Finančna rezerva je zelo pomembna in skladi so dobra izbira

Financna rezerva je zelo pomembna in skladi so dobra izbira

Podjetja si morajo, tako kot posamezniki, ustvariti nekaj finančne rezerve za nepredvidene dogodke in čas, ko jih lahko prizadene obdobje brez dela. To nas je pandemija naučila, tako posameznike kot podjetnike. O tem sta v Finančnem navdihu spregovorila tudi lastnika video agencije Squareme Sebastjan Oblak in Luka Štigl.

Pri ustvarjanju osebne finančne rezerve pa vam je lahko v pomoč naš personaliziran Varčevalni načrt. Ustvarite si ga brezplačno.