Megatrends

Komu je namenjena naložbena kombinacija Triglav Megatrendi?

  • Vlagateljem, ki želite sodelovati v potencialu globalnih sil družbenega razvoja, za katere verjamemo, da bodo oblikovale našo prihodnost v naslednjih desetletjih.
  • Dolgoročnim varčevalcem z nekaj izkušnjami in znanjem o delovanju kapitalskih trgov.
  • Vlagateljem, ki želite oplemenititi svoje premoženje in pričakujete visoke donose, ter ste pripravljeni sprejeti večja tveganja.

Naložbena kombinacija Triglav Megatrendi vam omogoča visoke donose v ozko specializiranih naložbah z dolgoročno perspektivo rasti, ki izvira iz demografskih sprememb in omejitve razpoložljivosti naravnih virov. Triglav Megatrendi je prava izbira za vas, če je vaša varčevalna pot dolgoročna in od nje ne boste odstopili ne glede na nihajnost posameznih skladov. Zavedate se, da lahko sredstva zanihajo močno tudi navzdol in veste, da bo nadpovprečni donos prineslo šele konsistentno dolgoročno varčevanje, ki ste se mu pripravljeni zavezati vsaj za 5 let. Ker se tovrstne naložbe lahko gibljejo tudi drugače od povprečja kapitalskih trgov, naložbeno kombinacijo priporočamo kot dolgoročni dodatek vašemu osnovnemu portfelju naložb.

Za vlagatelje

Če imate nadpovprečna naložbena pričakovanja, se odločite za kombinacijo Triglav Megatrendi. Z vplačilom boste pridobili vnaprej določeno razmerje sektorskih delniških vzajemnih skladov, ki predstavljajo ključne globalne trende: Triglav Zeleni 50 %, Triglav Rastoči trgi 30 % in Triglav Zdravje in farmacija 20 %.

Ker gre za naložbo, pri kateri morate sprejemati relativno visoko naložbeno tveganje, naložbeno kombinacijo priporočamo bolj izkušenim vlagateljem, ki se zavedajo, da želene visoke donose spremlja tudi visoka nihajnost vloženih sredstev.