Benjamin Josar Triglav Skladi

Benjamin Jošar

Predsednik uprave

Andrej Petek 380 380 px

Andrej Petek

Član uprave

Miha Grilec 380 380 px

Miha Grilec

Član uprave

Ziva Jezernik

Živa Jezernik

Pooblaščenka uprave za področje trajnosti in tveganj

Direktorji področij

Saso Ivanovic 380 380 px

Sašo Ivanović

Direktor področja upravljanja investicijskih skladov

Alexandr Gutirea 380 380 px

Alexandr Gutirea

Direktor področja analiz

Mojca Ivanc

Mojca Ivanc

Direktorica področja marketinga in upravljanja celostne izkušnje strank

Damijana B Besjedica 380 380 px

Damijana Beričič Besjedica

Direktorica področja podpore poslovanja s strankami

Merita Bairaktari 380 380 px

Merita Bajraktari

Direktorica področja pravnih in splošnih zadev

Ruza Susnik 380 380 px

Ruža Sušnik

Direktorica področja financ in računovodstva

Beno Lapajne 1 380 380 px

Beno Lapajne

Direktor področja prodaje

Izidor Jerman 380 380 px

Izidor Jerman

Direktor področja individualnega upravljanja premoženja

Ursa Vuga 380 380 px

Urša Vuga

Direktorica področja skladnosti in podpore poslovanju

Upravljavci premoženja

Mitja Basa 380x380

Mitja Baša

Višji upravljavec investicijskih skladov

Ales Cacovic 380 380 px

Aleš Čačovič

Višji upravljavec investicijskih skladov

Gasper Dovc 380 380 px

Gašper Dovč

Višji upravljavec investicijskih skladov

Matjaz Dlesk 380x380

Matjaž Dlesk

Višji upravljavec investicijskih skladov

Slavko Rogan 380 380 px

Slavko Rogan

Višji upravljavec investicijskih skladov

Vid Pajic 380 380 px

Vid Pajič

Višji upravljavec investicijskih skladov

Janez Javornik 380 380 px

Janez Javornik

Višji upravljavec individualnih portfeljev

ezgif.com gif maker 19

Radivoj Pregelj

Višji upravljavec individualnih portfeljev