Izračun: 3 načini za nakup nepremičnine

Freedom

Načini, kako priti do stanovanja, so različni. Preverite, kaj lahko storite in kako lahko privarčujete denar za nakup stanovanja.

Vsi potrebujemo cilje. Cilji nas vodijo naprej, nam dajejo motivacijo, da napredujemo, se veselimo prihodnosti – in ko jih izpolnimo, nam to prinese veliko zadovoljstvo.

Najboljša naložba

Cilji so različni, prav tako je tudi pot do njihove izpolnitve različno dolga. Večina ljudi se strinja, da je nepremičnina ena najboljših investicij. Morda je še niste kupili, morda jo že imate, pa bi želeli novo, morda bi želeli celo dodatno. Ker navadno nimamo dovolj prihrankov, da bi z njimi kupili stanovanje ali hišo, moramo ugotoviti, kako priti do dodatnih sredstev. Možnosti za to je več. Preberite, katere so.

Kredit ali varčevanje?

V nadaljevanju vam predstavljamo 3 izračune za nakup stanovanja: stanovanjski kredit, varčevanje na banki in varčevanje v skladih. Pri tem smo upoštevali, da nekaj privarčevanih sredstev že imamo, in izračunu dodali dve enaki izhodišči: 

  • mesečni vložek: 250 evrov,
  • višina sredstev, ki jih želimo še pridobiti: 70.000 evrov.

Izračuni so pokazali, da tudi pri enakem mesečnem znesku in želenem končnem znesku pride do velikih razlik. Odkrijte, kakšnih.

Vsi izračuni so informativne narave.

#1 STANOVANJSKI KREDIT

Stanovanjski kredit na banki dobite v kratkem času, toda zgodba se s tem šele začne, saj boste morali sprejeti kreditodajalčeve stroge pogoje, na katere pa žal nimate nobenega vpliva. Bančni kredit tudi pomeni, da boste plačali precej več od dobljenega zneska in odplačevali daljše obdobje.

Prednosti stanovanjskega kredita:


Hitro do denarja: Sredstva, ki jih potrebujete, boste po odobritvi dobili v kratkem času. Tako jih boste lahko takoj investirali v želeni projekt – ali v celoti ali postopoma, je odvisno od dogovora z banko.

Slabosti stanovanjskega kredita:

Preplačilo: Brez obresti kredita ne morete dobiti. Narekuje jih banka, ki vam kredit odobri; če ta vključuje spremenljivo obrestno mero, kar je pri posojilih z višjimi zneski in daljšo ročnostjo skoraj pravilo, bo vaš obrok izpostavljen nihanjem na trgu, kar lahko mesečno obveznost občutno podraži.

(Pred)pogoji: Kreditojemalec mora izpolnjevati številne pogoje, ki jih za odobritev kredita določi banka. Za dolgoročne kredite pogoji vključujejo tudi zavarovanje kredita z zavarovalno vsoto, porokom ali celo hipoteko.

Redno odplačevanje: Mesečne obveznosti morate redno poravnavati, sicer obroki zapadejo – s tem se bo dolg povečal, doba odplačevanja pa podaljšala. Moratorij vam bo odobren samo izjemoma.

#2 VARČEVANJE NA BANKI

Banke dajejo prednost enkratnim depozitom oz. enkratni vezavi sredstev. Če nimate višjega zneska, ki bi ga lahko enkratno vplačali, taka oblika varčevanja za vas ne pride v poštev. Ker so na banki v ospredju depoziti, možnosti dolgoročnega postopnega varčevanja niso ravno pestre, zaradi nizkih obrestnih mer pa niti donosne.

Prednosti varčevanja na banki:

Domačnost: Varčevanje na banki je oblika varčevanja, ki je najbolj poznana. Toda dodatno znanje o varčevanju se vam bo obrestovalo, in sicer tako, da boste lahko izbrali katero od donosnejših oblik dolgoročnega varčevanja.

Preberite, zakaj je pomembno, da varčujete daljše obdobje.

Slabosti varčevanja na banki:

Nizki donosi: Kljub temu, da gre za večletno varčevanje, so obresti že nekaj časa precej nizke, zato taka naložba ni donosna.

#3 VARČEVANJE V SKLADIH

Varčevanje v skladih je idealno za naložbe, ki so dolgoročne. Finančni strokovnjaki, ki sredstva upravljajo, ta tudi razpršijo in tako uravnavajo tveganje, ki se pojavi zaradi običajnih padcev in rasti vrednosti na borzi. Skladi so najbolj dinamična oblika varčevanja in zato v daljšem obdobju tudi najbolj donosna.

Prednosti varčevanja v skladih:

Likvidnost sredstev: Sredstva, ki jih vložite, niso vezana, zato jih lahko kadarkoli unovčite. Seveda dlje, kot boste vlagali, večji bo donos.

V rokah strokovnjakov: Finančni strokovnjaki spremljajo dogajanje na kapitalskih trgih, vaš portfelj prilagajajo razmeram in ga optimizirajo v skladu z naložbeno politiko. Tako boste prihranili čas in energijo, saj je spremljanje borznega trga precej zahtevno.

Slabosti varčevanja v skladih:

Kratkoročno večja nihanja: Zaradi dinamičnosti trga se vrednost vašega premoženja dnevno lahko zelo spreminja. Z vztrajnostjo in predvsem večletnim vlaganjem se bo povprečna letna donosnost izravnala, z leti pa lahko pričakujete tudi opazen donos.

Ciljati je treba daleč: Ta oblika varčevanja ni primerna, če želite sredstva varčevati zgolj kratkoročno (manj kot pet let).

Naj čas dela za vas

Ne glede na to, katero pot do pridobivanja sredstev boste ubrali, velja pri vseh enako pravilo: začnite čim prej. Tako bodo vaše življenjske želje – pa naj gre za nakup nepremičnine, lepo finančno popotnico za vnuke ali celo potovanje okrog sveta – postale uresničljiv cilj.

Dober začetek pa se zgodi s pametnim varčevalnim načrtom. Naši finančni strokovnjaki ga bodo prilagodili vašim željam in zmožnostim.

Želim osebni varčevalni načrt