Ni vsak sklad primeren za vas

ni vsak sklad primeren triglav skladi

Kateri sklad je pravi za vaše naložbe? Preverite, kaj morate vedeti o sebi in o skladih, da sprejmete najboljšo odločitev za svojo prihodnost.

Ena izmed ključnih prednosti naložb v vzajemnih skladih je raznolika izbira naložbenih skladov. To je prednost, ki jo spretno izkoriščajo izkušeni investitorji, medtem ko za vlagatelje začetnike pogosto predstavlja oviro, saj ne vedo, kateri sklad je pravi za njih.

V nadaljevanju preverite 5 stvari, ki jih je dobro vedeti o skladih in svojih naložbenih preferencah, ko izbirate pravi sklad zase.

1. Stopnja pripravljenosti na tveganja

Že veste, za kateri cilj želite varčevati in vlagati? Ni pomembno, ali je to boljša pokojnina, otrokov študij v tujini ali pa nakup hiše. Pomembno pa je, da jasno definirate svoj naložbeni cilj, saj je z njim neposredno povezana ročnost (časovna dolžina) vlaganja in s tem tudi priporočena stopnja prevzetega tveganja. Poleg tega pa si morate odgovoriti še na vprašanje, ali lahko živite z dramatičnimi nihanji v vrednosti portfelja. Ali imate rajši stabilne naložbe? Skladno z lastnimi preferencami izberite sklad, ki ima ustrezno stopnjo tveganja.

Pri tem ne pozabite, da je z višino tveganja povezan tudi pričakovan donos. Bolj ko tvegate, višji donos lahko pričakujete. Varnejša ko je vaša naložba, zmernejši so tudi donosi.

Veste, koliko tveganja ste pripravljeni sprejeti? Odkrijte, kateri tip vlagatelja ste v hitrem kvizu.

2. Doba vlaganja

Na vaš naložbeni cilj je vezana tudi priporočena doba vlaganja. Koliko časa ste pripravljeni ohraniti naložbo? 

Vzajemnih skladov je več vrst. Nekateri so primerni tudi za krajše dobe vlaganja od 1 do 3 let (recimo skladi denarnega trga, nekateri obvezniški skladi), drugi pa so primerni za dobe vlaganja, daljše od 5 let (recimo delniški skladi). Na splošno pa velja, da vzajemni skladi v povprečju obetajo boljše rezultate, če vlagate dlje časa. To še posebej velja za sklade, ki imajo višje stopnje tveganja.

3. Sektorji

Izbrani sektor določa, v kateri tip podjetij boste investirali. Zdravstvo in farmacija? Družbeno odgovorna podjetja? Napredne tehnološke rešitve? 

Ne glede na izbrani sektor poskrbite za dobro razpršenost svojih sredstev v portfelju. To pomeni, da vam ni potrebno oz. je bolje ne vložiti vseh svojih sredstev v samo en sektor.

4. Vrsta sklada

Obstaja več vrst vzajemnih skladov, ki se razlikujejo glede na naložbeno politiko: delniški, obvezniški, mešani … Razlikujejo se predvsem glede na stopnjo tveganja in pričakovano donosnost. To je najbolj razvidno iz primerjave delniških in obvezniških skladov. 

Obvezniški skladi so namenjeni predvsem vlagateljem, ki pri investiranju zasledujejo stabilnost in varnost naložbe brez velikih nihanj, a želijo nekoliko višje donose kot pri bančnih oblikah varčevanja. Na drugi strani omogočajo delniški skladi bolj dinamično obliko vlaganja z višjimi donosi in tveganji, zato so primernejši za vlagatelje, ki jih nihanja vrednosti na trgu ne vznemirjajo pretirano. Na voljo imate tudi mešane sklade, kjer sredstva vlagate tako v delnice kot tudi obveznice, zato predstavljajo dobro ravnovesje med donosnostjo in tveganjem.

5. Izkušnje z vlaganjem

Ne glede na to, da vaše naložbe upravljajo izkušeni upravljavci investicijskih skladov, so nekateri skladi primernejši za izkušene investitorje, medtem ko bodo v drugih uspešno vlagali tudi vlagatelji začetniki. Ko izbirate najprimernejši sklad za svojo naslednjo naložbo, se vprašajte, kako dobro poznate zakonitosti investiranja.

Če iščete zanesljiv vir zadnjih informacij iz sveta financ, ne spreglejte naše nove rubrike Izpostavljeno. Z vami delimo zadnje vpoglede v dogajanje na borznih trgih in strokovna naložbena priporočila.

Ste v življenju preudarni, zeleni, tehnološki ali aktivni?

Kot ste videli, je za ustrezno izbiro sklada za vašo naložbo najpomembneje, da poznate sebe. Zato smo oblikovali nove naložbene sklade, ki so neposreden odraz ljudi in njihovih preferenc v novih časih.

Sodobni vlagatelji imate na voljo vse potrebne informacije za sprejemanje najboljših odločitev o svoji prihodnosti. Zato pričakujete naložbene možnosti, v katere lahko vnesete preudarno ravnovesje priložnosti in tveganj, z ravno pravim razmerjem med aktivno dinamiko in stabilnostjo naložb.

Spoznajte nove Triglav vzajemne sklade, ki vam omogočajo, da investirate v priznana družbeno odgovorna in inovativna tehnološka podjetja, ki ustvarjajo prihodnost, v kakršno verjamete vi.

Kateri izmed novih 4 skladov najbolje ustreza vašemu naložbenemu profilu? Preverite!

Spoznajte nove Triglav vzajemne sklade