Zakaj vlagati v sklad Triglav Zdravje in farmacija?

 • Izkoristite plemenitenje dela premoženja v sektorju, ki zasleduje globalni trend naraščanja, staranja in podaljševanja življenjske dobe prebivalstva in obeta visok potencial za rast.
 • Vedno več ljudi zdravju in dobremu počutju daje velik pomen, kar dodatno vpliva na povečano povpraševanje po zdravstvenih storitvah in izdatkih za zdravstvo ter posledično na rast delnic iz tega sektorja.
 • Zaradi naložbene politike sklad priporočamo kot dopolnilo obstoječim naložbam v vzajemne sklade in ne kot samostojno naložbo.
 • 1,5 milijarde €

  premoženja v upravljanju

 • 110 tisoč

  vlagateljev

 • 25+ let

  izkušenj z upravljanjem premoženja

Zdravje in farmacija

Komu je sklad namenjen

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

 • bi radi del svojega premoženja investirali v sektorsko omejene, specializirane naložbe s področja zdravstva,
 • želite vlagati v naložbe s potencialno višjo donosnostjo in ste pripravljeni sprejemati zmerna do višja naložbena tveganja,
 • vas zanima dolgoročno varčevanje, daljše od 5 let,
 • že imate izkušnje z varčevanjem v vzajemnih skladih.
 • Sprememba v izbranem obdobju (%)

 • Sprememba 1 mesec (%)

  +2,59 %
 • Sprememba 1 leto (%)

  -10,15 %
 • Sprememba 3 leta (%)

  +22,90 %
 • Sprememba 5 let (%)

  +32,01 %
 • Sprememba 10 let (%)

  +117,92 %
 • Sprememba od začetka (%)

  +231,51 %

Ikona prikazuje, da lahko naložite xml datoteko Izvozi v Excel razpredelnico [.xlsx]

Opis in podatki sklada

Sklad Triglav Zdravje in farmacija uvrščamo med sektorske delniške sklade. Osnovni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Naložbe sektorsko usmerjamo v delnice podjetij iz sektorja zdravstva, ki ga sestavljajo farmacija, biotehnologija in sorodne znanosti, zdravstvena oprema in storitve, prodaja zdravil, upravljanje zdravstvenih ustanov ter raziskave in razvoj na področju farmacije oziroma medicine, diagnostike in biokemije. Ciljne naložbe sklada so delnice največjih podjetij, kot so Johnson & Johnson, Pfizer, Novartis, Novo Nordisk, Merck …

Naložbena politika sklada

Naložbeno politiko sklada usmerjamo v delnice podjetij in investicijske sklade iz sektorja zdravstva (ang. healthcare), kot je določeno po mednarodni klasifikaciji GICS (Global Industry Classification Standard). Naložbe sklada niso geografsko omejene. Delež naložb v delnice in investicijske sklade predstavlja najmanj 85 % vseh sredstev.

Upravljanje naložb sklada temeljimo po načelu aktivne naložbene politike. Gibanje čiste vrednosti sredstev sklada je močno odvisno od splošnega gospodarskega položaja in razmer na svetovnih trgih vrednostnih papirjev kot tudi od specifičnih razmer znotraj panoge zdravstva. Naložba v enote premoženja sklada Triglav Zdravje in farmacija je zato primerna za vlagatelje, ki ste pripravljeni sprejeti tveganje vlaganja v lastniške vrednostne papirje, katerih naložbeni razpon je daljši od 5 let.

Tveganost naložb

Triglav Zdravje in farmacija se uvršča med višje tvegane vzajemne sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnimi tržnimi in gospodarskimi razmerami na kapitalskih trgih, dodatno pa s specifičnimi tveganji sektorja zdravstva.

Stopnja tveganja

4 / 7

Podatki o skladu

Datum ustanovitve 05.09.2011
Matična številka 5853915016
Davčna številka SI76205371
Vplačilo kuponov na transakcijski račun SI56 0400 1004 6642 245
Bloomberg oznaka TRIZDFA SV
IBAN SI56 0400 1004 6642 245
SWIFT KBMASI2X
ISIN koda SI0021401441
Oznaka investicijskega kupona TDUZF
Vrsta sklada Delniški
Naložbena politika Aktivna
Geografska usmeritev Globalna (sektor Zdravstvo)
Ocena tveganja 4 / 7
Vstopni stroški največ 3,00 % Cenik vstopnih stroškov
Izstopni stroški Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem.
Upravljavska provizija 2,50 %
Tekoči stroški poslovanja sklada 2,58 %
Presečna ura 00:00

 • certifikat nov NAJ SKLAD delniski farmacija 3leta
 • certifikat nov NAJ SKLAD delniski farmacija 10let

Sklad je prejel:

 • Nagrada revije Moje finance: Naj vzajemni sklad 2023 za 3 - letno obdobje
 • Nagrada revije Moje finance: Naj vzajemni sklad 2023 za 10 - letno obdobje

Sestava naložb sklada na dan 30. oktober 2023