• Triglav Renta

  Ste zmerni vlagatelj, ki želi uravnoteženo izpostavljenost do delnic največjih svetovnih podjetij ter prvovrstnih državnih in podjetniških obveznic.

  • -2,93 % 1 leto
  • +16,26 % 3 leta
 • Triglav Top Brands

  Investirati želite v delnice globalnih podjetij z najbolj uveljavljenimi blagovnimi znamkami na svetu, kot so Coca-Cola, BMW, Google, L'Oreal in številne druge.

  • +3,07 % 1 leto
  • +51,53 % 3 leta
 • Triglav Preudarni

  Ste preudarni vlagatelj, ki je zdravo previden in stremi k ravnovesju med priložnostmi in tveganji.

  • -6,58 % 1 leto
  • n.p. % 3 leta
 • Triglav Money Market EUR

  Triglav Money Market EUR sredstva investira v instrumente denarnega trga in v bančne depozite ter je prava izbira za čas, ko ne želite biti izpostavljeni višjemu tveganju.

  • -0,67 % 1 leto
  • -1,42 % 3 leta
 • Triglav High Yield Bond

  Investirati želite v visoko donosne državne in podjetniške obveznice ter si zagotoviti višjo donosnost kot pri obveznicah visoke bonitete.

  • -10,89 % 1 leto
  • +0,52 % 3 leta
 • Triglav Obvezniški

  Ste umirjeni vlagatelj, ki želi investirati v obveznice z visoko bonitetno oceno in s tem uravnavati nihajnost portfelja.

  • -10,86 % 1 leto
  • -11,98 % 3 leta
 • Triglav Azija

  V svoj portfelj želite vključiti delnice zanimivejših azijskih podjetij in vlagati v najobetavnejše gospodarsko območje na svetu.

  • -22,50 % 1 leto
  • +17,35 % 3 leta
 • Triglav Evropa

  Dobri poslovni rezultati in dolgoročna poslovna strategija sta prednosti za vse, ki vas zanimajo uveljavljena evropska podjetja.

  • -9,28 % 1 leto
  • +14,02 % 3 leta
 • Triglav Hitro rastoča podjetja

  Vlagati želite v delnice malih, fleksibilnih in hitro rastočih podjetij z velikim potencialom rasti.

  • -3,80 % 1 leto
  • +23,95 % 3 leta
 • Triglav Jugovzhodna Evropa

  Zanima vas ozko specializirana naložba v obetavno ekonomsko področje in delnice izbranih podjetij balkanske regije.

  • +6,35 % 1 leto
  • +12,28 % 3 leta
 • Triglav Rastoči trgi

  Vlagati želite v hitro rastoče trge Latinske Amerike, Vzhodne Evrope, Azije in Pacifika, ki v zadnjih letih beležijo nekajkrat višjo gospodarsko rast od razvitih trgov.

  • -15,47 % 1 leto
  • +11,91 % 3 leta
 • Triglav Severna Amerika

  Zagotoviti si želite naložbo v največji in najrazvitejši svetovni kapitalski trg ter investirati v delnice največjih podjetij na ameriškem trgu in v dolarsko valuto.

  • +7,01 % 1 leto
  • +58,51 % 3 leta
 • Triglav Steber Global

  Zanima vas razpršitev naložb v kapitalsko močna in visoko likvidna podjetja s potencialom stabilne rasti v okviru največjega slovenskega vzajemnega sklada za globalne naložbe.

  • -5,19 % 1 leto
  • +23,94 % 3 leta
 • Triglav Svetovni razviti trgi

  Zagotoviti si želite izpostavitev v delnicah največjih svetovnih podjetij iz najbolj razvitih trgov Severne Amerike, Evrope, Azije in Pacifika.

  • +2,24 % 1 leto
  • +43,37 % 3 leta
 • Triglav Tehnologija

  Želite biti del sprememb in investirati v sektor informacijske tehnologije in v sorodne panoge, katerih poslovanje temelji na uporabi informacijske tehnologije, kot so: videoigre, družbeni mediji, internet, internetna prodaja …

   

  • -8,10 % 1 leto
  • n.p. % 3 leta
 • Triglav Zdravje in farmacija

  Zavedate se pomena vlaganja v delnice podjetij iz sektorja zdravstvo in farmacija, ki zaradi staranja prebivalstva in podaljševanja življenjske dobe prinašajo stabilno rast na srednji in daljši rok.

  • +14,43 % 1 leto
  • +47,36 % 3 leta
 • Triglav Zeleni

  Verjamete v podjetja, rešitve in ljudi, ki rastejo trajnostno in sonaravno, ter želite vlagati v podjetja z visoko stopnjo družbene odgovornosti.

  • -3,39 % 1 leto
  • +19,95 % 3 leta