Triglav Money Market EUR

Triglav Money Market EUR sredstva investira v instrumente denarnega trga in v bančne depozite. Prava izbira za čas, ko ne želite biti izpostavljeni višjemu tveganju.
Vrednost enote sklada
Dnevna sprememba:
Stopnja tveganja
1/7
Priporočena doba vlaganja
+1 let
Vrsta sklada
Denarni
 

Vsi izračuni so informativne narave in služijo lažji predstavi donosnosti posameznega sklada. Temeljijo na zadnjem znanem VEP sklada.

Sprememba v izbranem obdobju (%) Sprememba 1 mesec (%) Sprememba 1 leto (%) Sprememba 3 leta (%) Sprememba 5 let (%) Sprememba od začetka (%)
 

Vsi izračuni so informativne narave in služijo lažji predstavi donosnosti posameznega sklada. Temeljijo na zadnjem znanem VEP sklada.

 

Vsi izračuni so informativne narave in služijo lažji predstavi donosnosti posameznega sklada. Temeljijo na zadnjem znanem VEP sklada.

Primerjava skladov in naložbenih kombinacij

Izberi naložbene kombinacije in sklade:

Triglav Aktivni
Triglav Azija
Triglav Evropa
Triglav High Yield Bond
Triglav Hitro rastoča podjetja
Triglav Jugovzhodna Evropa
Triglav Money Market EUR
Triglav Obvezniški
Triglav Preudarni
Triglav Rastoči trgi
Triglav Renta
Triglav Severna Amerika
Triglav Steber Global
Triglav Svetovni razviti trgi
Triglav Tehnologija
Triglav Top Brands
Triglav Zdravje in farmacija
Triglav Zeleni
Triglav Dinamični
Triglav Drzni
Triglav Megatrendi
Triglav Umirjeni
Triglav Varni
Triglav Zmerni

Opozorilo!

Vsa mesta so polna!

x
1 mesec
6 mesecev
1 leto
3 leta
5 let
od začetka
od do
Datum: 4.3.2012 - 4.3.2015

Nalaganje podatkov ... Prosimo počakajte.

Tabela primerjav med izbranimi naložbenimi kombinacijami/skladi

           
Vrsta produkta          
Tip sklada /
struktura naložbene
kombinacije
         
Tveganje          
Priporočljiva doba vlaganja          
Aktualni VEP          
Sprememba danes          
Sprememba v
izbranem obdobju
         
Sprememba v 1 mesecu          
Sprememba v 1 letu          
Sprememba v 3 letih          
Sprememba v 5 letih          
Sprememba od začetka          
mrd €
Premoženja v upravljanju
Vlagateljev
Za mesečno varčevanje
Zakaj vlagati v sklad Triglav Money Market EUR?
  • Zasleduje doseganje vedno pozitivne donosnosti, ki je primerljiva z donosnostjo bančnih vlog na vpogled.
  • Predstavlja alternativo bančnim depozitom in avista sredstvom na bankam, saj lahko s pomočjo prehodov med skladi svoja sredstva hitro upravljate.
  • Naložba ponuja zmerno in enakomerno rast ob minimalnem tveganju z poudarkom na zaščiti glavnice.
  • Zaradi svoje naložbene politike sklad priporočamo tistim vlagateljem, ki si želijo popoln nadzor nad svojimi naložbami in ne želijo sprejemati naložbenih tveganj.
Opis sklada

Sklad Triglav Money Market EUR uvrščamo med sklade denarnega trga. Osnovni cilj sklada je doseganje enakomerne dolgoročne rasti vrednosti sredstev ob visoki varnosti naložb ter visoki stopnji likvidnosti, s posebnim poudarkom na zaščiti glavnice. Sredstva vlaga pretežno v instrumente denarnega trga in denarne depozite v evro valuti.

Tveganost naložb

Triglav Money Market EUR se uvršča med vzajemne sklade z najnižjim tveganjem. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in razmerami na ciljnih trgih kratkoročnih finančnih instrumentov.

