CSP

Triglav Azija
Obdobje CSP (v %)
1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 2,67
1. 1. 2013 – 31. 12. 2013 2,67
1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 2,63
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 2,68
1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 2,65
1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 2,61
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 2,63
1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 2,63
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 2,62
1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 2,60 
Triglav Jugovzodna Evropa
Obdobje CSP (v %)
1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 2,80
1. 1. 2013 – 31. 12. 2013 2,74
1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 2,80
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 2,76
1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 2,76
1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 2,77
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 2,81
1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 2,78
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 2,73
1. 1. 2021 - 31. 1. 2021 2,71

Dne 22. 6. 2020 se je sklad preimenoval iz Triglav Balkan v Triglav Jugovzhodna Evropa. 

Triglav Energija
Obdobje CSP (v %)
1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 3,08
1. 1. 2013 – 31. 12. 2013 2,94
1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 2,83
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 2,81

 Sklad ne obstaja več. Sklad je bil dne 14. 11. 2016 pripojen k skladu Triglav Naravni viri.

Triglav Evropa
Obdobje CSP (v %)
1. 1. 2013 – 31. 12. 2013 2,42
1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 2,36
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 2,34
1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 2,33
1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 2,58*
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 2,50
1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 2,57
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 2,58
1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 2,56

* Tu prikazana številka celotnih stroškov poslovanja podsklada Triglav vzajemni skladi - Triglav Evropa je ocena stroškov. Ocena je podana zaradi spremembe provizije za upravljanje navedenega podsklada z dnem 3. 5. 2018. Letno poročilo Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi za vsako poslovno leto bo vključevalo podrobnosti o natančnem znesku nastalih stroškov.

 

Triglav High Yield Bond
Obdobje CSP (v %)
1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 1,95
1. 1. 2013 – 31. 12. 2013 1,88
1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 1,86
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 1,85
1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 1,96
1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 1,59
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 1,64
1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 1,61
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 1,60
1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 1,60

Dne 14. 11. 2016 se je sklad Triglav EM Bond preimenoval v Triglav High Yield Bond.

Triglav Hitro rastoča podjetja
Obdobje CSP (v %)
1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 2,72
1. 1. 2013 – 31. 12. 2013 2,72
1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 2,76
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 2,71
1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 2,72
1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 2,62
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 2,64
1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 2,67
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 2,64
1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 2,61
Triglav EM Potrošne dobrine
Obdobje CSP (v %)
1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 2,70
1. 1. 2013 – 31. 12. 2013 2,68
1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 2,67
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 2,66
1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 2,67
1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 2,68
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 2,73
1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 2,72
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 n.p.

Sklad ne obstaja več. Sklad je bil dne 31. 8. 2020 pripojen k skladu Triglav Rastoči trgi.

Triglav Money Market EUR
Obdobje CSP (v %)
1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 0,54*
1. 1. 2013 – 31. 12. 2013 0,54
1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 0,57
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 0,36
1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 0,17
1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 0,26
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 0,26
1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 0,32
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 0,43
1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 0,45
Triglav Naravni viri
OBDOBJE CSP (V %)
1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 2,71
1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 2,65
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 2,65
1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 2,61
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 n.p.

Sklad ne obstaja več. Sklad je bil dne 31. 8. 2020 pripojen k skladu Triglav Zeleni.

Triglav Zeleni
OBDOBJE CSP (V %)
1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 2,75
1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 2,64
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 3,76
1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 2,69
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 2,67
1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 2,58

Dne 22. 6. 2020 se je sklad preimenoval iz Triglav Nepremičnine v Triglav Zeleni in spremenila se je naložbena politika sklada.

Triglav Obvezniški
Obdobje CSP (v %)
1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 1,34
1. 1. 2013 – 31. 12. 2013 1,34
1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 1,34
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 1,33
1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 1,33
1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 1,32
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 1,33
1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 1,32
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 1,33
1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 1,33
Triglav Rastoči trgi
Obdobje CSP (v %)
1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 2,65
1. 1. 2013 – 31. 12. 2013 2,65
1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 2,61
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 2,63
1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 2,67
1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 2,63
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 2,64
1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 2,65
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 2,63
1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 2,60
   
Triglav Renta
Obdobje CSP (v %)
1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 2,09
1. 1. 2013 – 31. 12. 2013 2,10
1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 2,08
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 2,07
1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 2,08
1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 2,07
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 2,08
1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 2,07
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 2,06
1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 2,08
Triglav Severna Amerika
Obdobje CSP (v %)
1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 2,71
1. 1. 2013 – 31. 12. 2013 2,70
1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 2,64
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 2,63
1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 2,68
1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 2,63
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 2,63
1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 2,62
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 2,59
1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 2,56
Triglav Surovine in materiali
Obdobje CSP (v %)
1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 3,10
1. 1. 2013 – 31. 12. 2013 3,04
1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 2,93
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 2,89

Sklad ne obstaja več. Sklad je bil dne 14. 11. 2016 pripojen k skladu Triglav Naravni viri. 

