Višje obrestne mere za depozite: se še splača investirati v sklade?

TS obresti cl

V Sloveniji se marsikaj dogaja z zamikom. Tako so nekatere banke na slovenskem trgu šele v zadnjih mesecih povišale obrestne mere za bančne depozite, ki so bile prej skoraj ničelne. Zdaj lahko za 1-letni vezani depozit dobimo okrog 2,5-odstotno obrestno mero, v posebnih akcijah tudi nekoliko več. Je investiranje v takšnih razmerah še privlačno?

Z dvigom obrestne mere za depozite so ti vsekakor postali privlačnejši, še posebej za kratkoročna varčevanja v obdobju do 3 let. V primeru, ko načrtujete porabo sredstev prej kot v 3 letih, je torej depozit smiselna izbira, saj vam 2,5-odstotna obrestna mera na 20.000 evrov v letu dni prinese 500 evrov obresti.

Investiranje pokaže svoje prednosti na daljši rok

Investiranje je na dolgi rok praviloma vedno donosnejše od bančnega depozita. Drugače niti ne more biti, saj bi v nasprotnem večina denarja s kapitalskih trgov pobegnila v banke, kar bi sesulo gospodarstvo, kot ga poznamo.

Razlog, da se povprečnemu potrošniku odsvetuje investiranje na kratek rok, je v nihanjih, ki so sestavni del kapitalskih trgov. Poenostavljeno povedano, cene delnic in drugih vrednostnih papirjev na trgih rastejo in padajo. Na spodnjem grafikonu si lahko ogledate gibanje vrednosti delnice podjetja Apple (NASDAQ: AAPL, vir Google, 1. 12. 2023)*.

V začetku decembra 2018 je vrednost delnice znašala 42,12 dolarja, konec novembra 2023 pa 189,98 dolarja, kar predstavlja 350-odstotno rast v obdobju 5 let. Če bi torej v začetku decembra 2018 kupili za 20.000 evrov omenjenih delnic, bi konec novembra 2023 imeli že 90.000 evrov.

Nasprotno pa bi utrpeli izgubo, če bi omenjene delnice kupili v začetku leta 2022 po ceni 172,22 dolarja in jih nato prodali v začetku leta 2023, ko je bila njihova vrednost na trgu 129,62 dolarja. A že če bi počakali pol leta več, do sredine 2023, bi pridobili, saj je njihova vrednost v tem času zrasla na 193,97 evra.

Navedeni primer tako lepo pokaže, zakaj v finančnem svetu pravimo, da je investiranje tek na dolge proge, potrpežljivost in vztrajnost pa najbolj cenjeni lastnosti uspešnih vlagateljev.

Varčujem za nakup čez toliko let, kaj naj naredim?

Z investiranjen na kratek rok se izpostavite tveganju nihanj, zato večina strokovnjakov odsvetuje investiranje za obdobja, krajša od 3 let.

Za obdobje od 3 do 5 let je lahko smiselna naložba v vzajemni sklad s konservativnejšo naložbeno politiko, a je pri tem dobro, da se pred odločitvijo posvetujete s finančnim svetovalcem ter mu predstavite svoja pričakovanja in cilje. 

Naročite se na brezplačen posvet po telefonu >

Obdobje 5 let ali več že predstavlja dolgoročno investicijo, kjer se nihanja praviloma izravnajo in pride do izraza trend rasti. Poleg tega je dolgoročno investiranje ugodnejše tudi z davčnega vidika. Davek na kapitalske dobičke namreč znaša:

  • do 5 let: 25 %
  • od 5 do 10 let: 20 %
  • od 10 do 15 let: 15 %
  • nad 15 let: 0 %

Dobro je varčevati in investirati z načrtom

Varčevanja, sploh pa investiranja, se je dobro lotiti z načrtom. Najprej določite kratkoročne in dolgoročne cilje ter jih zapišite v dva stolpca, kot na primer:

Kratkoročni cilji

Dolgoročni cilji

Električni skuter čez 1 leto


Nakup toplotne črpalke čez 2 leti


Potovanje na Japonsko čez 3 leta

Zamenjava avtomobila čez 5 let


Nova streha čez 7 let


Vikend na morju ob upokojitvi

Sredstva, ki jih varčujete za doseganje dolgoročnih ciljev, investirajte. Na ta način boste lahko dosegli znatno višje donose kot v primeru bančnega depozita. Če imate del sredstev že privarčevan, jih investirajte z enkratnim vplačilom v vzajemni sklad, nato pa sklenite varčevalni načrt in do doseženega cilja prihranke redno povečujte z mesečnimi vplačili.

Medtem za kratkoročne cilje investiranje ni nujno optimalna izbira, zato je denar za te nakupe (ob trenutnih obrestnih merah) bolj smiselno hraniti v obliki bančnega depozita.

Kakšna je razlika med enkratnimi vplačili in varčevalnim načrtom

V vzajemne sklade lahko investirate na dva načina: z enkratnimi vplačili (na primer takoj na začetku in nato enkrat ali dvakrat letno) ali z rednimi mesečnimi vplačili z varčevalnim načrtom.

Enkratna vplačila so najprimernejša takrat, ko imate na bančnem računu (ali doma v nogavici) že privarčevan določen znesek in ga želite investirati v sklade, da bi izkoristili možnost višjih donosov. Prav tako lahko enkratno vplačilo izkoristite tudi kasneje, ko se vam nabere večja količina denarja, ki bi ga želeli oplemenititi z investiranjem.

Varčevalni načrt je medtem oblika investiranja, kjer redno vsak mesec investirate v sklade določen znesek – podobno, kot če bi vsak mesec od plače nakazali določen znesek na varčevalni račun. Prednost varčevalnega načrta je, da investirate sproti, s čimer investiranje poenostavite ter se zaradi rednih vplačil dodatno zaščitite pred nihanji.

Bi želeli tudi vi izkoristiti moč investiranja za dolgoročne cilje? Naročite se na brezplačen posvet, kjer vam bo naš svetovalec predstavil izračune in najboljše možnosti varčevanja z investiranjem za vaše cilje.

Rezervirajte svoj brezplačen termin >

 

*Informacije so namenjene ponazoritvi vsebine na konkretnem primeru in ne predstavljajo investicijskega nasveta.