Komu je sklad namenjen?

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

  • Želite del svojega premoženja začasno umakniti iz višje tveganih naložb v bolj varne naložbe brez stroškov prehoda med Triglav skladi.
  • Pri nalaganju sredstev dajete velik poudarek varnosti ter relativno stabilni in umirjeni rasti svojega premoženja.
  • Iščete naložbo za kratkoročno investiranje privarčevanih sredstev.
  • Niste pripravljeni prevzemati večjih naložbenih tveganj.
  • Še nimate izkušenj z varčevanjem v vzajemnih skladih.
Upravljavec sklada
Aleša Čačoviča
Aleš Čačovič
Višji upravljavec investicijskih skladov

Aleš Čačovič je diplomirani ekonomist. Diplomiral je na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor.

Upravlja vzajemna sklada: Triglav Obvezniški in Triglav Money Market. 

Naložbena politika sklada

Osrednja pozornost naložbene politike sklada Triglav Money Market EUR je namenjena naložbam v prvovrstne, visoko likvidne instrumente denarnega trgadenarne depozite v evro valuti in ciljne sklade denarnega trga s podobno naložbeno politiko.

Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne naložbene politike. Gibanje čiste vrednosti sredstev sklada je zaradi opisane naložbene politike odvisno predvsem od splošnega gospodarskega položaja in razmer na ciljnih trgih kratkoročnih finančnih instrumentov. Naložba v enote premoženja sklada Triglav Money Market EUR je zato primerna za vlagatelje, ki še nimajo izkušenj z investiranjem v vrednostne papirje ter tudi tiste,ki želijo del svojega premoženja začasno umakniti iz višje tveganih naložb in počakati na trenutek, ko se bodo ponovno odločili svoja sredstva izpostaviti višjemu tveganju. Tem vlagateljem je glavno vodilo in primarni cilj varnost (in stabilnost) njihovih naložb.

 

Tedensko poročilo sklada Triglav Money Market EUR
Sestava naložb na dan 29. 4. 2022
Poročilo sklada Triglav Money Market EUR na dan 20. 5. 2022
Skupna vrednost37.821.194,90 EUR
Neto donos0,03 %
Tehtano povprečno trajanje (dni)97,02
Tehtano povprečno trajanje (mesecev)3,18
Kreditni profil1,40*

*Kreditni profil sklada je tehtano povprečje lastnih kreditnih ocen posameznih naložb, pri čemer vrednosti pomenijo:
1 – visoka kreditna kakovost, 2 – srednja kreditna kakovost in 3 – nižja kreditna kakovost


Razčlenitev po zapadlosti
Število dni do zapadlostiDelež sredstev
000-00146,49 %
002-0070,00 %
008-03010,79 %
031-0600,50 %
061-0900,00 %
091-1200,00 %
121-18016,02 %
181-39726,21 %

10 največjih naložb sklada
ImeDržavaVrsta sredstevZapadlostDelež v %
OKV MOM BKSSLOVENIJAPosojila in depoziti/11,24
OKV MOM SPARSLOVENIJAPosojila in depoziti/11,21
OKV MOM NLBSLOVENIJAPosojila in depoziti/11,21
SZ128SLOVENIJAKratkoročni vrednostni papirji13. 10. 20229,27
DEP MOM ADDKHR 0001HRVAŠKAPosojila in depoziti10. 06. 20227,93
GEN11SLOVENIJAKratkoročni vrednostni papirji14. 04. 20235,49
OKV MOM NKBMSLOVENIJAPosojila in depoziti/5,39
DBR 1 1/2 02/15/23NEMČIJAObveznice15. 02. 20234,84
BTF 0 01/04/23FRANCIJAKratkoročni vrednostni papirji4. 01. 20234,77
BOTS 0 01/13/23_x000D_ ITALIJAKratkoročni vrednostni papirji13. 01. 20234,77

