Zakaj vlagati v sklad Triglav Aktivni?

 • Dinamično prilagajanje strukture portfelja glede na nihajnost na kapitalskih trgih.
 • Delež naložb se znižuje v času višje napovedane nihajnosti, ki je pogosto znanilec padcev na kapitalskih trgih.
 • Zaščita kapitala v višini 80 odstotkov od najvišje dosežene vrednosti enote premoženja podsklada v zadnjem letu dni.
 • 1,5 milijarde €

  premoženja v upravljanju

 • 110 tisoč

  vlagateljev

 • 25+ let

  izkušenj z upravljanjem premoženja

Dynamic

Komu je sklad namenjen

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

 • želite dosegati nekoliko višje donose v primerjavi s klasičnimi oblikami varčevanja.
 • želite sprejemati nizko oziroma srednje naložbeno tveganje.
 • iščete stabilnost in varnost naložbe, ki vam pomeni več kot donos.
 • Vas zanima srednje do dolgoročno varčevanje za obdobje, ki je daljše od 3 let.
 • Sprememba v izbranem obdobju (%)

 • Sprememba 1 mesec (%)

  +3,81 %
 • Sprememba 1 leto (%)

  +5,61 %
 • Sprememba 3 leta (%)

  +10,84 %
 • Sprememba 5 let (%)

  n.p. %
 • Sprememba 10 let (%)

  n.p. %
 • Sprememba od začetka (%)

  +18,56 %

Ikona prikazuje, da lahko naložite xml datoteko Izvozi v Excel razpredelnico [.xlsx]

Opis in podatki sklada

Triglav Aktivni uvrščamo glede na vrsto naložb ter glede na naložbeno strategijo med mešane fleksibilne globalne sklade s kapitalsko zaščito. Osnovni naložbeni cilj sklada je zagotavljati dolgoročno rast vrednosti enote premoženja ob uravnavanju stopnje tveganja s finančnimi mehanizmi. Sredstva sklada bodo upravljana aktivno.

Naložbena politika sklada

Sklad Triglav Aktivni se glede na vrsto naložb ter glede na naložbeno strategijo uvršča med mešane fleksibilne globalne sklade s kapitalsko zaščito. Osnovni naložbeni cilj sklada je zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti premoženja ob uravnavanju stopnje tveganja s finančnimi mehanizmi. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti ne upošteva primerjalni indeks, saj je osnovni cilj kontrola volatilnosti ter zaščita kapitala. Prizadevno ciljanje letne volatilnosti znaša okoli 10 odstotkov, cilj zaščite kapitala pa je višina 80 odstotkov od najvišje dosežene vrednosti enote premoženja podsklada v zadnjem letu dni.

Tveganost naložb

Triglav Aktivni se uvršča med nizko do srednje tvegane vzajemne sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na svetovnih kapitalskih trgih.

Stopnja tveganja

3 / 7

Podatki o skladu

Datum ustanovitve 21.05.2020
Matična številka 5853915056
Davčna številka SI76205371
Vplačilo kuponov na transakcijski račun SI56 0400 1004 6648 841
Bloomberg oznaka TRIAKTI SV
IBAN SI56 0400 1004 6648 841
SWIFT KBMASI2X
ISIN koda SI0027101763
Oznaka investicijskega kupona TDUFA
Vrsta sklada Mešani fleksibilni
Naložbena politika Aktivna
Geografska usmeritev Globalna
Ocena tveganja 3 / 7
Vstopni stroški največ 3,00 % Cenik vstopnih stroškov
Izstopni stroški Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem.
Upravljavska provizija 2,25 %
Tekoči stroški poslovanja sklada 2,31 %
Presečna ura 01:00

Sestava naložb sklada na dan 30. oktober 2023