Skupne seznanitve

Seznanjen/a sem z informacijami o obdelavi osebnih podatkov ter o pravicah, ki jih imam iz naslova varstva osebnih podatkov, ki so podrobneje opredeljene v Politiki zasebnosti družbe Triglav Skladi d.o.o. 


Seznanjen/a sem in dovoljujem, da družba Triglav Skladi, d.o.o., za namene preverjanja verodostojnosti podatkov, navedenih v z moje strani izpolnjenih obrazcih pri upravljavcih javnih evidenc podatkov oz. pri pristojnih organih držav članic EU ali tretjih držav, konzularnih predstavništvih in veleposlaništvih teh držav v Republiki Sloveniji oz. pri slovenskem ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve, preverja verodostojnost navedb, ki sem jih podal/a.  


Seznanjen/a sem, da sem družbo Triglav Skladi, d.o.o., dolžen/a nemudoma obvestiti o vsaki spremembi okoliščin, ki vplivajo na moje imetništvo investicijskih kuponov, ter dostaviti ustrezna dokazila, kar med drugim vključuje tudi posodobitev osebnih podatkov, davčnega rezidentstva, politične izpostavljenosti itd. 

V primeru, da se osebni podatki, ki so bili preneseni v pristopno dokumentacijo, razlikujejo od vaših dejanskih osebnih podatkov, spremembe sporočite na e-naslov pristopne@triglavskladi.si oziroma pokličite na 080 10 19. 


Če Triglav Skladom ne boste pravočasno posredovali zahtevane dokumentacije, si Triglav Skladi pridržujejo pravico vrniti sredstva vlagatelju in tako ne izvesti vplačila denarnih sredstev v izbrani investicijski sklad v upravljanju družbe Triglav Skladi d.o.o. 

Spremembe in posodobitve osebnih podatkov, ki sem jih vnesel/a v aplikacijo, ne veljajo za storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in se urejajo ločeno. Za več podatkov o tem, kako urediti omenjene vaše osebne podatke, pokličite na 080 10 19. 


UGOVOR ALI PREKLIC PLAČILA: Prejemnik plačila in plačnik sta sporazumna, da če se plačnik z vsebino ali višino obremenitve ne strinja, lahko plačilu ugovarja tako, da poda ugovor pri prejemniku plačila, kateri ugovor upošteva tako, da podatke te obremenitve ne izvrši. Plačnik ima pravico do povračila denarnih sredstev s strani ponudnika plačilnih storitev v skladu s splošnimi pogoji. Plačnik se zavezuje, da ne bo uveljavljal zahtevka za povračilo denarnih sredstev v primeru, da je bila obremenitev opravljena v skladu z veljavnim soglasjem 


Z izbiro gumba “sklepam pristopno izjavo” v mobilni aplikaciji potrjujem, da sem seznanjen/a z vsebino izpolnjenih obrazcev.