Mesečno poročilo sklada Triglav Money Market EUR

Datum ustanovitve 31. 10. 2012
Matična številka 5853915017
Davčna številka SI76205371
Vplačilo kuponov na transakcijski račun SI56 0400 1004 6642 730
Bloomberg oznaka TRIMMEU SV
IBAN SI56 0400 1004 6642 730
SWIFT KBMASI2X
ISIN koda SI0021401516
Oznaka investicijskega kupona TDUMM
Vrsta sklada Sklad denarnega trga
Naložbena politika Aktivna
Geografska usmeritev Evro območje
Ocena tveganja 1/7
Vstopni stroški 0 % Cenik vstopnih stroškov »
Izstopni stroški Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem.
Upravljavska provizija 0,5 %
Celotni stroški poslovanja sklada 0,26 % Arhiv »
Presečna ura 01:00
Izberite način pristopa pri izbiri sklada
Triglav vzajemni skladi
Skladi vredni zaupanja
Novo Triglav Tehnologija

Triglav Tehnologija

Tehnologija, umetna inteligenca, veliki podatki danes dosegajo to, kar je bilo včeraj nepredstavljivo. Postanite del teh sprememb in investirajte v sektor Informacijske tehnologije, ki je z naskokom najdonosnejši sektor zadnjega desetletja.

Novo Triglav Skladi Preudarni

Triglav Preudarni

Za vse preudarne vlagatelje, ki verjamete v zdravo previdnost in želite izkoristiti ravnovesje med priložnostmi in tveganji.

Novo Triglav Aktivni

Triglav Aktivni

Želite v svoje naložbe vnesti aktivno dinamiko, pa vam je ob tem pomembno tudi ohranjanje stabilnosti? Potem je Triglav Aktivni prava izbira za vas, saj se delež tveganih naložb znižuje v času višje napovedane nihajnosti, ki je pogosto znanilec padcev na kapitalskih trgih.

Novo Triglav Zeleni

Triglav Zeleni

Verjamete v podjetja, rešitve in ljudi, ki rastejo trajnostno in sonaravno? Potem je Triglav Zeleni prava izbira za vas, saj naložbene priložnosti išče v podjetjih z visoko stopnjo družbene odgovornosti.

Triglav Zdravje in farmacija

Triglav Zdravje in farmacija

Vlagajte v delnice podjetij iz sektorja zdravstvo in farmacija, saj staranje prebivalstva in podaljševanje življenjske dobe omogočata stabilno rast teh podjetij na srednji in daljši rok.

Triglav Severna Amerika

Triglav Severna Amerika

Zagotovite si naložbo v največji in najrazvitejši svetovni kapitalski trg in investirajte v delnice največjih podjetij na ameriškem trgu in v dolarsko valuto.

Triglav Top Brands

Triglav Top Brands

Investirajte v delnice globalnih podjetij z najbolj uveljavljenimi blagovnimi znamkami na svetu, kot so Coca-Cola, Apple, BMW, Google, L'Oreal in številne druge.

Triglav Svetovni razviti trgi

Triglav Svetovni razviti trgi

Zagotovite si izpostavitev v delnice največjih svetovnih podjetij iz najbolj razvitih trgov Severne Amerike, Evrope, Azije in Pacifika.

Triglav Renta

Triglav Renta

Postanite del skupine zmernih vlagateljev, ki si želijo uravnoteženo izpostavljenost do delnic največjih svetovnih podjetij ter prvovrstnih državnih in podjetniških obveznic.

Triglav Rastoči trgi

Triglav Rastoči trgi

Vlagajte v hitro rastoče trge Latinske Amerike, vzhodne Evrope, Azije in Pacifika, ki v zadnjih letih beležijo nekajkrat višjo gospodarsko rast od razvitih trgov.

