Zakaj vlagati v sklad Triglav Zdravje in dobro počutje?

 • Naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja ob istočasnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja.
 • Naložbe sklada so pretežno usmerjene v delnice izdajateljev, ki razvijajo, proizvajajo in ponujajo proizvode ali storitve, ki izboljšujejo človekovo zdravje in počutje.
 • 1,5 milijarde €

  premoženja v upravljanju

 • 110 tisoč

  vlagateljev

 • 25+ let

  izkušenj z upravljanjem premoženja

Zdravje in farmacija

Komu je sklad namenjen

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

 • Želite investirati v podjetja, katerih dejavnosti so v skladu z vašimi osebnimi vrednotami, prepričanji,
  vašim videnjem prihodnosti in/ali se ukvarjajo z reševanjem družbenih izzivov.
 • Želite investirati v podjetja, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju.
 • Želite s tematskim investiranjem za obdobje, daljše od 5 let, dosegati boljše donose, saj so podjetja usmerjena v področja z visokim potencialom za rast.
 • Sprememba v izbranem obdobju (%)

 • Sprememba 1 mesec (%)

  -2,53 %
 • Sprememba 1 leto (%)

  +1,93 %
 • Sprememba 3 leta (%)

  +23,64 %
 • Sprememba 5 let (%)

  +54,05 %
 • Sprememba 10 let (%)

  +134,82 %
 • Sprememba od začetka (%)

  +257,01 %

Ikona prikazuje, da lahko naložite xml datoteko Izvozi v Excel razpredelnico [.xlsx]

Opis in podatki sklada

Sklad Triglav Zdravje in dobro počutje glede na vrsto naložb uvrščamo med delniške globalne sklade razvitih trgov. Sklad sledi kriterijem, ki so opredeljeni v 8. členu Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in sveta o razkritjih, povezanih s trajnostjo v sektorju finančnih storitev (SFDR). Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja ob istočasnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Naložbe sklada so pretežno usmerjene v delnice izdajateljev, ki razvijajo, proizvajajo in ponujajo proizvode ali storitve, ki izboljšujejo človekovo zdravje in počutje, z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov in v enote delniških ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na razvite trge, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo.

Naložbena politika sklada

Naložbeno politiko sklada usmerjamo v delnice podjetij, ki razvijajo, proizvajajo in ponujajo proizvode ali storitve, ki izboljšujejo človekovo zdravje in počutje. Človekovo zdravje in dobro počutje sta odvisna od številnih dejavnikov, med katere med drugim uvrščamo: človeku prijazno okolje in naravo (nižja stopnja onesnaževanja zraka, vode in zemlje, podnebne spremembe, visoka biotska raznovrstnost); zdrav način življenja (dostopnost zdrave in vzdržno pridelane hrane, visok življenjski standard, razvit pokojninski sistem, pošteno in varno delovno okolje, dostopnost športne opreme in infrastrukture); zdravstveni sistem (dostopnost zdravstvenih storitev, proizvodnja zdravil, stopnja razvoja zdravstvenih rešitev).

Tveganost naložb

Sklad Triglav Zdravje in dobro počutje se uvršča med srednje tvegane sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na svetovnih razvitih kapitalskih trgih.

Stopnja tveganja

4 / 7

Podatki o skladu

Datum ustanovitve 05.09.2011
Matična številka 5853915016
Davčna številka SI76205371
Vplačilo kuponov na transakcijski račun SI56 0400 1004 6642 245
Bloomberg oznaka TRIZDFA SV
IBAN SI56 0400 1004 6642 245
SWIFT KBMASI2X
ISIN koda SI0021401441
Oznaka investicijskega kupona TDUZF
Vrsta sklada Delniški
Naložbena politika Aktivna
Geografska usmeritev Globalna (sektor Zdravstvo)
Ocena tveganja 4 / 7
Vstopni stroški največ 3,00 % Cenik vstopnih stroškov
Izstopni stroški Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem.
Upravljavska provizija 2,50 %
Tekoči stroški poslovanja sklada 2,64 %
Presečna ura 00:00

Sestava naložb sklada na dan 29. marec 2024