Zgodovina družbe

 S svojim delovanjem smo postavili marsikateri mejnik na področju upravljanja vzajemnih skladov v Sloveniji.
Zgodovina družbe

Družba Triglav Skladi je bila ustanovljena leta 1994. S svojim delovanjem smo postavili marsikateri mejnik na področju upravljanja vzajemnih skladov v Sloveniji. Bogata tradicija in izkušnje predstavljajo prednosti naše Družbe. Iz dneva v dan napredujemo, rastemo in razvijamo nove storitve, zato nam svoja sredstva v upravljanje zaupa vedno več vlagateljev.

Pregled zgodovine
2020

Konec avgusta 2020 smo pripojili vse podsklade krovnega sklada Alta k Triglav vzajemnim skladom, hkrati smo k obstoječim skladom pripojili tudi sklada Triglav EM Potrošne dobrine in Triglav Naravni viri. Tako smo vlagateljem omogočili enovito ponudbo naložbenih skladov v okviru enega krovnega sklada, kar omogoča še enostavnejše in preglednejše upravljanje sredstev in celovitejšo obravnavo naših strank.

Julija 2020 smo za zagotavljanje še udobnejše dostopnosti do naših storitev in upravljanja premoženja vlagateljev trgu ponudili novo mobilno aplikacijo Triglav Skladi, ki omogoča celovit in enostaven dostop do novic in komentarjev trga, pregleda obstoječega portfelja in enostavnega poslovanja z naložbami.

Junija 2020 smo trgu ponudili štiri nove naložbene sklade, ki odsevajo vrednote sodobnih vlagateljev in so prilagojeni prihodnjim naložbenim pričakovanjem: Triglav Tehnologija, Triglav Zeleni, Triglav Aktivni in Triglav Preudarni. Triglav Balkan se je preimenoval v Triglav Jugovzhodna Evropa, Triglav Zeleni pa je nastal s preoblikovanjem sklada Triglav Nepremičnine.

2019

Decembra 2019 smo uspešno pripojili družbo ALTA Skladi družbi Triglav Skladi, kar nam omogoča, da še bolj celovito skrbimo za naše obstoječe stranke ter potencialne nove stranke. Večja in močnejša združena ekipa upravljavcev in finančnih svetovalcev je zagotovilo, da bomo lahko v bodoče še bolj odzivni na potrebe trga in naših strank ter da bomo lahko zagotavljali še kakovostnejše in naprednejše naložbene rešitve.  

Aprila 2019 smo postali stoodstotni lastnik družbe ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.. S prevzemom smo okrepili dejavnosti upravljanja premoženja v Skupini Triglav, ki predstavlja poleg  zavarovalništva drugi ključni steber poslovanja vodilne zavarovalno-finančne skupine v Sloveniji in regiji Adria.

2018

Septembra 2018 je družba Triglav Skladi sklenila pogodbo o nakupu družbe ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Ljubljana.

2016

Leta 2016 smo ustanovili dva nova delniška vzajemna sklada:

Poleg dveh novih delniških skladov smo posodobili naložbeno politiko sklada Triglav EM Bond in ga preimenovali v Triglav High Yield Bond.

2015

Leta 2015 smo oblikovali nov Varčevalni načrt in pričeli projekt prehoda na brezpapirno poslovanje.

2014

V začetku leta smo na trg lansirali visoko specializirano storitev Individualnega upravljanja premoženja (IUP), ki nudi individualnim potrebam prilagojeno upravljanje premoženja strank.

2013

Triglav Skladi smo 9. septembra 2013 v upravljanje prevzeli vzajemne sklade Krovnega sklada ABANKA SKLADI:

 • ABANKA SKLADI Afrika in Srednji vzhod;
 • ABANKA SKLADI Aktivni;
 • ABANKA SKLADI Azija;
 • ABANKA SKLADI Baltinord;
 • ABANKA SKLADI Denarni EURO;
 • ABANKA SKLADI Evropa;
 • ABANKA SKLADI Evropski trgi v razvoju;
 • ABANKA SKLADI Fleksibilni;
 • ABANKA SKLADI Obvezniški;
 • ABANKA SKLADI Svetovni;
 • ABANKA SKLADI Uravnoteženi razviti trgi;
 • ABANKA SKLADI ZDA.

