Opozorilo vlagateljem Triglav Skladov

Splošne informacije

Družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: družba) upravlja podsklade Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.

Podatki o naravi tveganosti posameznega sklada (sintetični kazalnik tveganja) so navedeni v Prospektu krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in Ključnih podatkih za vlagatelje, ki so vlagateljem v slovenskem jeziku na voljo na vseh vpisnih mestih in na spletni strani družbe , kakor tudi v zavihku Pravno obvestilo. Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni na tej spletni strani in nekaterih dnevnih časopisih.

Podsklad denarnega trga ni naložba, ki zagotovo prinaša dobiček, in ni enaka naložbi v depozite. Podsklad denarnega trga ne prejema zunanje podpore. Glavnica, ki se vloži v podsklad denarnega trga, se lahko spremeni. Tveganje za izgubo glavnice nosi vlagatelj.

V primeru, da objava ali oglas prikazuje podatke o pretekli donosnosti naložbe v enote investicijskega sklada, velja, da izračun pretekle donosnosti temelji na podatkih o vrednosti enote premoženja oziroma knjigovodski oziroma tržni ceni delnice investicijskega sklada, če ni drugače zapisano. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov.

V primeru, da objava ali oglas vsebuje podatek o pretekli donosnosti investicijskega sklada, slednji odraža rezultat v letnem ali večletnem časovnem obdobju, ki se začne s prvim dnem koledarskega meseca in konča z zadnjim dnem koledarskega meseca, če ni drugače zapisano. Referenčno obdobje je odvisno od posameznega tržnega sporočila, vendar pa se pretekla donosnost v glavnem razkriva za predhodnih 10 let oz. za celotno obdobje, ko gre za sklade, ki so bili ustanovljeni pred tem. V primeru, ko so informacije o pretekli uspešnosti izražene v drugi valuti kot evro (EUR), opozarjamo, da se donosi lahko povečajo ali zmanjšajo zaradi nihanja valute.

Predstavljeni scenariji so ocena prihodnjih rezultatov, ki temeljijo na dokazih iz preteklosti o tem, kako se vrednost te naložbe spreminja in/ali sedanjih tržnih pogojev in niso natančen kazalnik. Kaj boste dobili, bo odvisno od tega, kako uspešen bo trg in kako dolgo boste imeli naložbo/produkt.

Vstopni stroški ob vplačilu v podsklade Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi

Najvišji vstopni stroški ob vplačilu v sklade Triglav Azija, Triglav Jugovzhodna Evropa, Triglav Hitro rastoča podjetja, Triglav Zeleni, Triglav Top Brands, Triglav Zdravje in farmacija, Triglav Tehnologija, Triglav Evropa, Triglav Rastoči trgi, Triglav Renta, Triglav Severna Amerika, Triglav Steber Global, Triglav Svetovni razviti trgi in Triglav Aktivni znašajo 3,00 %, v Triglav Obvezniški, Triglav High Yield Bond in Triglav Preudarni 1,50 %.  Pri vplačilih v podsklad denarnega trga - Triglav Money Market EUR družba ne zaračunava vstopnih stroškov. Vstopni stroški se v primeru višjih vplačil znižajo v skladu z lestvico, objavljeno na tej strani. Navedeni vstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.

Družba Triglav Skladi izstopnih stroškov ne zaračunava, razen ob določenih pogojih v primeru varčevalnih shem in za spodaj navedene investicijske kupone, kjer izstopni stroški znašajo največ 2,00 %.

Izjema je za vlagatelje, ki so pridobili enote premoženja Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Zdravje in farmacija in ki so bili pred 9. 5. 2013 imetniki enot premoženja sklada ALTA HEALTH, pri katerih izstopni stroški znašajo največ 2,00 %.

Izjema je tudi za vlagatelje, ki so pridobili enote premoženja Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Jugovzhodna Evropa, ki so bili pred 20. 4. 2018 imetniki enot premoženja sklada ALTA.SI, pri katerih izstopni stroški znašajo največ 2,00 %.

Podatki o vrednosti enote premoženja za obdobje pred 1. 1. 2007 so preračunani v evre po tečaju zamenjave 1 evro = 239,640 tolarja. Izjema je sklad Triglav Renta, kjer so podatki o vrednosti enote premoženja pred 1. 1. 2007 preračunani v evre po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan tečaja, saj je sklad posloval tudi pred 1. 1. 2004. 

