• Triglav Renta

  Triglav Renta sredstva investira v delnice največjih svetovnih podjetij in prvovrstne državne in podjetniške obveznice ter je prava izbira za vse z zmernimi naložbenimi pričakovanji.

  • +9,32 % 1 leto
  • +8,47 % 3 leta
 • Triglav Top Brands

  Triglav Top Brands vlaga v delnice podjetij, ki upravljajo z najbolj prepoznavnimi svetovnimi blagovnimi znamkami.

  • +29,03 % 1 leto
  • +27,02 % 3 leta
 • Triglav Sklad denarnega trga EUR

  Osnovni naložbeni cilj sklada je ohranitev glavnice in donosnost, skladna z obrestnimi merami na denarnem trgu ob visoki varnosti naložb ter visoki stopnji likvidnosti, ob istočasnem spodbujanju okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja.

  • +2,64 % 1 leto
  • +1,76 % 3 leta
 • Triglav Azija

  V svoj portfelj želite vključiti delnice zanimivejših azijskih podjetij in vlagati v najobetavnejše gospodarsko območje na svetu.

  • -20,16 % 1 leto
  • -49,62 % 3 leta
 • Triglav Evropa

  Osrednji naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja ob istočasnem spodbujanju
  določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja.

  • +8,26 % 1 leto
  • +20,19 % 3 leta
 • Triglav Hitro rastoča podjetja

  Vlagati želite v delnice malih, fleksibilnih in hitro rastočih podjetij z velikim potencialom rasti.

  • +8,40 % 1 leto
  • +4,13 % 3 leta
 • Triglav Jugovzhodna Evropa

  Zanima vas ozko specializirana naložba v obetavno ekonomsko področje in delnice izbranih podjetij balkanske regije.

  • +16,79 % 1 leto
  • +50,38 % 3 leta
 • Triglav Okoljska perspektiva

  Triglav Okoljska perspektiva vlaga v izbrana globalna podjetja, ki razvijajo, proizvajajo in ponujajo proizvode ali storitve, ki temeljijo na tehnologijah, ki so okolju manj škodljive kot trenutno splošno uveljavljene tehnologije. 

  • +6,02 % 1 leto
  • +7,80 % 3 leta
 • Triglav Severna Amerika

  Zagotoviti si želite naložbo v največji in najrazvitejši svetovni kapitalski trg ter investirati v delnice največjih podjetij na ameriškem trgu in v dolarsko valuto.

  • +26,73 % 1 leto
  • +41,62 % 3 leta
 • Triglav Steber Global

  Zanima vas razpršitev naložb v kapitalsko močna in visoko likvidna podjetja s potencialom stabilne rasti v okviru največjega slovenskega vzajemnega sklada za globalne naložbe.

  • +11,75 % 1 leto
  • +8,82 % 3 leta
 • Triglav Svetovni razviti trgi

  Sklad Triglav Svetovni razviti trgi spodbuja okoljske in družbene značilnosti ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. 

  • +14,51 % 1 leto
  • +27,44 % 3 leta
 • Triglav Tehnologije prihodnosti

  Sklad vlaga v delnice najperspektivnejših in najmočnejših tehnoloških podjetij, ki razvijajo in proizvajajo proizvode ali storitve, ki temeljijo na tehnologijah prihodnosti ali gradijo poslovne modele na uporabi tehnologij prihodnosti.

  • +46,76 % 1 leto
  • +27,48 % 3 leta
 • Triglav Trgi v razvoju

  Sklad Triglav Trgi v razvoju spodbuja okoljske in družbene značilnosti ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. 

  • -5,87 % 1 leto
  • -33,31 % 3 leta
 • Triglav Zdravje in dobro počutje

  Triglav Zdravje in dobro počutje vlaga v delnice podjetij, ki razvijajo, proizvajajo in ponujajo proizvode ali storitve, ki izboljšujejo človekovo zdravje in počutje.

  • +4,93 % 1 leto
  • +34,40 % 3 leta