Regijska alokacija | Za vstop v leto 2023 priporočamo regijo Evropa in trge v razvoju

Regijska alikacija

Regijska alokacija – za Q1 2023

 

 

OBRAZLOŽITEV:

Zmanjšujemo naklonjenost do regije Severna Amerika

V ZDA smo priča izjemno visokim obrestnim meram in visoki inflaciji, ki pa se v zadnjem mesecu znižuje hitreje od pričakovanj. Tudi obrestne mere so verjetno blizu vrha, kar pomeni, da se bodo najverjetneje že v drugi polovici prihodnjega leta začele zmanjševati. V ZDA so zaloge na visokih nivojih, soočamo se s plačno inflacijo, ki izvira tudi iz pomanjkanja delovne sile in staranja prebivalstva, povečani so vstopni stroški, po drugi strani pa zaradi slabše makroekonomske slike ni napovednih visokih stopenj rasti dobičkov. Trg je relativno višje vrednoten od ostalih regij, predvsem zaradi več “growth” podjetij z visokimi vrednotenji.

 

Evropa  - Povečujemo naklonjenost do regije Evropa

Regija Evropa prihaja v letu 2023 najbolj v osredje. Razlogov za to je več: prvi je, da bo evro pridobival v primerjavi z ostalimi svetovnimi valutami. Drugi je, da je glavnina tveganj (ukrajinsko ruska vojna, energetska kriza, Rusija drugih držav ne bo napadala..) v veliki meri všteta v tečaje delnic, poleg tega so se vlagatelji s temi tveganji že nekako sprijaznili in jih sprejeli. Evropa je postala po napadu Rusije izjemno enotna, boljše vodena, izvajajo skupne sankcije do Rusije, imajo skupne nabave, bolje in hitreje se odziva. Evropi kopnijo zaloge orožja, ker jih pošiljajo Ukrajini, zato jih bo potreba v kratkem nadomestiti, kar pomeni večjo proizvodnjo. V tej vojni je Evropa spoznala, da je energetsko šibka, zato bo v bližnji prihodnosti veliko denarja namenila investicijam v energetsko neodvisnost ter zeleni prehod, kar bo pomagalo tudi ostalim panogam. Nenazadnje ima Evropa eno najboljših javnofinančnih slik, saj je precej manj zadolžena od ostalih regij. Regija ima izrazito ugodna vrednotenja in menimo da je trenutno podcenjena regija.

 

Japonska – vidimo kot najmanj perspektivno regijo

Japonska je posebna regija, inflacija je oktobra dosegla  3,6%, kar je 40 letni vrh, izvira pa iz šibkega jena in višjih uvoznih cen, obrestne mere ostajajo nizke, prav tako ostaja ekspanzivna monetarna politika, ki pa ne more premakniti gospodarstva v nobeno smer. Japonska se že vrsto let sooča z demografskimi težavami in starajočim prebivalstvom, ki ne troši, to pa pomeni 55% BDP. Japonske realne plače, ki so glavni kazalnik kupne moči potrošnikov, so oktobra padle za 2,6%, kar je največ v zadnjih 7 letih, to pa jasno kaže na vse šibko domače povpraševanje. Nizka vrednost jena, ki izvira iz obrestne divergence med BOJ in ostali centralnimi bankami, spodbuja izvoz in povečuje profitno maržo podjetij. V zadnjih mesecih je Japonska precej sprostila Covid ukrepe, kar pozitivno vpliva na turizem. Vlada pospešeno vlaga v zelene vire energije in tudi v vojaško oborožitev. Vrednotenja so ugodna in malo pod dolgoletnim povprečjem. Japonska bo občutila zmanjšano ekonomsko aktivnost razvitega sveta, predvsem v proizvodnem sektorju, ki pomeni okrog 20% BDP.

 

Trgi v razvoju – izrazito povečujemo naklonjenost do regije trgov v razvoju

Izmed regije trgi v razvoju ima glavno težo Kitajska, ki pa je v zadnjih tednih izrazito obrnila ploščo pri ničelni toleranci do Covid, saj je povsem opustila to politiko. To gre zelo v prid gospodarstvu, po drugi strani pa se že sooča z visokimi številkami glede okužb. Tako regija trgi v razvoju kot tudi Kitajska ima zelo ugodna vrednotenja, v zadnjih dveh letih je precej zaostala za razvitim svetom (predvsem zaradi pritiskov in regulacije vlade nad tehnološkimi podjetji) in menimo, da je nastopil čas, da pride v ospredje. Inflacija je nizka, monetarna politika je ekspanzivna, gospodarska rast je dobra, sooča pa se s problemi na nepremičninskem in gradbenem sektorju (cca 35% BDP), ki pa ga bodo na nek način rešili. Kitajski predsednik ima ponovno poln mandat, kjer bo poskušal zagnati gospodarstvo (tudi v tej luči lahko razumemo povsem novo paradigmo glede Covid-a, poleg tega so volitve mimo). Menimo, da se bodo tenzije na relaciji Kitajska – Tajvan umirile in bo situacija nespremenjena.

 

ZAKLJUČEK:
Ugotavljamo, da je na regijski alokaciji za prvi kvartal 2023 najbolj privlačna regija Evropa, sledijo trgi v razvoju in ZDA, najmanj pa je privlačna Japonska. 

 

Pripravili: Mitja Baša, Izidor Jerman, Slavko Rogan, Janez Javornik