• Triglav Top Brands

  Triglav Top Brands vlaga v delnice podjetij, ki upravljajo z najbolj prepoznavnimi svetovnimi blagovnimi znamkami.

  • +31,10 % 1 leto
  • +42,46 % 3 leta
 • Triglav Renta

  Triglav Renta sredstva investira v delnice največjih svetovnih podjetij in prvovrstne državne in podjetniške obveznice ter je prava izbira za vse z zmernimi naložbenimi pričakovanji.

  • +13,10 % 1 leto
  • +8,09 % 3 leta
 • Triglav Sklad denarnega trga EUR

  Osnovni naložbeni cilj sklada je ohranitev glavnice in donosnost, skladna z obrestnimi merami na denarnem trgu ob visoki varnosti naložb ter visoki stopnji likvidnosti, ob istočasnem spodbujanju okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja.

  • +2,87 % 1 leto
  • +2,65 % 3 leta
 • Triglav Azija

  V svoj portfelj želite vključiti delnice zanimivejših azijskih podjetij in vlagati v najobetavnejše gospodarsko območje na svetu.

  • -8,46 % 1 leto
  • -39,13 % 3 leta
 • Triglav Evropa

  Osrednji naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja ob istočasnem spodbujanju
  določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja.

  • +15,47 % 1 leto
  • +23,16 % 3 leta
 • Triglav Hitro rastoča podjetja

  Vlagati želite v delnice malih, fleksibilnih in hitro rastočih podjetij z velikim potencialom rasti.

  • +24,10 % 1 leto
  • +16,77 % 3 leta
 • Triglav Jugovzhodna Evropa

  Zanima vas ozko specializirana naložba v obetavno ekonomsko področje in delnice izbranih podjetij balkanske regije.

  • +28,91 % 1 leto
  • +59,36 % 3 leta
 • Triglav Okoljska perspektiva

  Triglav Okoljska perspektiva vlaga v izbrana globalna podjetja, ki razvijajo, proizvajajo in ponujajo proizvode ali storitve, ki temeljijo na tehnologijah, ki so okolju manj škodljive kot trenutno splošno uveljavljene tehnologije. 

  • +13,17 % 1 leto
  • +9,45 % 3 leta
 • Triglav Severna Amerika

  Zagotoviti si želite naložbo v največji in najrazvitejši svetovni kapitalski trg ter investirati v delnice največjih podjetij na ameriškem trgu in v dolarsko valuto.

  • +33,91 % 1 leto
  • +46,83 % 3 leta
 • Triglav Steber Global

  Zanima vas razpršitev naložb v kapitalsko močna in visoko likvidna podjetja s potencialom stabilne rasti v okviru največjega slovenskega vzajemnega sklada za globalne naložbe.

  • +17,63 % 1 leto
  • +15,55 % 3 leta
 • Triglav Svetovni razviti trgi

  Sklad Triglav Svetovni razviti trgi spodbuja okoljske in družbene značilnosti ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. 

  • +21,68 % 1 leto
  • +26,14 % 3 leta
 • Triglav Tehnologije prihodnosti

  Sklad vlaga v delnice najperspektivnejših in najmočnejših tehnoloških podjetij, ki razvijajo in proizvajajo proizvode ali storitve, ki temeljijo na tehnologijah prihodnosti ali gradijo poslovne modele na uporabi tehnologij prihodnosti.

  • +40,47 % 1 leto
  • +41,22 % 3 leta
 • Triglav Trgi v razvoju

  Sklad Triglav Trgi v razvoju spodbuja okoljske in družbene značilnosti ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. 

  • +6,94 % 1 leto
  • -17,97 % 3 leta
 • Triglav Zdravje in dobro počutje

  Triglav Zdravje in dobro počutje vlaga v delnice podjetij, ki razvijajo, proizvajajo in ponujajo proizvode ali storitve, ki izboljšujejo človekovo zdravje in počutje.

  • +4,26 % 1 leto
  • +26,49 % 3 leta