Triglav Steber Global
Obdobje CSP (v %)
1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 2,18
1. 1. 2013 – 31. 12. 2013 2,58
1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 2,60
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 2,57
1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 2,58
1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 2,57
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 2,58
1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 2,57
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 2,56
1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 2,56
Triglav Svetovni razviti trgi
Obdobje CSP (v %)
1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 2,64
1. 1. 2013 – 31. 12. 2013 2,61
1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 2,60
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 2,59
1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 2,60
1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 2,60
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 2,59
1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 2,58
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 2,57
1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 2,57
Triglav Top Brands
Obdobje CSP (v %)
1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 2,75*
1. 1. 2013 – 31. 12. 2013 2,80
1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 2,68
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 3,05
1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 2,67
1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 2,60
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 2,60
1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 2,60
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 2,59
1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 2,57
Triglav Zdravje in farmacija
Obdobje CSP (v %)
1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 2,76
1. 1. 2013 – 31. 12. 2013 2,63
1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 2,61
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 2,59
1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 2,59
1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 2,59
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 2,59
1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 2,58
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 2,58
1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 2,56
mešani Triglav Evropa
Obdobje CSP (v %)
1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 2,58

Sklad ne obstaja več. Sklad je bil dne 16. 12. 2013 pripojen k delniškemu skladu Triglav Evropa. 

Triglav Aktivni
Obdobje CSP (v %)
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 2,50 %*
1. 1. 2021 - 31. 1. 2021 2,35

*Podatek o obsegu celotnih stroškov poslovanja predstavlja oceno, saj sklad še ni posloval dovolj dolgo.

Triglav Preudarni
Obdobje CSP (v %)
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 2,00 %*
1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 1,83

* Podatek o obsegu celotnih stroškov poslovanja predstavlja oceno, saj sklad še ni posloval dovolj dolgo.

Triglav Tehnologija
Obdobje CSP (v %)
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 2,75 %*
1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 2,57

*Podatek o obsegu celotnih stroškov poslovanja predstavlja oceno, saj sklad še ni posloval dovolj dolgo.

Celotni stroški poslovanja (CSP) podskladov krovnega sklada zajemajo provizijo za upravljanje, provizijo za opravljanje skrbniških storitev in druge stroške, ki bremenijo premoženje podskladov in ne neposredno vlagateljev. Podatki izhajajo iz letnega poročila o poslovanju podskladov za preteklo poslovno leto. Izračuni  so opravljeni v skladu s Sklepom o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada (Ur.l.RS, št. 100/15). Do 31.12.2011 je bila metodologija izračunov nekoliko drugačna (Ur.l.RS, št.124/2004). Historični podatki o celotnih stroških poslovanja podskladov (TER) in stopnji obrata naložb (PTR) so prikazani v arhivu.

*Prikazana številka celotnih stroškov poslovanja podsklada je ocena stroškov. Ocena je uporabljena zato, ker podsklad še ni posloval celo poslovno leto. Letno poročilo podsklada za vsako poslovno leto vključuje podrobnosti o natančnem znesku nastalih stroškov.

Zapri

Želim izvedeti več

V primeru, da ste mlajši od 15 let, za oddajo povpraševanja potrebujete privolitev staršev ali skrbnika.

Privolim, da lahko družba Triglav Skladi d.o.o. moje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-pošta) in druge podatke, zbrane preko spletnega brskalnika, zbira in uporablja za neposredno trženje, profiliranje, spremljanje obnašanja ciljnega kupca in občasno prejemanje prilagojenih sporočil po e-pošti oziroma telefonu (tudi SMS). Privolitev lahko kadarkoli prekličem. Moje podatke lahko obdelujejo samo pooblaščeni zaposleni in pogodbeni obdelovalci družbe. S potrditvijo sem seznanjen, da so podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov, vključno s pravicami posameznika, dostopne v rubriki Politika zasebnosti.

Obveščanje izvaja družba Triglav Skladi d.o.o. Z vašo privolitvijo vam bomo lahko pripravili ponudbe, ki bodo prilagojene prav vašim potrebam, zahtevam in interesom oz. vašemu profilu. Na podlagi prepoznanih interesov, navad, potreb, zahtev in želja se bomo lahko posebej posvetili temu, da vam v največji možni meri ponudimo zgolj tisto, kar resnično potrebujete. Redno vas bomo lahko obveščali o vam prilagojenih ponudbah, storitvah in novostih družb Skupine Triglav, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. – za popoln, ažuriran seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu).

Pomembno:

Seznanitvene informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov

Družba Triglav Skladi d.o.o. vaše osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi vaše privolitve in za namene, ki so opredeljeni zgoraj ter natančneje opisani tukaj hrani do preklica privolitve z vaše strani.

Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj opredeljene namene ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje. Posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav Skladi, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, ali na dpo@triglavskladi.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v družbi Triglav Skladi d.o.o. lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglavskladi.si.

Za uspešno oddajo morate sprejeti privolitev. V kolikor ne želite, lahko še vedno stopite v stik z nami prek 080 10 19.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na https://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

Varčevanje za pokojnino – kdaj je potrebno začeti?

Preberite e-vodič 3 koraki do brezskrbne prihodnosti

Preberite e-vodič