Znanje je verjetno najboljša investicija

znanje

Ko se pogovarjamo o investicijah, imamo večinoma v mislih naložbe v vrednostne papirje, nepremičnine, plemenite kovine, morda tudi starine ali druge zbirateljske predmete. Redko pa razmišljamo, da je tudi znanje investicija. V mnogo primerih verjetno celo najboljša.

Znanje praviloma zagotavlja boljšo zaposljivost in več možnosti za boljši zaslužek. Odpira vrata v kroge uspešnih ljudi in spodbuja zmagovalno miselnost. 

K sreči je v Sloveniji znanje še vedno enostavno dostopno, če si ga le želimo. A prav dostopnost izobraževanja, ki je načeloma brezplačno oziroma krito iz javnih sredstev, je morda tudi razlog, da na izobrazbo oziroma znanje mnogokrat (še) ne gledamo kot na naložbo. Čeprav je, če pomislimo bolje, prav to. Vsak evro, ki ga vložimo v znanje, se lahko kasneje večkratno povrne skozi višje prihodke ter več priložnosti za poklicno napredovanje in osebni razvoj.

Znanje ni nujno enako stopnji izobrazbe

Zlasti v gospodarstvu se je na številnih področjih že zgodil premik v razmišljanju, kjer med stopnjo izobrazbe in znanjem ni več avtomatičnega enačaja. Predvsem v bolj praktično naravnanih panogah, kjer se zaposleni vsakodnevno soočajo z reševanjem najrazličnejših izzivov, dandanes ni več mogoče enačiti stopnje izobrazbe s količino znanja. Štejejo namreč tudi znanja, pridobljena izven šolskega sistema in s samoizobraževanjem.

Hiter tehnološki razvoj zahteva neprestano izobraževanje na prav vseh poklicnih ravneh, ne glede na to, ali ima posameznik poklicno ali univerzitetno izobrazbo. Tudi avtomehanik, ki vlaga v svoje znanje in kompetence, enako kot inženir povečuje svojo ‘vrednost’ na trgu ter si odpira vrata za boljši zaslužek in morebitno samostojno podjetniško pot.

Formalno izobraževanje je (samo) osnova

Pridobivanje znanja skozi formalen učni proces v osnovni in srednji šoli ter v okviru višje- ali visokošolskega izobraževanja že dolgo ni več dovolj. Tehnologija se spreminja vse hitreje, z njo pa tudi družbeni odnosi. Formalno izobraževanje tako preprosto ne more slediti tempu tehnološkega in družbenega razvoja.

Seveda je znanje, pridobljeno v klasičnih izobraževalnih ustanovah, še vedno nepogrešljiv temelj, ki daje nujno potrebno širino, toda za kasnejši karierni razvoj postajajo vse bolj pomembna specializirana znanja, ki jih usposobljeni predavatelji podajajo na ciljno usmerjenih izobraževanjih. In slednja največkrat niso prav poceni.

Vaš proračun naj vsebuje tudi postavko ‘izobraževanje’

Ko načrtujete svoj osebni ali družinski proračun, zato nikar ne izpustite postavke ‘izobraževanje’. Morda imate to srečo, da vam specializirana izobraževanja plačuje delodajalec, a v tem primeru pomislite na svoje otroke. Ti vsaj na začetku svoje poklicne poti ne bodo imeli tega privilegija. Če bodo želeli z znanjem konkurirati na trgu dela, si bodo morali vsaj na začetku poklicne poti dodatna izobraževanja plačati sami. 

Znanje je investicija za vse življenje

Čeprav marsikatero znanje z leti ni več aktualno – in razmah umetne inteligence bo ‘življenjsko dobo’ številnih znanj še dodatno skrajšal – je dobro vedeti, da je znanje več kot samo sposobnost opravljanja določenega dela ali reševanja določene vrste izzivov. 

Učinek nenehnega učenja in usvajanja novih znanj je mnogo širši. Vpliva tudi na način razmišljanja, delovne navade, (samo)disciplino in ne nazadnje sooblikuje človekovo osebnost. Nove informacije spodbujajo tvorjenje novih nevronskih povezav v možganih, kar pripomore k ohranjanju bistrih misli in rojevanju novih idej.

In konec koncev, izobraževanja so odlična priložnost za spoznavanje novih ljudi z določenega poklicnega področja oziroma kot radi rečemo, za mreženje, ki lahko odpre številna nova vrata za zaposlitev, napredovanje ter podjetniško povezovanje.

Začnite vlagati v znanje že danes

Že danes investirajte del svojih prihrankov, da boste lahko sebi ali svojim otrokom privoščili dodatno izobraževanje, ki ustvarja priložnosti za uspeh ter poklicni in osebnostni razvoj. Eden od najlažjih načinov, da to storite, je varčevalni načrt, kjer lahko z rednimi mesečnimi zneski na dolgi rok privarčujete tudi za obsežnejša izobraževanja.

ZAČNITE TUKAJ >