18. septembra 2013 smo kot prva družba za upravljanje v Sloveniji dobili dovoljenje za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti.

16. decembra 2013 smo izvedli optimizacijo ponudbe s pripojitvami in vključitvijo izbranih skladov k podobnim Triglav vzajemnim skladom.

2012

V okviru uveljavitve novele Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje smo 22. oktobra 2012 spremenili naložbene politike in imena posameznih skladov:

Leta 2012 smo ustanovili dva nova vzajemna sklada:

Vlagateljem smo ponudili tudi možnost investiranja sredstev v novo naložbeno kombinacijo Triglav Varni.

2011

Triglav, družba za upravljanje, d. o. o., se je 29. avgusta 2011 preimenovala v Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.

Leta 2011 smo v Triglav Skladi ustanovili 4 nove delniške vzajemne sklade:

Poleg 4 delniških, smo ustanovili tudi nov obvezniški vzajemni sklad Triglav EM Bond.

Vlagateljem smo ponudili tudi možnost investiranja sredstev v novo naložbeno kombinacijo Triglav Megatrendi.

2010

Triglav DZU je prva na slovenskem trgu ponudila varčevalni načrt Triglav Pr[a]va naložba. Ključna značilnost tega varčevalnega načrta je, da po vnaprej predvidenem časovnem načrtu znižuje naložbeno tveganje in s tem zaklepa že ustvarjene donose.

2009

Pri izboru najboljših vzajemnih skladov v Sloveniji v letu 2008 so nagrado za najboljši sklad v svojih kategorijah prejeli kar trije vzajemni skladi Triglav DZU:

Leta 2009 smo v Triglav DZU pridobili tudi dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za oblikovanje Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi iz obstoječih vzajemnih skladov, ki jih je upravljala Triglav DZU.

V tem letu je začel delovati tudi naš portal za elektronski pristop k vzajemnim skladom – Emil, kasneje nadgrajen v spletno aplikacijo Moj račun.

2008

Leta 2008 je sklad Triglav Balkan pri izboru najboljših vzajemnih skladov v Sloveniji v letu 2007 prejel nagrado za najboljši vzajemni sklad v kategoriji delniških balkanskih vzajemnih skladov.

Tega leta smo izdelali tudi spletni portal lepojebitistrokovnjak.si ki na poljuden in vlagateljem prijazen način predstavlja skrivnosti vlaganja sredstev v vzajemne sklade.

Triglav DZU je skupaj z Zavarovalnico Triglav na področju naložbenih življenjskih zavarovanj prva na slovenski trg uvedla novo naložbeno strategijo upravljanja sredstev po konceptu življenjskega cikla, ki smo jo poimenovali Finančni cilji.

2007

Triglav DZU je bila prva družba za upravljanje, ki je vlagateljem na slovenskem trgu ponudila možnost investiranja sredstev v vnaprej pripravljene naložbene kombinacije vzajemnih skladov Triglav. Za svoje vlagatelje je tega leta pripravila 4 naložbene kombinacije:

2006

Leta 2006 smo v Triglav DZU ustanovili 6 novih delniških vzajemnih skladov:

2005

Leta 2005 se je Delniška investicijska družba Triglav Steber I preoblikovala v delniški vzajemni sklad Triglav Steber I.

2004

Tega leta smo na Triglav DZU ustanovili dva nova vzajemna sklada:

2003

Leta 2003 je Triglav DZU prenehala z upravljanjem premoženja nekdanjega PID-a Triglav Steber II. Tega leta je bila v sodni register vpisana oddelitev Triglav finančne družbe, d.d. (TFDR) od Triglav Stebra II, PID, d. d. V začetku leta 2004 pa se je izvršil še vpis preoblikovanja te družbe v finančni holding – Triglav Naložbe, d. d.

2002

Triglav Steber I, ki je prvotno deloval kot pooblaščena investicijska družba, se je leta 2002 z vpisom v sodni register pravno-formalno preoblikoval iz PID-a v Posebno investicijsko družbo.

