Regijska alokacija za Q4 2023 | Umetna inteligenca kaže velik potencial

Markets2

Regijska alokacija – za Q4 2023

Robustna ekonomija in zgodba umetne inteligence

Vse bolj je opazno, da beseda inflacija med finančnimi investitorji izgublja na pomenu, saj se umirja, v ospredje pa prihaja beseda umetna inteligenca. Po našem mnenju gre za zelo resno novo zgodbo, ki bi lahko premaknila določene segmente trga in tisto kar umetna inteligenca zmore, še zdaleč ni vključeno v tečaje delnic na kapitalskih trgih. V tej zgodbi so ZDA na prvem mestu, saj je tukaj informacijska tehnologija najbolj razvita. Obrestne mere v ZDA so dosegle oz. so blizu najvišjih nivojev, kljub temu zgleda, da je ekonomija zelo robustna in odporna. Ob inflaciji so rasle tudi plače, pa tudi visoki prihranki prebivalstva so pripomogli k potrošnji praktično na vseh področjih (tako trajnih kot netrajnih dobrin). Ameriški nepremičninski trg predstavljajo večinoma posojila s fiksnimi obrestnimi merami, zato višje obrestne mere niso pretirano vplivale na ta segment, za razliko od drugih regij, ki imajo večinoma spremenljive obrestne mere, podobno velja to za podjetja. Menimo, da so vrednotenja povišana, predvsem zaradi tehnoloških podjetij, a na 5- letnem povprečju (S&P 500 PE je 18,6) in torej ne pretirana. Zaznati je rast napovedanih dobičkov  v zadnjem kvartalu in tudi rast prihodkov.

 

Evropsko gospodarstvo slabi zaradi višjih obrestnih mer

Evropsko gospodarstvo kaže znake utrujenosti vključno z največjim gospodarstvom Nemčijo, ki je izvozno zelo odvisna od Kitajske, ki se spopada s težavami z gospodarsko rastjo in torej manj povprašuje po blagu. Menimo, da je še vedno zazanti energetski šok v višjih cenah energentov in surovin, ki vplivajo na cene proizvodov in konkurenčnost. Visoka inflacija zmanjšuje pripravljenost prebivalstva, da bi trošilo, visoke obrestne mere pa zmanjšujejo kreditno aktivnost, ki se je že skorajda ustavila, po drugi strani povečujejo nezmožnost odplačevanja kreditov, kar bo imelo velik vpliv na banke. Poslovna aktivnost, ki jo merimo skozi kazalnik PMI, je avgusta padla in je v območju kontrakcije. V tretjem kvartalu je turizem znatno pripomogel k rasti gospodarstva. Evropska komisija pričakuje za letos 0,8% rast držav EU območja, in 1,4% za prihodnje leto. Vrednotenja za evropske delnice so zelo ugodna, napovedani dobički pa so zadnjem času obrnili v pozitivno smer in kažejo na rast, kar je zelo optimistično.

Kitajska je v težavah, dobički padajo

Kitajska se še naprej sooča s težavami, ki so sedaj vse bolj vidne tudi na napovedani gospodarski rasti, ki se zmanjšuje, kriza na nepremičninskem trgu, ki pomeni tretino BDP še traja, izvoz je padel v avgustu že četrti mesec zapored, razlogi pa so v selitvi proizvodnje bliže domačemu okolju predvsem s strani ZDA, ki je največji trgovinski partner s Kitajsko, veliki negotovosti in nezaupanju, saj je na Kitajskem vlada zelo nepredvidljiva, poleg tega vpliva na vse to tudi trgovinska in tehnološka vojna z ZDA, ki so že prepovedale izvažati določeno visoko tehnologijo na Kitajsko. Prebivalstvo čuti težave, veliko mladih je brezposelnih, in manj troši, ko se razvite države soočajo z visoko inflacijo, smo na Kitajskem priča skorajšnji deflaciji. Nujno je, da kitajska vlada pokaže resnično voljo, da pomaga in prestrukturira nepremičninski trg, vzpostavi ponovno zaupanje do domačih potrošnikov in tujih investitorjev, sprejme visoke spodbude in stimulacije za rast gospodarstva in uredi šibak trg dela.

Na trgih v razvoju so vrednotenja izjemno nizka, vendar odražajo slabšo sliko pri rasti dobičkov podjetij in višjo negotovost.

Japonska postaja vse bolj priljubljena dežela 

Japonska ekonomija doživlja razcvet, saj je rast BDP v drugem kvartalu na letni ravni znašala kar 6%, na krilih visokega izvoza, nekoliko slabše sta se odrezala investicije in domača potrošnja. Problem, da potrošnja ne raste, je v rasti plač v primerjavi z inflacijo, kjer relne plače padajo. Visoka rast neto izvoza pa gre tudi na račun turizma, potem ko so oblasti aprila odprle meje za tuje turiste, pričakuje se še nadaljna rast BDP iz naslova turizma, potem ko je Kitajska v avgustu sprostila omejitve potovanj na Japonsko. Inflacija je avgusta znašala 3,1% in je vplivala na nekoliko manjšo potrošnjo prebivalstva, čeprav se pričakuje, da se bo potrošnja okrepila, saj je japonski premier Fumio Kishida napovedal, da bo vlada vložila velike napore, da bi rast plač bila višja od rasti inflacije za nekaj odstotnih točk, kar bi pomenilo, da bi tudi ekonomija dobila dodaten zagon. Delniški trg je ugodno vrednoten, monetarna politika je ohlapna, napovedana je pozitivna rast dobičkov.

 

ZAKLJUČEK:

Ugotavljamo, da je na regijski alokaciji za četrti kvartal 2023 najbolj privlačna regija Severna Amerika, sledi Japonska in Evropa, najmanj pa je privlačna regija trgi v razvoju. 

 

Pripravili: Mitja Baša, Izidor Jerman, Slavko Rogan, Janez Javornik