Zakaj vlagati v sklad Triglav Renta?

 • Sredstva uravnoteženo razporejamo med delnice in obveznice, kar omogoča nižjo nihajnost sklada. Tveganja dodatno znižujemo z globalno razpršenimi naložbami.
 • Delniški del portfelja z namenom zagotavljanja potenciala dolgoročne rasti razpršujemo med največja svetovna podjetja. Obvezniški del portfelja zaradi varnosti in nižje nihajnosti osredotočamo predvsem na evropske državne in podjetniške obveznice.
 • Zaradi naložbene politike sklad priporočamo kot osnovno izbiro za zmerne vlagatelje.
 • 1,5 milijarde €

  premoženja v upravljanju

 • 110 tisoč

  vlagateljev

 • 25+ let

  izkušenj z upravljanjem premoženja

Renta TS

Komu je sklad namenjen

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

 • želite dosegati nekoliko višje donose v primerjavi s klasičnimi oblikami varčevanja,
 • pri svojem investiranju zasledujete stabilnost in varnost naložbe in niste pripravljeni sprejemati večjih naložbenih tveganj,
 • vas zanima srednje ali dolgoročno varčevanje, daljše od 3 let.
 • Sprememba v izbranem obdobju (%)

 • Sprememba 1 mesec (%)

  +5,16 %
 • Sprememba 1 leto (%)

  +1,87 %
 • Sprememba 3 leta (%)

  +3,74 %
 • Sprememba 5 let (%)

  +16,44 %
 • Sprememba 10 let (%)

  +47,94 %
 • Sprememba od začetka (%)

  +310,65 %

Ikona prikazuje, da lahko naložite xml datoteko Izvozi v Excel razpredelnico [.xlsx]

Opis in podatki sklada

Sklad Triglav Renta uvrščamo med globalne mešane sklade. Osrednji naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti vloženih sredstev ob zmernem tveganju. Naložbe sklada globalno usmerjamo, in sicer pretežno v delnice uspešnih svetovnih podjetij ter v prvovrstne državne in podjetniške obveznice.

Naložbena politika sklada

Delež naložb v delnice se giblje med 35 % in 65 % vrednosti sredstev, brez osredotočanja na posamezno državo, regijo oziroma valuto. Preostanek predstavljajo naložbe s fiksnim donosom (obveznice in instrumenti denarnega trga) ter likvidna sredstva. S temi naložbami dosegamo večjo razpršitev in znižujemo nihajnost oziroma tveganost portfelja.

Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne naložbene politike. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in razmerami na trgu vrednostnih papirjev. Naložba v sklad Triglav Renta je zato primerna za tiste vlagatelje, ki vam stabilnost in varnost naložbe pomenita več kot nadpovprečen donos ter iščete višje donose od klasičnih oblik varčevanja. Priporočamo srednjeročno in dolgoročno varčevanje, za obdobje, daljše od 3 let.

Tveganost naložb

Triglav Renta se uvršča med srednje tvegane vzajemne sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na svetovnih razvitih kapitalskih trgih.

Stopnja tveganja

3 / 7

Podatki o skladu

Datum ustanovitve 13.10.1999
Matična številka 5853915008
Davčna številka SI76205371
Vplačilo kuponov na transakcijski račun SI56 0400 1004 6645 543
Bloomberg oznaka TRIRENT SV
IBAN SI56 0400 1004 6645 543
SWIFT KBMASI2X
ISIN koda SI0021400054
Oznaka investicijskega kupona TDUTR
Vrsta sklada Mešani
Naložbena politika Aktivna
Geografska usmeritev Globalna
Ocena tveganja 3 / 7
Vstopni stroški največ 3,00 % Cenik vstopnih stroškov
Izstopni stroški Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem.
Upravljavska provizija 2,00 %
Tekoči stroški poslovanja sklada 2,23 %
Presečna ura 01:00

Sestava naložb sklada na dan 30. oktober 2023