Naložbena politika vzajemnih skladov

Vzajemni skladi se med seboj razlikujejo predvsem glede naložbene politike, ki natančneje opredeljuje, kam sklad nalaga svoja sredstva z vidika:

 • vrste vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov (delnice, obveznice, zakladne menice, bančni depoziti ipd.);
 • geografske regije (Amerika, Evropa, Azija, ipd.) ali posamezne države;
 • gospodarske sektorje (finance, zdravstvo, tehnologija, nepremičnine, ipd.);
 • razrede velikosti podjetij, v katere sklad investira (majhna, srednja, velika podjetja);
 • valute (evro, dolar, jen ipd.).

Vzajemni skladi na osnovi različnih naložbenih politik vlagateljem omogočajo različne višine pričakovanih donosov in stopnje nihajnosti upravljanih sredstev. Te vlagatelji izberejo glede na svoj naložbeni tip. Višji kot je odstotek sredstev sklada, naloženih v delnice, bolj je vlaganje sredstev v tak sklad tvegano, saj je nihajnost sklada večja, po drugi strani pa je dolgoročno višji tudi pričakovani donos, ki ga tak sklad dosega.

Vrste skladov

Glede na naložbeno politiko lahko vzajemne sklade družbe Triglav Skladi razvrstimo v enega od štirih vrst vzajemnih skladov. Pri tem lahko za vsako vrsto sklada na podlagi dolgoročnih preteklih gibanj opredelimo pričakovan povprečni letni donos:

Triglav Skladi upravljajo 17 različnih vzajemnih skladov:

Delniški skladi

 • Pričakovana letna donosnost je 8 %;
 • 85% in več sredstev sklad investira v delnice;
 • priporočljiva doba varčevanja v teh skladih je več kot 5 let.

Mešani skladi

 • Pričakovana letna donosnost je 4–6 %;
 • od 35–65 % sredstev sklad investira v delnice, ostalo pa v varnejše obveznice in bančne depozite;
 • priporočljiva doba varčevanja v teh skladih je več kot 3 leta.

Obvezniški skladi

 • Pričakovana letna donosnost je 2–4 %; ;
 • najmanj 90 % sredstev sklad investira v obveznice;
 • priporočljiva doba varčevanja v teh skladih je več kot 3 leta.

Skladi denarnega trga

 • Pričakovana letna donosnost je do 2 %;
 • Priporočljivo za kratkoročno investiranje privarčevanih sredstev.
Zapri

Želim izvedeti več

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na https://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

Strokovni prispevki

Najpomembnejši teden v letošnjem letu?

Preberi več