Zaradi prihrankov nižji otroški dodatek in dražji vrtec?

varcevanje otroski dodatek vrtec stipendija csd

Naši svetovalci se pogosto srečujejo z vprašanji staršev, ali bo varčevanje v vzajemnih skladih vplivalo na višino otroškega dodatka ali državne štipendije ter na višino plačila za vrtec. Na kratko: pri 95 % vlagateljev se nič ne spremeni. Več v nadaljevanju.

Če imate otroka, se morda tudi vi sprašujete, ali bo vlaganje v vzajemne sklade vplivalo na otroški dodatek, državno štipendijo in plačilo vrtca. Lahko ste brez skrbi – premoženje, kamor sodijo tudi naložbe v vrednostne papirje in prihranki na bančnem računu, se sicer upošteva pri izračunu upravičenosti do socialnih transferjev, a je njegov vpliv na izračun minimalen. Pri veliki večini družin ne povzroči nobene razlike.

Kaj vse upošteva center za socialno delo?

Ko center za socialno delo (CSD) ugotavlja upravičenost do otroškega dodatka, državne štipendije ali znižanja plačila vrtca, upošteva dohodek in premoženje družine.

V dohodek se štejejo vsi dohodki, ki so vključeni v odločbo o odmeri dohodnine za preteklo leto. Pri izračunu premoženja medtem CSD upošteva lastništvo nepremičnin, vozil in plovil, lastniških deležev v podjetjih, vrednostnih papirjev, pa tudi prihranke na bančnem računu in v vezanih depozitih ter naložbe v vzajemne sklade.

Pomembno: na višino otroškega dodatka, državne štipendije in subvencije za vrtec najbolj vpliva povprečni mesečni prihodek na osebo gospodinjstva. 

Primer: v štiričlanski družini, kjer starša na mesec skupaj zaslužita 2.600 evrov, znaša mesečni prihodek na družinskega člana (brez upoštevanja prihrankov) 650 evrov. To številko smo dobili tako, da smo mesečni prihodek staršev (2.600 evrov) delili s številom družinskih članov (4).

Kako CSD pri izračunu upošteva premoženje?

Premoženje, kamor sodijo tudi prihranki in naložbe v vzajemne sklade, ima skoraj neznaten vpliv na višino socialnih transferjev. Ne upošteva se namreč v celoti, temveč se izračuna fiktivni dohodek iz njih po naslednji formuli:

1. Od zneska premoženja odštejemo 48 minimalnih dohodkov (minimalni dohodek bo od 1. aprila 2023 dalje znašal 465,23 evra).

2. Dobljeni znesek pomnožimo s povprečno letno obrestno mero na depozite, vezane 1–2 leti, kakršna je bila leto pred letom vložitve vloge (zadnji razpoložljivi podatek: 0,23 %).

3. Nato vse skupaj delimo s številom mesecev (12) in številom družinskih članov.

V praksi to pomeni, da bi bil pri omenjeni 4-članski družini izračun naslednji:

Predpostavke:

 • 4-članska družina
 • Skupno 2.600 € mesečnih prihodkov
 • Mesečni prihodek na druž. člana brez prihrankov: 2.600€ / 4 = 650 €

Formula

Izračun 1

Izračun 2

Premoženje

30.000 €

300.000 €

– 48 minimalnih dohodkov

(465,23 € x 48)

–22.331,04 €

–22.331,04 €

x povpr. obr. mera na depozite, vezane 1–2 leti

x 0,23 %

x 0,23 %

/ št. mesecev

/ 12

/ 12

/ št. družinskih članov

/ 4

/ 4

= Pribitek zaradi prihrankov

= 0,37 €

= 13,30 €

6. dohodkovni razred

(591,23–713,91 €)

650 €

+ 0,37 €

= 650,37€

650 €

+ 13,30 €

= 663,30 €

Vidimo torej lahko, da je vpliv premoženja resnično minimalen in v našem primeru ne vpliva na uvrstitev v dohodkovni razred. Do razlike bi prišlo šele, če bi bila družina zaradi višine dohodkov povsem na meji dohodkovnega razreda.

Premoženje, ki se ne upošteva pri izračunu

Skrb, da bi se zaradi varčevanja ali naložb uvrstili v višji dohodkovni razred, je še manjša, če vemo, da se velik del premoženja pri izračunu ne upošteva:

 • stanovanje ali hiša, v kateri družina dejansko prebiva in ne presega primerne velikosti (130 m2 za 4-člansko družino),
 • osebno vozilo v vrednosti do 28-kratnika minimalnega dohodka (28 x 465,23 € = 13.026,44 €),
 • osebno vozilo, prilagojeno za prevoz invalidov (v celoti ne glede na vrednost),
 • premoženje, ki se odplačuje na lizing,
 • premoženje, ki je vir dohodka družine (npr. poslovni prostori, kmetijska in gozdna zemljišča, stroji),
 • sredstva na računu prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
 • denar na bančnem računu, ki izvira iz še neporabljenega stanovanjskega kredita.

Brez skrbi lahko varčujete in investirate

Kot lahko vidimo iz formule in primera izračuna, na višino socialnih transferjev daleč najbolj vplivajo prihodki. Vpliv premoženja je minimalen in še tedaj pri veliki večini ne pomeni spremembe dohodkovnega razreda. 

Do izjem v praksi prihaja v dveh primerih:

 • če ima družina več sto tisoč evrov premoženja,
 • če je družina zaradi višine dohodkov povsem na meji dohodkovnega razreda.

Izkušnje kažejo, da pri 95 % vlagateljev investiranje v vzajemne sklade ne vpliva na višino otroških dodatkov, državne štipendije in subvencije za vrtec. Če ste v dvomih, lahko točne številke za primer svoje družine enostavno izračunate po zgoraj prikazani formuli.

Investirajte za svoje otroke

Mnogo staršev varčuje za svoje otroke. Za njihov študij, samostojnost in lažji vstop v svet odraslih. Za dobro finančno popotnico pa ni pomembno samo varčevanje, temveč tudi način nalaganja in plemenitenja prihrankov.

Investiranje v vzajemne sklade z varčevalnim načrtom je enako enostavno kot varčevanje na bančnem računu, a na dolgi rok omogoča višje donose. 

Primer: če ob rojstvu otroka začnete vplačevati 50 evrov mesečno v sklad s povprečnim 5 % letnim donosom, boste lahko sinu ali hčerki ob 18. rojstnem dnevu izročili 17.333 evrov*.

Začnite investirati za otrokovo lažjo osamosvojitev. Kliknite spodnji gumb in brezplačno vam bomo pripravili varčevalni načrt na podlagi vaših zneskov.

ŽELIM INVESTIRATI ZA PRIHODNOST OTROK >

 

* Izračun je informativne narave. Pretekli donosi ne zagotavljajo enakih donosov tudi v prihodnosti.