• Sprememba v izbranem obdobju (%)

 • Sprememba 1 mesec (%)

  -3,00 %
 • Sprememba 1 leto (%)

  -3,73 %
 • Sprememba 3 leta (%)

  n.p. %
 • Sprememba 5 let (%)

  n.p. %
 • Sprememba 10 let (%)

  n.p. %
 • Sprememba od začetka (%)

  +14,07 %

Izvozi v Excel razpredelnico [.xlsx]

Podatki o skladu

Datum ustanovitve 21.05.2020
Matična številka 5853915056
Davčna številka SI76205371
Vplačilo kuponov na transakcijski račun SI56 0400 1004 6648 841
Bloomberg oznaka TRIAKTI SV
IBAN SI56 0400 1004 6648 841
SWIFT KBMASI2X
ISIN koda SI0027101763
Oznaka investicijskega kupona TDUFA
Vrsta sklada Mešani fleksibilni
Naložbena politika Aktivna
Geografska usmeritev Globalna
Ocena tveganja 4 / 7
Vstopni stroški največ 3,00 % Cenik vstopnih stroškov
Izstopni stroški Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem.
Upravljavska provizija 2,25 %
Celotni stroški poslovanja sklada 2,50 %
Presečna ura 01:00

Sestava naložb sklada