Navedeni vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazano donosnost.

Povzetek pravnega obvestila ter razkritja v zvezi z vsebino objav

Vsebina spletnega mesta oziroma objava na socialnih in drugih omrežjih ali platformah je bila za uporabnike pripravljena preudarno, skrbno in v skladu s strokovnimi standardi družbe. Njen namen je tako informativen kot izobraževalen, podane informacije pa so bile pridobljene iz virov, za katere družba Triglav Skladi verjame, da so verodostojni. Objavljene vsebine same po sebi ne pomenijo naložbenega priporočila in jih je treba obravnavati tudi v kontekstu individualnih potreb in naložbenih ciljev posameznika, zato uporabnike spletnega mesta vabimo, da se pred sprejetjem naložbene odločitve posvetujejo s strokovnjaki družbe Triglav Skladi in si tako pridobijo dodatne informacije, potrebne za sprejem preudarne naložbene odločitve. Uporabnike tega spletnega mesta vabimo tudi, da si pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve preberejo razkritja v zvezi s tržnimi sporočili.

V primeru kakršnih koli dodatnih vprašanj ali nejasnosti v zvezi z objavljenimi  vsebinami s strani družbe, je uporabnikom na voljo elektronski naslov za komuniciranje z družbo: info@triglavskladi.si.

Celotno pravno obvestilo je dostopno tukaj.

Povzetek Politike zasebnosti in pravic s področja varstva osebnih podatkov

Družba Triglav Skladi d. o. o. vaše osebne podatke obdeluje skladno z določbami veljavne zakonodaje in na podlagi vaše privolitve in za namene, ki so natančneje opisani v vsakokrat veljavni  Politiki zasebnosti, ki je dosegljiva tukaj.

Posameznik lahko kadar koli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj opredeljene namene ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za namen neposrednega trženja. Posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, 1000 Ljubljana, ali na dpo@triglavskladi.si, kjer je dosegljiva tudi pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov.

Dodatne informacije so na voljo v zavihku »Dokumenti«.

Zapri

Želim izvedeti več

V primeru, da ste mlajši od 15 let, za oddajo povpraševanja potrebujete privolitev staršev ali skrbnika.

Privolim, da lahko družba Triglav Skladi d.o.o. moje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-pošta) in druge podatke, zbrane preko spletnega brskalnika, zbira in uporablja za neposredno trženje, profiliranje, spremljanje obnašanja ciljnega kupca in občasno prejemanje prilagojenih sporočil po e-pošti oziroma telefonu (tudi SMS). Privolitev lahko kadarkoli prekličem. Moje podatke lahko obdelujejo samo pooblaščeni zaposleni in pogodbeni obdelovalci družbe. S potrditvijo sem seznanjen, da so podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov, vključno s pravicami posameznika, dostopne v rubriki Politika zasebnosti.

Obveščanje izvaja družba Triglav Skladi d.o.o. Z vašo privolitvijo vam bomo lahko pripravili ponudbe, ki bodo prilagojene prav vašim potrebam, zahtevam in interesom oz. vašemu profilu. Na podlagi prepoznanih interesov, navad, potreb, zahtev in želja se bomo lahko posebej posvetili temu, da vam v največji možni meri ponudimo zgolj tisto, kar resnično potrebujete. Redno vas bomo lahko obveščali o vam prilagojenih ponudbah, storitvah in novostih družb Skupine Triglav, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. – za popoln, ažuriran seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu).

Pomembno:

Seznanitvene informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov

Družba Triglav Skladi d.o.o. vaše osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi vaše privolitve in za namene, ki so opredeljeni zgoraj ter natančneje opisani tukaj hrani do preklica privolitve z vaše strani.

Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj opredeljene namene ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje. Posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav Skladi, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, ali na dpo@triglavskladi.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v družbi Triglav Skladi d.o.o. lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglavskladi.si.

Za uspešno oddajo morate sprejeti privolitev. V kolikor ne želite, lahko še vedno stopite v stik z nami prek 080 10 19.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na https://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

Varčevalni nasveti

Kako v 5 korakih začeti z varčevanjem denarja

Pripravite si svoj načrt