Regijska alokacija | Evropa in trgi v razvoju ostajajo najbolj priljubljene regije

Euro banknote

ZDA - Priporočamo poduteženost regije Severna Amerika

Fed je stvari zelo resno vzel v svoje roke in je kljub težavam v bančnem sektorju odločen zajeziti inflacijo z visoko ravnjo obrestnih mer, ki po nekterih scenarijih zna pripeljati ZDA v neko blago recesijo, na to kaže tudi invertna krivulja donosnosti. Ukrepi FED-a se bodo poznali z zamikom v letošnjem letu. Visoke marže podjetij so že na udaru in padajo, menimo, da se bodo zniževale še naprej, saj na njih vplivajo tudi pritiski s strani višanja plač, zaradi še vedno zelo močnega trga dela. Trg dela ostaja zaenkrat glavni krivec za neravnovesje v ZDA, saj imamo na eni strani plačno inflacijo, ki je najvišja v zadnjih 40 letih, na drugi strani pa rekordni dve prosti delovni mesti za vsako brezposelno osebo. Stopnja brezposelnosti je na ravni 3,6 %,kar je najnižje od leta 1960, menimo da se mora zvišati vsaj za odstotno točko, da se ohladi plačna inflacija na želeno raven. Banke zaostrujejo pogoje kreditiranja, kar se že pozna v upadu posojil, prav tako se obseg denarja v obtoku zmanjšuje.  Vrednotenja so predvsem glede na ostale regije zelo visoka in zato neprivlačna.

Evropa  - Najbolj smo naklonjeni do regije Evropa

Ostajamo naklonjeni regiji Evropa. Evropska regija je presenetila mnoge investitorje, saj so vse napovedi do nedavnega napovedovale recesijo, sedaj pa ta tega scenarija ni več na mizi. Zasluge za to ima tudi milejša zima, ki je poskrbela, da energetske krize ni več,  glede na rekordne zaloge pa so se cene plina drastično znižale, enako velja za ceno električne energije. ECB sicer dviguje obrestne mere, vendar bo končen dvig obrestne mere v Evropi precej nižji od ZDA (verjetno bo razlika več od 1,5 ods.t.), kar bo vseeno bolj prijazno makroekonomsko okolje kot v ZDA. Evropska podjetja postajajo vse bolj učinkovita, tudi odprtje Kitajske pozitivno vpliva na izvoz evropskih gospodarstev, predvsem Nemčije in Španije. Profitna marža se je zelo izboljšala in ne kaže večjih znakov popuščanja. Vrednotenja podjetij so zelo ugodna in so celo na rekordno nizkih nivojih v primerjavi z ZDA.   


Japonska - problem ostaja rast realnih plač, a gospodarstvo se odpira

Japonska bo po napovedih letos imela šibko gospodarsko rast, ki bo izvirala predvsem iz izvoza na Kitajsko, ki se odpira. Največji problem s katerim se sooča Japonska, je rast plač, saj realne plače kot kupna moč potrošnikov padajo, tako so januarja  glede na lanski januar padle za 4,1 odstotka, kar je že deseti zaporedni mesec, ko plače padajo. To nakazuje, da je japonsko gospodarstvo še daleč od kakšnega supercikla, saj visoka inflacija spodjeda rast plač. Inflacija je tako v februarju padla iz 4,4, odstotka na 3,4 odstotke predvsem po zaslugi pomoči države do nižjih cen energentov. Pričakujemo nadaljnje nižanje inflacije zaradi baznih učinkov. Rast dobičkov japonskih podjetij je zaradi visoke izvozne naravnanosti države zelo korelirano s kazalcem PMI globalne proizvodnje, za katerega menimo, da se zaradi restriktivne monetarne politike v ZDA in Evropi lahko še nekoliko poslabša. Po drugi strani se tudi Japonska ponovno odpira turizmu, kar bo pozitivno vplivalo na storitveni del. Vrednotenja japonskega delniškega trga ostajajo ugodna.

Trgi v razvoju – Ostajamo naklonjeni regiji trgi v razvoju

Kitajsko gospodarstvo se po Covid-u povsem odpira v skladu z napovedjo vlade, da želi doseči 5 odstotno rast BP. Zaradi upočasnjevanja svetovne gospodarske rasti bo rast temeljila na domačem potrošniku, ki ima na računih kar nekaj prihrankov. Zelo pomembno bo tudi dogajanje na nepremičninskem segmentu, kjer bo nujen premik v pozitivno smer, da se okrepi potrošniško zaupanje. Geopolitična tveganja ostajajo povečana predvsem v luči prijateljstva z agresorjem Rusijo, slabih odnosov z ZDA, ki so prepovedale izvoz visoko tehnoloških čipov ter napetosti povezanih s Tajvanom. Monetarna politika je ekspanzivna, saj je inflacija pod kontrolo. Vrednotenja za trge v razvoju so zelo ugodna, na roko jim gre tudi šibkejši dolar, saj so delniški trgi v razvoju zgodovinsko gledano  negativno korelirani s tečajem dolarja.


ZAKLJUČEK:

Ugotavljamo, da je na regijski alokaciji za drugi kvartal 2023 najbolj privlačna regija Evropa, sledijo trgi v razvoju in Japonska, najmanj pa je privlačna ZDA. 

 

Pripravili: Mitja Baša, Izidor Jerman, Slavko Rogan, Janez Javornik