Daring

Komu je namenjena naložbena kombinacija Triglav Drzni?

  • Vlagateljem, ki si želite investirati v ozko specializirane naložbe.
  • Vlagateljem z izkušnjami in znanjem o delovanju kapitalskih trgov.
  • Vlagateljem, ki želite na dolgi rok oplemenititi svoje premoženje.
  • Vsem, ki znate sprejemati visoke nihaje vloženih sredstev in veste, da kapitalski trgi delujejo ciklično.

Naložbena kombinacija Triglav Drzni vam omogoča plemenitenje sredstev v izbranih, ozko specializiranih naložbah. Triglav Drzni je prava izbira za vas, če ste s svojimi naložbami že prisotni na razvitih kapitalskih trgih, investirate izključno dolgoročno in ste vajeni nihajnosti na kapitalskih trgih. Ker se tovrstne naložbe lahko gibljejo tudi drugače od povprečja kapitalskih trgov, naložbeno kombinacijo Triglav Drzni priporočamo kot dolgoročni dodatek vašemu osnovnemu portfelju naložb.

Za vlagatelje

Če imate visoka naložbena pričakovanja, se odločite za kombinacijo Triglav Drzni. Z vplačilom boste pridobili vnaprej določeno razmerje delniških vzajemnih skladov Triglav Jugovzhodna Evropa (40 %), Triglav Rastoči trgi (40 %) in Triglav Hitro rastoča podjetja (20 %).

Ker gre za naložbo, pri kateri morate sprejemati relativno visoko tveganje, naložbeno kombinacijo priporočamo bolj izkušenim vlagateljem, ki ob nihanjih na trgih znajo ohraniti mirno kri, a jim čas ali volja ne dopušča, da bi se odločili za samostojno pot v svet borze.