Informacije javnega značaja

Informacije

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-F; Uradni list RS, št. 7/2018 z dne 7. 2. 2018), ki je stopil v veljavo z dnem 22. 2. 2018, bo družba Triglav Skladi, d.o.o. na tem mestu objavljala informacije v skladu z 11. odstavkom 10a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Prosimo vas, da pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete naši pooblaščenki za dostop do informacij javnega značaja Meriti Bajraktari na elektronski naslov IJZ@triglavskladi.si ali preko navadne pošte na Triglav Skladi, d.o.o.,  Dunajska cesta 20, Ljubljana s pripisom "Zahteva za dostop do informacij javnega značaja".