Zakaj vlagati v sklad Triglav Preudarni?

 • Sredstva razporejamo pretežno v obveznice, komercialne zapise in depozite, v manjši meri tudi v delnice, s čimer podpiramo manjšo možnost za nihanje vrednosti sklada.
 • Defenzivna struktura sklada nam omogoča, da lahko v nepredvidljivih obdobjih povečamo manj tvegane naložbe.
 • Valutno tveganje zmanjšujemo z naložbami predvsem v obveznice, nominirane v
 • Pričakovana donosnost presega donose v primerjavi s klasičnimi oblikami varčevanja.
 • Zaradi večje pričakovane donosnosti je boljša izbira kot klasične oblike varčevanja.
 • 1,5 milijarde €

  premoženja v upravljanju

 • 110 tisoč

  vlagateljev

 • 25+ let

  izkušenj z upravljanjem premoženja

Thinking

Komu je sklad namenjen

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

 • želite nekoliko višje donose v primerjavi s klasičnimi oblikami varčevanja,
 • ste pripravljeni sprejemati nizko oziroma srednje naložbeno tveganje,
 • sta vam stabilnost in varnost naložbe bolj pomembna kot nadpovprečen donos,
 • vas zanima srednje do dolgoročno varčevanje za obdobje, daljše od 3 let.
 • Sprememba v izbranem obdobju (%)

 • Sprememba 1 mesec (%)

  +1,81 %
 • Sprememba 1 leto (%)

  +8,18 %
 • Sprememba 3 leta (%)

  -2,05 %
 • Sprememba 5 let (%)

  n.p. %
 • Sprememba 10 let (%)

  n.p. %
 • Sprememba od začetka (%)

  +3,18 %

Ikona prikazuje, da lahko naložite xml datoteko Izvozi v Excel razpredelnico [.xlsx]

Opis in podatki sklada

Sklad Triglav Preudarni se uvršča med mešane defenzivne globalne sklade. Osrednji naložbeni cilj sklada je dolgoročna rast vrednosti enote premoženja ob nižji stopnji tveganja. Naložbe sklada globalno usmerjamo, in sicer pretežno v prvovrstne državne in podjetniške obveznice, v manjši meri tudi v delnice uspešnih svetovnih podjetij.

Naložbena politika sklada

Osrednji naložbeni cilj sklada je dolgoročna rast vrednosti enote premoženja ob nižji stopnji tveganja. Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne naložbene politike.

Tveganost naložb

Zaradi konservativne naložbene politike in izrazite razpršenosti naložb se Triglav Preudarni uvršča med nižje do srednje tvegane naložbe. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na svetovnih razvitih kapitalskih trgih.

Stopnja tveganja

3 / 7

Podatki o skladu

Datum ustanovitve 21.05.2020
Matična številka 5853915054
Davčna številka SI76205371
Vplačilo kuponov na transakcijski račun SI56 0400 1004 6648 647
Bloomberg oznaka TRIPREU SV
IBAN SI56 0400 1004 6648 647
SWIFT KBMASI2X
ISIN koda SI0027101748
Oznaka investicijskega kupona TDUDP
Vrsta sklada Mešani defenzivni
Naložbena politika Aktivna
Geografska usmeritev Globalna
Ocena tveganja 3 / 7
Vstopni stroški največ 1,50 % Cenik vstopnih stroškov
Izstopni stroški Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem.
Upravljavska provizija 1,75 %
Tekoči stroški poslovanja sklada 1,91 %
Presečna ura 01:00

Sestava naložb sklada na dan 30. april 2024