Odkrito o ETF-jih in vzajemnih skladih

etf skladi ts

ETF-ji so skladi, s katerimi se trguje na borzi. V večini primerov so upravljani pasivno in le sledijo določenemu indeksu, zato imajo lahko nižje upravljavske stroške. Toda pri odločanju za vrsto naložbe strošek njenega upravljanja ne bi smel biti edini kriterij. Poglejte, zakaj.

Rastoče zanimanje za ETF-je, zlasti med mladimi, ni presenečenje. Razmah spletnih platform in aplikacij, kjer lahko sami trgujemo z delnicami in drugimi naložbami, je investiranje približal širšim množicam. Možnost neposrednega trgovanja in razmeroma nizke provizije mnoge prepričajo v odprtje trgovalnega računa in začetek vlaganja.

S tem ni nič narobe, dokler odločitev za takšno vlaganje temelji na kakovostnih informacijah in finančnem znanju. Ker smo pri vlaganju v ETF-je na drugi strani brez sogovornika, ki bi nas lahko opozoril na morebitne tvegane odločitve, je namreč pomembno, da znamo in zmoremo popolnoma samostojno upravljati svoj naložbeni portfelj.

Splet je pri tem lahko koristen vir informacij, a so tudi tukaj znova potrebne izkušnje, da znamo iz množice zapisov in mnenj izluščiti verodostojne in za naš primer relevantne informacije.

V nadaljevanju podajamo nekaj informacij o ETF-jih, ki v spletnih zapisih pogosto umanjkajo.

Cenovna ugodnost ETF-jev

Zaradi nižjih upravljavskih stroškov (provizij) so ETF-ji na prvi pogled – in za nekatere vlagatelje tudi celokupno – ugodnejši od vzajemnih skladov. Toda nižji upravljavski stroški sami po sebi še ne zagotavljajo višjega končnega izkupička. 

Upoštevati je treba celotno sliko, vključno s tem, da se pri ETF-jih ob vsaki transakciji zaračuna provizija, medtem ko so prenosi sredstev med podskladi istega krovnega sklada brezplačni.

Ugodnejši davčni vidik vzajemnih skladov

Primerjave vlaganja v ETF-je in vzajemne sklade včasih spregledajo za marsikoga pomemben davčni vidik. Slovenska davčna zakonodaja namreč ne obdavčuje prehajanja med podskladi istega krovnega sklada, medtem ko je vsaka prodaja ETF-jev (četudi z namenom prerazporeditve sredstev) predmet obdavčitve.

Primer: če želite zaradi spremenjenih gospodarskih razmer zmanjšati izpostavljenost do podjetij iz določene regije, lahko vložena sredstva iz enega vzajemnega sklada enostavno prenesete v drug sklad in pri tem ne plačate davka in stroška transakcije. Če želite enako storiti v primeru ETF-ja, boste morali unovčiti svojo naložbo v prvem ETF-ju in nato sredstva vložiti v drug ETF. Ker gre v tem primeru za prodajo, boste pri tem plačali davek na kapitalski dobiček – ta je lahko tudi 25-odstoten, če se za prerazporeditev sredstev odločite prej kot v 5 letih.

Podpora finančnih strokovnjakov

Pri vlaganju v ETF-je prek spletnih platform in aplikacij je vlagatelj prepuščen svojemu znanju in izkušnjam. Za najbolj izkušene to morda ne predstavlja ovire. Mnogi pa se raje odločijo za vzajemne sklade prav zato, ker na drugi strani dobijo sogovornika – finančnega strokovnjaka – na katerega se lahko pred odločitvijo za investiranje in tudi ves čas trajanja naložbe obrnejo s svojimi vprašanji.

Enostavnost vlaganja v ETF-je

Najbrž ne pretiravamo, če zapišemo, da je razmah platform in aplikacij za spletno trgovanje demokratiziral svet investiranja. Za kar smo prej potrebovali borznega posrednika ali naložbenega strokovnjaka, lahko zdaj z nekaj kliki opravimo sami.

A sama tehnična izvedba nakupa in prodaje vrednostnega papirja je le en del zgodbe uspešnega investiranja. Drugi, znatno pomembnejši del, predstavljajo informacije, znanje in izkušnje.

Tudi, ko gre za vzdrževanje avtomobila, lahko prek spleta pridobimo vsa navodila in orodje, pa vendar (vsaj) za zahtevnejše posege, običajno izberemo usposobljeno servisno delavnico. Zakaj bi torej pri investiranju, ko so lahko v igri še bistveno večji zneski, ravnali drugače?

Na videz enostavno investiranje v ETF-je prek spletnih platform in aplikacij lahko manj izkušenega vlagatelja, ki sledi nasvetom s forumov, hitro zavede v zanj neoptimalne izbire. Pri čemer sploh ni nujno, da so nasveti, ki jih preberemo na spletnih forumih, objektivno napačni. Lahko so najboljša izbira za določen tip vlagatelja, a hkrati popolnoma neprimerni za nekoga drugega. 

Kot na marsikaterem področju tudi pri investiranju velja, da absolutno najboljša izbira ne obstaja. Pri odločanju za naložbo vedno upoštevamo več dejavnikov, kot so sprejemljiva stopnja tveganja, pričakovana donosnost, dolgoročnost vlaganja, znesek, način vplačila (naenkrat ali v več manjših zneskih), izkušenost vlagatelja, davčne posebnosti in še nekateri drugi. Zato se velja izogibati vehementnim izjavam, da je ena vrsta naložbe objektivno boljša od druge.

Upoštevajte čim več vidikov

Pri odločitvi za investiranje je pametno upoštevati tako želje in pričakovanja kot tudi različne vidike in značilnosti posameznih vrst naložb. Bolj kot so želje specifične, bolj lahko pridejo do izraza razlike med vzajemnimi skladi in ETF-ji

Se želite še temeljiteje prepričati, ali so vzajemni skladi ustrezna izbira za vas? Preverite tukaj ali se obrnite na naše svetovalce na brezplačni številki 080 10 19. 

Do 30. aprila 2023 lahko izkoristite priložnost 50 % nižjih vstopnih stroškov za enkratna vplačila v Triglav Sklade. Velja tako za obstoječe kot za nove vlagatelje.

PRIHRANITE 50 % ZDAJ >