Kot velik delničar Leka je Triglav Steber I ob dobri prodaji te naložbe zabeležil najvišjo rast vrednosti enote premoženja v svoji zgodovini.

2001

Zaradi uskladitve z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU) smo leta 2001 izvedli razdelitev družbe Triglav Steber II. Razdeljen je bil  na Triglav Steber, PID, d. d., kjer so premoženje sestavljali le lastninski certifikati, in na Triglav finančno družbo, d. d., kjer je premoženje ustrezalo preoblikovanju v redno delniško družbo – holding.

2000

Leta 2000 smo v Triglav DZU uspešno prenesli koncept poslovanja v tujino. Skupaj s partnerji smo ustanovili družbe za upravljanje izven slovenskih meja, da bi se vključili v privatizacijske procese v ostalih republikah nekdanje Jugoslavije.

1999

Leta 1999 smo v Triglav DZU ustanovili Posebni vzajemni sklad Triglav Renta.

1998

Leta 1998 smo izvedli reorganizacijo, ki so jo delničarji potrdili na skupščinah vseh sedmih PID-ov. Reorganizacija je pripeljala do združitve vseh PID-ov v enega in njegove takojšnje razdelitve na dva PID-a, Triglav Steber I in Triglav Steber II.

Sledilo je obdobje dokončne zamenjave lastninskih certifikatov za premoženje ter usklajevanje premoženja obeh PID-ov za potrebe preoblikovanja v skladu z določili novega Zakona o investicijskih družbah in družbah za upravljanje (ZISDU).

1994

Triglav družba za upravljanje, d. o. o., (Triglav DZU) je bila ustanovljena 7. maja leta 1994. Ustanovljena je bila z namenom ustanavljanja investicijskih družb, ki so se v procesu privatizacije slovenskega gospodarstva ukvarjale z zbiranjem lastninskih certifikatov in z njihovo menjavo za delnice in deleže podjetij.

V obdobju zbiranja certifikatov je družba ustanovila sedem pooblaščenih investicijskih družb (PID), v katere je več kot 130.000 delničarjev vložilo prek 33 milijard tolarjev certifikatskih sredstev.

Zapri

Želim izvedeti več

V primeru, da ste mlajši od 15 let, za oddajo povpraševanja potrebujete privolitev staršev ali skrbnika.

Privolim, da lahko družba Triglav Skladi d.o.o. moje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-pošta) in druge podatke, zbrane preko spletnega brskalnika, zbira in uporablja za neposredno trženje, profiliranje, spremljanje obnašanja ciljnega kupca in občasno prejemanje prilagojenih sporočil po e-pošti oziroma telefonu (tudi SMS). Privolitev lahko kadarkoli prekličem. Moje podatke lahko obdelujejo samo pooblaščeni zaposleni in pogodbeni obdelovalci družbe. S potrditvijo sem seznanjen, da so podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov, vključno s pravicami posameznika, dostopne v rubriki Politika zasebnosti.

Obveščanje izvaja družba Triglav Skladi d.o.o. Z vašo privolitvijo vam bomo lahko pripravili ponudbe, ki bodo prilagojene prav vašim potrebam, zahtevam in interesom oz. vašemu profilu. Na podlagi prepoznanih interesov, navad, potreb, zahtev in želja se bomo lahko posebej posvetili temu, da vam v največji možni meri ponudimo zgolj tisto, kar resnično potrebujete. Redno vas bomo lahko obveščali o vam prilagojenih ponudbah, storitvah in novostih družb Skupine Triglav, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. – za popoln, ažuriran seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu).

Pomembno:

Seznanitvene informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov

Družba Triglav Skladi d.o.o. vaše osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi vaše privolitve in za namene, ki so opredeljeni zgoraj ter natančneje opisani tukaj hrani do preklica privolitve z vaše strani.

Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj opredeljene namene ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje. Posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav Skladi, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, ali na dpo@triglavskladi.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v družbi Triglav Skladi d.o.o. lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglavskladi.si.

Za uspešno oddajo morate sprejeti privolitev. V kolikor ne želite, lahko še vedno stopite v stik z nami prek 080 10 19.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na https://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

Strokovni prispevki

Bodo pogonska goriva še naprej tako draga?

Preberi več