Balance

Komu je namenjena naložbena kombinacija Triglav Zmerni?

  • Dolgoročnim varčevalcem, ki se prvič odločate razporediti svoje naložbe v delnice.
  • Vlagateljem, ki želite oplemenititi svoje premoženje bolje kot na denarnem trgu.
  • Tistim, ki vas zanimajo globalne naložbe in pričakujete zmerne donose.
  • Vsem, ki želite kombinirati razpršenost in donosnost naložb.
  • Tistim, ki na področju naložb radi ohranjate nadzor.

 

Naložbena kombinacija Triglav Zmerni vam omogoča ugodno razmerje med razpršenostjo in donosom. Priporočamo jo kot osnovni delniški portfelj vlagatelja. Triglav Zmerni je prava izbira za vas, če vam je pomembno ohranjanje ravnotežja investiranih sredstev in se pri izbiri med donosom in varnostjo svojih naložb najpogosteje odločite za srednjo pot. Konsistentnemu dolgoročnemu varčevanju ste se pripravljeni zavezati dolgoročno.

Za vlagatelje

Če imate zmerna naložbena pričakovanja, se odločite za kombinacijo Triglav Zmerni. Z vplačilom boste pridobili vnaprej določeno razmerje vzajemnih skladov Triglav Svetovni razviti trgi (40 %), Triglav Steber Global (40 %) in Triglav Renta (20 %).

Naložbeno kombinacijo priporočamo vlagateljem, ki sta jim pomembni tako razpršenost investiranih sredstev kot tudi potencialni donos delniških trgov.