1. Pristop k skladu

Vlagatelj mora pred vplačilom v vzajemni sklad pristopiti k pravilom upravljanja izbranih (pod)skladov Krovnega sklada s podpisom pristopne izjave. Pristopno izjavo lahko podpišete na enem od naših številnih pooblaščenih vpisnih mest po celi Sloveniji.

Ob prvem pristopu k vzajemnemu skladu je v skladu z zakonodajo nujno potrebna identifikacija stranke.

Fizične osebe za pristop k vzajemnemu skladu ali naložbeni kombinaciji potrebujejo:

 • veljaven osebni dokument (osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje),
 • davčno številko,
 • podatek o plačilnem računu (številka TRR in naziv banke).

Mladoletne osebe pristop opravijo skupaj s svojim zakonitim zastopnikom (starši). V kolikor mladoletna oseba še nima osebnega dokumenta, lahko zakoniti zastopnik predloži rojstni list.

Pravne osebe za pristop k skladom potrebujejo:

 • veljaven osebni dokument zakonitih zastopnikov/pooblaščencev (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje),
 • davčno številko zakonitih zastopnikov/pooblaščencev,
 • notarsko overjen izpis iz sodnega ali drugega javnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
 • podatke o dejanskih lastnikih,
 • davčno številko pravne osebe,
 • matično številko pravne osebe,
 • številko plačilnega računa pravne osebe,
 • žig pravne osebe,
 • v kolikor pristop opravlja pooblaščenec pravne osebe, ta potrebuje pooblastilo družbe za zastopanje.

Vlagatelj lahko k (pod)skladom Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi pristopi:

Več o pristopu k skladom »

2. Vplačilo v vzajemni sklad

Pristopu k vzajemnemu skladu sledi nakazilo sredstev na transakcijski račun izbranega sklada. Nakazilo se izvede s pomočjo plačilnega naloga, ki ga vlagatelj prejme ob pristopu. Znesek vplačila vlagatelj določi sam, plačilo pa izvrši preko banke, sistema elektronskega bančništva, pošte ali drugih družb, ki so pooblaščene za izvajanje plačilnega prometa.

Vlagatelj lahko izbira med dvema načinoma vplačevanja:

 • posamičnimi oziroma enkratnimi vplačili;
 • rednimi mesečnimi vplačili s pomočjo direktne obremenitve SEPA v okviru varčevalnega načrta;
 • ali se odloči za oboje hkrati; večji znesek sredstev vplača enkratno, hkrati pa mesečno varčuje s pomočjo direktne obremenitve SEPA v okviru varčevalnega načrta.

Več o vplačilih v vzajemni sklad »             

3. Vnovično nakazilo sredstev

Po vsakem posamičnem enkratnem vplačilu prejmete obračun vplačanih sredstev in nov plačilni nalog za vnovično nakazilo sredstev. V kolikor plačilni nalog založite, ga lahko kadarkoli zahtevate in vam ga pošljemo ponovno.

Odločite se lahko tudi za vplačevanje sredstev preko sistema direktnih obremenitev SEPA. Direktne obremenitve SEPA nadomeščajo klasične trajne naloge, njihova uporaba v praksi pa je identična. Omogočajo enostavno vplačevanje v vzajemne sklade, saj se mesečni obrok samodejno in redno izvede z vašega transakcijskega računa.

Več o direktnih obremenitvah SEPA »

Postopek izplačila iz vzajemnega sklada

Tako enostavno, kot ste znesek vplačali, lahko svoja sredstva iz vzajemnega sklada tudi dvignete. To storite tako, da izpolnite obrazec Naročilo za prodajo in prenos enot podsklada.

Obrazec lahko izpolnite in oddate na enem od pooblaščenih vpisnih mest Triglav Skladov. V primeru, da bi zahtevek želeli posredovati upravljavcu po pošti ali telefaksu, morate zahtevku priložiti kopije vseh potrebnih listin oziroma dokumentov.

Več o izplačilih iz sklada »                                                           

Prenos sredstev med skladi

Vlagatelj lahko sredstva v vzajemnih skladih v okviru Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi enostavno prenaša iz enega sklada v drug sklad in tako sam aktivno upravlja s svojim premoženjem. Če želi vlagatelj prehajati iz enega v drug sklad znotraj Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi, mora izpolniti obrazec za prenos sredstev Naročilo za prodajo in prenos enot podsklada.

Naročilo lahko izpolnite in oddate na enem od pooblaščenih vpisnih mest Triglav Skladi. V primeru, da bi ga želeli posredovati upravljavcu po pošti ali telefaksu, mu morate priložiti vse potrebne listine oziroma dokumente.

Zapri

Želim izvedeti več

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na https://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

Mesečno poročilo

Poročilo o poslovanju Triglav vzajemnih skladov, maj 2018

Preberite poročilo