Triglav Skladi – naše poslanstvo, vaš naložbeni partner

Smo investicijska družba z dolgoletno tradicijo upravljanja investicijskih skladov in individualnega upravljanja premoženja.

Triglav Skladi 00.1 Male in velike zelje

Naše poslanstvo in vizija

Naše poslanstvo je, da varčevanju dodajamo vrednost. Vizija družbe Triglav Skladi je, da ostanemo največji upravljavec premoženja v Sloveniji in povečujemo obseg premoženja v upravljanju v preostalih državah Skupine Triglav. V središču naših prizadevanj so stranke, zato jim nudimo inovativne naložbene rešitve in edinstveno uporabniško izkušnjo. Pri upravljanju premoženja se ravnamo po najvišjih strokovnih in etičnih standardih.

Triglav Skladi Visoko usposobljeni Upravljavci

Naši zaposleni

Ponosni smo na naše visokousposobljene zaposlene. Vsak posameznik s svojim znanjem pomaga pri uresničevanju ciljev, tako na ravni naših strank kot na ravni Družbe Triglav vzajemnih skladov. Smo uigrana ekipa z dolgoletnimi izkušnjami s področja upravljanja finančnih sredstev. Razpolagamo z več kot 10 licenciranimi upravljavci premoženja in izredno močno ekipo finančnih analitikov z dostopom do globalnih informacij. Kot ekipo nas združujeta visoka strokovnost in čut za delo z ljudmi.

Triglav Skladi Resitve ki dajejo rezultate

Dobri rezultati so naša motivacija

Naši cilji so iz dneva v dan večji. Vseskozi stremimo k dokazljivim rezultatom in se tako ponašamo s 7-odstotno rastjo Triglav Rente v zadnjih 22 letih. Usmerjeni smo tudi v optimizacijo oz. nižanje stroškov upravljanja, saj vam želimo ponuditi najboljšo ponudbo za čim nižje stroške. Poleg tega si prizadevamo, da bi bilo upravljanje naložb za vas čim bolj enostavno. S tem namenom smo razvili tudi aplikacijo Triglav Skladi, ki vam sledi na vsakem koraku.

Triglav Skladi 02.2 Koraki za oblikovanje po meri izdelane nalozbene strategije

Z razvojem gradimo prihodnost

Verjamemo, da je ključ do napredka nenehen razvoj, zato smo zavezani tako delovati. S spoštovanjem vrednot, kot so zanesljivost, odzivnost in enostavnost, postavljamo stranke v središče naše pozornosti. Prizadevamo si, da pravočasno prepoznavamo njihove potrebe ter se nanje učinkovito odzivamo. Ker verjamemo, da si zaslužite več, zaupanje gradimo na enostavnosti in transparentnosti storitev.

Trajnostna strategija Triglav Skladi v2

Naša pot je trajnostna

Pri Triglav Skladih nenehno iščemo priložnosti za rast premoženja naših strank. Osredotočamo se na aktivno in temeljito raziskovanje ključnih dejavnikov, ki vplivajo na poslovanje podjetij in delovanje držav, v katere vlagamo. S spodbujanjem zmanjševanja negativnih vplivov na okolje in družbo s strani podjetij in držav ter nadnacionalnih organizacij, v katere investiramo, izražamo odgovornost do širše družbe.

 

Zaupanje je ključ do uspeha

Številke, s katerimi se lahko ponosno pohvalimo, iz leta v leto dosegajo nove ravni. Ponašamo se z visoko kapitalsko trdnostjo, pri čemer so sredstva strank strogo ločena od sredstev družbe. Tako smo v treh desetletjih s trdim delom, transparentnostjo in pristnimi odnosi ustvarili skupnost ljudi, katerih cilji so postali tudi naši, zaupanje pa vzajemno.

  • 1.7 milijarde €

    premoženja v upravljanju

  • 110 tisoč

    vlagateljev

  • 30+ let

    izkušenj z upravljanjem premoženja

 

Sedež družbe in ostali podatki

Ime Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Sedež Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana
Telefon 01 / 300 73 00
Telefaks 01 / 300 73 50
Spletni naslov  www.triglavskladi.si
Elektronska pošta  info@triglavskladi.si
Št. vpisa v sodni register  94/01262 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Matična številka 5853915
Identifikacijska številka 76205371
Transakcijski račun SI56 0400 1004 8780 028
Osnovni kapital 563.344,88 EUR
Lastniška struktura  Zavarovalnica Triglav, d. d.
Leto ustanovitve 1994
Akti Akt o ustanovitvi družbe
Pravni status družba za upravljanje, družba z omejeno odgovornostjo
Osnovna dejavnost upravljanje vzajemnih skladov, individualno upravljanje premoženja strank, investicijsko svetovanje

 Finančni center Triglav Skladi najdete v pritličju poslovne stavbe na Slovenski 54 v Ljubljani.

Vodstvo družbe

Vodstvo 

Predsednik uprave Benjamin Jošar
Član uprave Andrej Petek, CFA
Član uprave Miha Grilec

 

Nadzorni svet

Predsednik nadzornega sveta Blaž Jakič
Namestnica predsednika nadzornega sveta Marica Makoter
Članica nadzornega sveta Nataša Veselinović
Članica nadzornega sveta Barbara Gorjup
Član nadzornega sveta Jaka Kirn
Član nadzornega sveta Miran Kraševec

Informacije javnega značaja

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-F; Uradni list RS, št. 7/2018 z dne 7. 2. 2018), ki je stopil v veljavo z dnem 22. 2. 2018, bo družba Triglav Skladi, d.o.o. na tem mestu objavljala informacije v skladu z 11. odstavkom 10a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.