preko kazni, preko zaukazanih donacij…), kar zelo negativno vpliva na investitorje. V letu 2021 je Kitajska izgubila zaupanje vlagateljev, ki se bo težko povrnilo. Napovedi analitikov glede rasti EPS znašajo za trge v razvoju 5,6 %, za Kitajsko pa 15 %. Pričakujemo še nadaljnjo regulacijo trga (vpliv na mega podjetja) s strani partije, kar bo negativno vplivalo na rast poslovanja podjetij. Dvig obrestnim mer v ZDA se bo najverjetneje prelil na trge v razvoju, kar lahko v manjši meri zavre rast podjetij.

ZAKLJUČEK:

Ugotavljamo, da je tako za prvi kvartal kot za leto 2022 najbolj privlačna regija ZDA, zelo obetavna regija je tudi Evropa, medtem ko ocenjujemo, da ima Japonska nekoliko manj potenciala, zaradi visokih tveganj smo previdni pri investiranju v regijo trgov v razvoju.