Stalna rast, ki temelji na porabi, ni vzdržna

zima tekac ts min 1

Čeprav je rast glavno vodilo gospodarstva in financ, nas predvsem okolje vse bolj opominja, da mimo naravnih zakonov ne gre.

Zahteva po stalni rasti, ki je vgrajena v gospodarsko-finančno ureditev zahodnega sveta, je nezdružljiva z dejstvom, da je količina naravnih virov omejena. Takšen linearno delujoč sistem lahko deluje, ker človeštvo doslej še ni izrabilo vseh virov. Že če pogledamo v naravo, vidimo, da tam stvari potekajo drugače, krožno.

Družbeno-ekonomska ureditev se bo zakonom narave prej ali slej morala prilagoditi. Okolje nas iz dneva v dan opominja, da v nedogled ne bomo mogli samo porabljati. Medtem ko danes hitro dobimo občutek, da bodo vse težave rešene, če fosilna goriva zamenjamo z obnovljivimi viri energije, je realnost nekoliko bolj zapletena.

Če se odpovemo nafti, plinu in premogu

Če bomo pravočasno zmanjšali uporabo fosilnih goriv, se bodo toplogredni izpusti občutno zmanjšali. S tem bomo dvig temperatur na Zemlji ohranili znotraj okvirov, ki še omogočajo ohranitev načina življenja, kot ga poznamo. Toda ob nespremenjenem pogledu na gospodarstvo in finance bomo dolgoročno še vedno imeli težavo.

Odvisnost svetovnega gospodarstva od nafte, plina in premoga ima dva pomembna vidika. Prvi je že omenjeni ekološki. Drugi je ta, da so količine fosilnih goriv omejene. Tudi če uporaba nafte, plina in premoga ne bi povzročala okoljskih posledic, bi prej ali slej prišli v situacijo, ko bi nekega vira zmanjkalo. Zadnje napovedi na primer navajajo, da svetovne zaloge še neizčrpane nafte zadoščajo še za približno 50 let. Kaj pa potem?

A nafta je le najbolj priročen primer. Enako lahko rečemo tudi za litij, ki ga potrebujemo za izdelavo litij-ionskih baterij. Tudi tega bo nekoč zmanjkalo – razen če začnemo učinkovito reciklirati stare, izrabljene baterije.

Ponovna uporaba, reciklaža, krožno gospodarstvo

Zgornje besede večina verjetno poveže z okoljskimi aktivisti, a zadnje čase se vse bolj pojavljajo tudi v gospodarstvu. Vedno več podjetij se namreč zaveda svoje okoljske in družbene odgovornosti, pa tudi dejstva, da je stalna rast nevzdržna.

Znani proizvajalec oblačil za šport in prosti čas kupcem svojih izdelkov omogoča, da jih v primeru poškodbe pošljejo na brezplačno popravilo. Namesto, da bi prodal novo vetrovko in dodatno zaslužil, kupcu ponudi možnost brezplačne zamenjave pokvarjene zadrge.

Pri tem je seveda treba razločevati med praksami, ki jih žene resnična želja po okoljski in družbeni odgovornosti, in tistimi, ki so posledica ustvarjanja podobe okoljsko in družbeno odgovornega podjetja s figo v žepu, za kar se v angleškem jeziku uporablja izraz greenwashing. Primer slednjega bi bil na primer proizvajalec, ki v oglasih komunicira prizadevanje za ohranjanje okolja, hkrati pa svoje izdelke še naprej pakira v plastično embalažo za enkratno uporabo.

Kaj lahko naredimo posamezniki

Posamezniki imamo dvojno moč, da vplivamo na ravnanje podjetij in smer gospodarskega razvoja:

  • Kot potrošniki lahko izbiramo izdelke in storitve podjetij, ki ravnajo odgovorno do okolja, družbe in zaposlenih. Izbiramo lahko izdelke, ki so narejeni trajnostno, iz recikliranih materialov in imajo dolgo življenjsko dobo. Namesto kupovanju novih stvari damo prednost ponovni uporabi in popravilom.
  • Kot vlagatelji investiramo v podjetja, ki upoštevajo trajnostne vidike. V inovativna podjetja, ki razvijajo nove tehnologije za učinkovito rabo energije. V podjetja, ki razumejo pomen trajnostnega razvoja in tako tudi delujejo.

Ste že rešili kviz o trajnosti?

Preverite svoje znanje o trajnostnem razvoju ter odgovornosti podjetij. Na koncu vas čaka darilo!

ZAČNITE S KVIZOM >