ZDA obljublja vlagateljem največ, manj privlačni sta regija Evropa in trgi v razvoju

TS blog cover 03

Regijska alokacija – za Q4 2022

OBRAZLOŽITEV:

ZDA – varno pribežališče, zdravo gospodarstvo

Regija ZDA je v regijski alokaciji za zadnji kvartal letos doživela pozitivni odmik in je najbolj priljubljena regija. Razlogov za to je več: prvi je, da so dobički za leto 2022 za indeks S&P 500 pozitivni v višini 3,7%, tudi rast BDP bo tako v letošnjem in najverjetneje tudi v naslednjem letu pozitivna; drugi razlog so valuacije na kapitalskem trgu v ZDA, ki so glede na lastno zgodovino nizke; tretji razlog pa je dejstvo, da zaenkrat ni videti opozoril o drastičnem zmanjšanju napovedanih dobičkov in marž, skozi prizmo zadnjih podatkov je opaziti, da je trg dela še vedno izjemno močan, kot tudi potrošnik, ki ima pri sebi veliko prihrankov. Negativen vpliv ima visoka inflacija, ki pa naj bi se po napovedih prihodnje leto znižala, negativno vplivajo visoke obrestne mere, ki so že v veliki meri vključene v tečaje delnic, medtem ko za zadnji kvartal letos ne pričaskujemo bistvene spremembe valutnega para EUR/USD. Menimo, da bodo pozitivni razlogi prevladali nad negativnimi.

Evropa - močna energetska kriza in izjemno zategovanje monetarne politike

Regija Evropa je doživela premik v negativno smer in sicer je pozicionirana rahlo poduteženo. Razlogi za to so naslednji: makroekonomsko gledano je v relativno slabi kondiciji, napoveduje se ji recesija, energetska kriza je hudo prizadela prav Evropo, ki je najbolj odvisna od ruskih energentov, Evropa je obenem najbolj v bližini vojne, inflacija je visoka, monetarna politika se je v zadnjem mesecu izjemno zaostrila in bo vplivala na pogoje poslovanja podjetij in torej na fundamentalno sliko podjetij.
Pozitivne razloge lahko iščemo v zelo ugodnih vrednotenjih, v tem da so uspešno predčasno napolnili že več kot 80% zalog s plinom, tudi napovedana rast dobičkov je pozitivna.

Japonska – realne plače padajo in s tem kupna moč

Japonska gospodarska rast je še naprej skromna, podjetja so ugodno vrednotena, inflacija je na ravni 2,5 %, kljub temu bo BoJ nadaljevala z ekspanzivno monetarno politiko, saj naj bi inflacija po napovedih naslednje leto padla na 1%. Japonska valuta jen bo še naprej izgubljala proti evru. Realne plače so se v juliju znižale četrti mesec zapored, kar pomeni, da se kupna moč delavcev zmanjšuje, obenem gospodinjstva trošijo manj zaradi zapiranj povezanih z okužbami s Covid in zaradi vse dražjega življenja.

Trgi v razvoju – Kitajska se ohlaja, ponovno prisotni regulatorni pritiski, obračanje proti vzhodu

Kitajsko gospodarstvo se ohlaja, napovedana rast BDP za letos je le 3%. Kitajska se sooča z največjo sušo v zadnjih desetih letih, kar pomeni manj proizvedene energije in je bila celo primorana za nekaj časa zapirati industrijske obrate. Obenem kitajska vlada še vedno zelo striktno izvaja ničelno politiko do Covid okužb, ki naj bi se obdržala vsaj do marca prihodnje leto. Ponovno je zaznati pritiske, da bi vlada imela nadzor nad veliki visoko tehnološkimi podjetij, skozi različne regulative in zahteve. Visoko tveganje ostaja nepremičninski trg, kjer so podjetja na rabu bankrota, ogromno je nedokončanih infrastrukturnih in nepremičninskih projektov, obe panogi pa predstavljata okorg 40% kitajskega BDP. Cene energentov so se tudi na kitajskem zvišalem, na roko jim ne gre močan dolar. Vse večje tveganje postaja odnos do Tajvana, saj se je Kitajska v zadnjem obdobju odmaknila od zahoda in se bolj premika proti vzhodu (Rusiji), kar pomeni, da bo na te trge prišlo vse manj kapitala. Vrednotenja podjetij so zelo ugodna, na roko jim gre ohlapna monetarna politika.

ZAKLJUČEK:

Ugotavljamo, da je za četrti kvartal 2022 najbolj privlačna regija ZDA , Japonska je nekje nevtralna, medtem ko sta regiji Evropa in trgi v razvoju nekoliko manj privlačni.