Triglav Obvezniški

Triglav Obvezniški

Investiranje v obveznice z visoko bonitetno oceno privlači predvsem umirjene vlagatelje, saj predstavlja primerno naložbo za uravnavanje nihajnosti portfelja.

Triglav money market

Triglav Money Market EUR

Ste umirjen vlagatelj in vas zanima investiranje v instrumente denarnega trga in v bančne depozite? Triglav Money Market EUR zasleduje doseganje vedno pozitivne donosnosti.

Triglav Hitro rastoča podjetja

Triglav Hitro rastoča podjetja

Vlagajte v delnice malih, fleksibilnih in hitro rastočih svetovnih podjetij z velikim potencialom rasti.

Triglav High Yield Bond

Triglav High Yield Bond

Investirajte v visoko donosne državne in podjetniške obveznice in si zagotovite višjo donosnost kot pri obveznicah visoke bonitete.

Triglav Azija

Triglav Azija

V svoj portfelj vključite delnice najzanimivejših azijskih podjetij in vlagajte v najobetavnejše gospodarsko območje na svetu.

Triglav Steber Global

Triglav Steber Global

To je največji slovenski vzajemni sklad za globalne naložbe, ki vam omogoča najširšo razpršitev naložb v kapitalsko močna in visoko likvidna svetovna podjetja s potencialom stabilne rasti.

Triglav Jugovzhodna Evropa

Triglav Jugovzhodna Evropa

Vas zanima ozko specializirana naložba v obetavno ekonomsko področje? Vzajemni sklad Triglav Jugovzhodna Evropa nudi izpostavitev do delnic izbranih podjetij balkanske regije.

Triglav Evropa

Triglav Evropa

Dobri poslovni rezultati in dolgoročna poslovna strategija sta prednosti za vlagatelje, ki jih zanimajo uveljavljena evropska podjetja.

Zapri

Želim izvedeti več

V primeru, da ste mlajši od 15 let, za oddajo povpraševanja potrebujete privolitev staršev ali skrbnika.

Privolim, da lahko družba Triglav Skladi d.o.o. moje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-pošta) in druge podatke, zbrane preko spletnega brskalnika, zbira in uporablja za neposredno trženje, profiliranje, spremljanje obnašanja ciljnega kupca in občasno prejemanje prilagojenih sporočil po e-pošti oziroma telefonu (tudi SMS). Privolitev lahko kadarkoli prekličem. Moje podatke lahko obdelujejo samo pooblaščeni zaposleni in pogodbeni obdelovalci družbe. S potrditvijo sem seznanjen, da so podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov, vključno s pravicami posameznika, dostopne v rubriki Politika zasebnosti.

Obveščanje izvaja družba Triglav Skladi d.o.o. Z vašo privolitvijo vam bomo lahko pripravili ponudbe, ki bodo prilagojene prav vašim potrebam, zahtevam in interesom oz. vašemu profilu. Na podlagi prepoznanih interesov, navad, potreb, zahtev in želja se bomo lahko posebej posvetili temu, da vam v največji možni meri ponudimo zgolj tisto, kar resnično potrebujete. Redno vas bomo lahko obveščali o vam prilagojenih ponudbah, storitvah in novostih družb Skupine Triglav, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. – za popoln, ažuriran seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu).

Pomembno:

Seznanitvene informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov

Družba Triglav Skladi d.o.o. vaše osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi vaše privolitve in za namene, ki so opredeljeni zgoraj ter natančneje opisani tukaj hrani do preklica privolitve z vaše strani.

Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj opredeljene namene ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje. Posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav Skladi, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, ali na dpo@triglavskladi.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v družbi Triglav Skladi d.o.o. lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglavskladi.si.

Za uspešno oddajo morate sprejeti privolitev. V kolikor ne želite, lahko še vedno stopite v stik z nami prek 080 10 19.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na https://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

Varčevanje za pokojnino – kdaj je potrebno začeti?

Preberite e-vodič 3 koraki do brezskrbne prihodnosti

Preberite e-vodič