Nižji davek na kapitalske dobičke - novo v 2022 - ZDoh-2Z

davek zdoh 2z splet

Pomembna novost za vlagatelje: novela Zakona o dohodnini ZDoh-2Z med drugim znižuje obdavčitev dobičkov od kapitala in skrajšuje čas, po katerem izstop iz kapitalskih naložb ni več obdavčen. Preverite, kakšne so spremembe.

Državni zbor je 11. marca 2022 sprejel novelo Zakona o dohodnini ZDoh-2Z, ki prinaša več sprememb na področju obdavčitve dela in dobičkov od kapitala.

Nižja obdavčitev kapitalskih dobičkov v ZDoh-2Z

Najpomembnejši novosti za vlagatelje sta znižana stopnja obdavčitve dobičkov od kapitalskih dobičkov ter skrajšanje dobe, po kateri izstop iz kapitalskih naložb ni več obdavčen.

Obdavčitev kapitalskih dobičkov se z novelo ZDoh z dosedanjih 27,5 odstotka znižuje na 25 odstotkov. Hkrati se skrajšuje tudi doba, po kateri dobički od kapitala niso več obdavčeni. Doslej kapitalski dobiček ni bil več obdavčen po 20 letih od vstopa v naložbo, po novem pa se ta doba skrajšuje na 15 let.

Z drugimi besedami: vlagatelji v vzajemne sklade doslej niso plačali davka, če so v naložbi vztrajali 20 let, po novem pa bodo lahko naložbo neobdavčeno unovčili že po 15 letih.

Spodnja tabela prikazuje, kakšna je po novem obdavčitev glede na trajanje naložbe oziroma čas lastništva kapitala.

 

Čas lastništva kapitala oz. trajanje naložbe Davčna stopnja
do 5 let 25 %
od 5 do 10 let 20 %
od 10 do 15 let 15 %
nad 15 let 0 %

Vir: gov.si

Kaj predstavlja davčno osnovo?

Pomembno je poudariti, da se davek – enako kot doslej – plačuje le na kapitalski dobiček in ne na celotno premoženje. Davčno osnovo pri vzajemnih skladih predstavlja razlika med vloženimi sredstvi, povečanimi za normirane stroške v višini 1 %, in izplačanimi sredstvi, zmanjšanimi za normirane stroške v višini 1 %. 

Ker je davek na kapitalski dobiček končni davek, se ga plača le enkrat in se ne všteva v dohodninsko davčno osnovo.

 
Prehajanje med skladi še naprej neobdavčeno

Prenašanje sredstev med posameznimi skladi krovnega sklada ne predstavlja odsvojitve premoženja, zato preoblikovanja naložbenih portfeljev v skladih niso obdavčena. Obveznost plačila davka od kapitalskih dobičkov nastopi šele ob unovčitvi premoženja oziroma izstopu iz vzajemnih skladov.

Drugače je pri delnicah, kjer je treba ob preoblikovanju portfelja izvesti prodajo enih in nakup drugih delnic. Takšna prodaja ne glede na namen predstavlja odsvojitev premoženja, zato morajo vlagatelji v delnice ob vsakem preoblikovanju delniškega portfelja računati tudi na plačilo davka na kapitalski dobiček.

Nižji davek na oddajanje premoženja v najem

ZDoh-2Z občutno znižuje obdavčitev oddajanja premoženja v najem. Dosedanja 27,5-odstotna davčna stopnja se znižuje na 15 odstotkov, kar bo razveselilo zlasti nepremičninske najemodajalce.

Višja splošna olajšava, nižja davčna stopnja v 5. dohodninskem razredu

Pri obdavčitvi dela sta najpomembnejši novosti zvišanje splošne davčne olajšave in nižja davčna stopnja v najvišjem, 5. dohodninskem razredu.

Splošna davčna olajšava se bo do leta 2025 postopno zvišala s trenutnih 3.500 evrov na 7.500 evrov, s čimer lahko zaposleni pričakujejo nekoliko višje neto plače. Slednje se bodo dodatno zvišale tudi najbolje plačanim zaposlenim, saj se davčna stopnja v 5. dohodninskem razredu znižuje s 50 na 45 odstotkov.

Od kdaj veljajo spremembe?


Novela Zakona o dohodnini je začela veljati 22. marca 2022, pri čemer spremembe na področju dohodnine veljajo tudi za nazaj, in sicer od 1. januarja 2022 dalje.

Izračunajte svojo davčno osnovo pri kapitalskih naložbah

Pri izračunu svoje davčne osnove si lahko pomagate z vlagateljskim kalkulatorjem, s katerim enostavno izračunate pričakovani znesek privarčevanih oziroma izplačanih sredstev. Nato številke le še vstavite v naslednjo formulo, s katero dobite davčno osnovo:

Davčna osnova = (izplačana sredstva – 1 %) – (vložena sredstva + 1 %)

Nato pogledate v zgornjo preglednico z (novimi) davčnimi stopnjami glede na čast trajanja naložbe ter enostavno izračunate, koliko davka boste plačali za konkreten znesek, vložen za določeno število let.

ŽELIM UPORABITI VLAGATELJSKI KALKULATOR >